El- och belysningsdesigner

Planera, projektera och designa belysningslösningar som El- och belysningsdesigner. Här får du kunskaper inom ljusprojektering och planering i digitala programvaror. Du lär dig om ljusdesign och hur ljuset påverkar människan. Efter utbildningen kan du specialisera dig tekniskt med projektering och elkonstruktion, eller estetiskt med design av ljusprojekt.

Om sen anmälan

Just nu är det här YH-programmet öppet för sen anmälan. Om det uppstår lediga platser på programmet behandlas sena anmälningar i den ordning de kommer in. Skicka in din sena anmälan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att bli antagen. Om det finns tillgängliga platser behandlar vi din anmälan och kontaktar dig med mer information. Välkommen med din anmälan!

 

Snabba fakta

INRIKTNING

Teknik

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (400 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

20 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Öppen för sen anmälan

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

El- och belysningsdesigner är en hybridroll mellan elkonstruktör och ljusdesigner, framtagen efter de stora behoven inom branschen idag. I din yrkesroll är du expert på att planera och projektera el- och belysningsanläggningar. I ditt arbete använder du olika CAD-verktyg och du har kunskap om BIM-processen. Du har även specialkunskaper om ljus och dess påverkan på människor och miljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar konstruktion, projektering och analys av el- och belysningslösningar både i 2D och 3D.

Ditt arbetsområde är brett och sträcker sig från elkonstruktion till estetik och design. Den ökade efterfrågan på denna roll drivs av stora infrastruktursatsningar, nya hållbara miljömål och teknisk utveckling. Det ställs krav på att nya ljusmiljöer ska vara både energieffektiva och estetiskt tilltalande. Här är din roll som el- och belysningsdesigner mycket viktig för framtiden. Särskilt i storstadsregionerna förväntas behovet av El- och Belysningsdesigners öka avsevärt under de kommande åren, vilket gör att du har riktigt bra möjligheter till anställning efter din utbildning på STI.

Efter din utbildning kan du arbeta i roller som:

 • Belysningsprojektör
 • Belysningsingenjör
 • Ljus- och projekteringsdesigner
 • Ljussamordnare
 • Projektsamordnare belysning

Vår utbildning

YH-programmet El- och Belysningsdesigner, är skräddarsytt för att ge dig den kunskap som krävs för att bli ett eftertraktat proffs inom belysningsbranschen. Under programmet får du kunskaper inom elkonstruktion, belysningstekniska lösningar, projektering samt estetik och design.

Du arbetar även med design av ljusprojekt och ljusgestaltning genom färg och form. Du lär dig hur olika sorters ljus påverkar oss människor och vilken typ av belysning som passar för olika typer av projekt.

Utbildningen ger dig både en stark teoretisk grund kombinerat med praktiska kunskaper. Du kommer att använda avancerade CAD-verktyg, få förståelse för BIM-processen samt utveckla kunskaper inom belysningsprojektering för både inom- och utomhusmiljöer. Kurser inom entreprenadjuridik, planering av projekt och presentationsteknik kommer att förbereda dig för att självständigt kunna planera och genomföra specialiserade uppgifter inom belysningsprojektering.

Efter din utbildning kan du specialisera dig antingen tekniskt med fokus på projektering och elkonstruktion, eller estetiskt med inriktning på design av ljusprojekt och ljusgestaltning. Med den ökande efterfrågan i branschen kommer vår utbildning göra dig till en professionell och eftertraktad expert inom branschen.

Ansök nu och ta första steget mot en spännande, efterfrågad och lysande yrkesroll!

ANSÖK NU

Hisingsbron - Fotograf: Patrik Gunnar Helin. Ljusdesigner: Kai Piippo

Fotograf: Patrik Gunnar Helin. Ljusdesigner: Kai Piippo

LIA

När du studerar till el- och belysningsdesigner får du göra två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Du jobbar då på ett företag inom branschen och samarbetar med en handledare från företaget för att använda dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, ökad förståelse för ditt framtida yrke och skapar en stark koppling till arbetsmarknaden.

Du kan välja att vara på samma företag under båda LIA-perioderna eller prova olika företag beroende på vad du är intresserad av. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier.

Syftet med kursen är att de studerande ges kunskap om vilka styrparametrar som påverkar olika ljusmiljöer interiört och exteriört. De studerande får kunskap om olika typer av styrsystem som finns på marknaden idag när, varför och vad som avgör valet av ett visst styrsystem och dess påverkan ur ett systemperspektiv. Kursen tar exempelvis upp styrsystemen KNX, DALI och DMX. Därtill diskuteras olika aktuella och framtida trender som får påverkan på valet av styrsystem. Målet med kursen är att de studerande ska kunna planera, bedöma och analysera ett belysningsstyrningsprojekt.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Överblick över de aktuella och framtida belysningsstyrningssystem som används och kommer att användas i branschen
-Begreppet övertoner
-Utformning av flödesschema
-Funktionsbeskrivning
-Belysningsstyrningens olika komponenter
-Ritningar och schemaunderlag

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge de studerande förståelse för vad modellbaserad projektering innebär för en elkonstruktör och färdigheter i vanligt förekommande samgranskningsverktyg. De studerande får kunskap om vanliga informationsleveranser från elkonstruktörer i projekt där BIM-projektering används. Kursen skall även ge kunskaper och insyn i andra yrkesområden som påverkar förutsättningarna för projektering av eltekniska installationer, däribland VVS-tekniska installationer och byggnadsfysik/byggkonstruktion. Målet med kursen är att de studerande ska kunna planera, genomföra och analysera ett samordningsprojekt.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Vanligt förekommande modell- och samgranskningsverktyg -BIM-samordning och BIM-metodik
-Analys av kollisionskontroller utifrån rollen elkonstruktör -Samordningsfrågor med närliggande discipliner såsom VVS och mark (Ledningskollen)

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskaper och färdigheter i datorstödd konstruktion samt kunskaper i att göra tekniska ritningar eller scheman i ett för branschen vanligt förekommande CAD-program till exempelvis MagiCAD/Revit. Dessutom skall kursen ge de studerande kännedom om förekommande dokumenthantering och kunskaper om filhantering av digitala ritningar. De studerande ska ges en förståelse för eldistributionen i en byggnad, från elcentral till belysningsarmatur. Målet med kursen är att de studerande ska kunna planera ett projekt från elprojektering till färdigt underlag för den slutliga installationen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

-Ritteknik
-CAD-konstruktion
-Dokument- och filhanteringar
-Tekniska ritningar och scheman -Dimensionering av kablar och apparater -Materialval

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att ge kunskap i ellära och hur ljuskällor kopplas ihop elektriskt. De studerande ges bland annat grundläggande kunskap i elläran bakom och färdigheter i tillämpningen av olika ljussystem i teori och praktik. Kursen tar även upp

aktuella standarder som påverkar valet av installationen. Syftet med kursen är att de studerande ska få de färdigheter som krävs för att utföra beräkningar och metoder som används i elanläggningar. Målet är att ge kunskap i ellära och hur ljuskällor kopplas ihop elektriskt. De studerande ges bland annat grundläggande kunskap i elläran bakom och färdigheter i tillämpningen av olika el- och ljussystem i teori och praktik. Kursen tar även upp aktuella standarder som påverkar valet av installationen.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Likström: elektriska komponenter och beräkningar -Växelström: elektriska komponenter, beräkningar, enfaskretsar och trefaskretsar
-Elmaskiner: transformatorer
-Elektriska anläggningar: lågspännings- samt högspänningsanläggningar, energiaspekter och elsäkerhet inom branschområdet
-Elmiljö
-Kabeldimensionering
-Utlösningsvillkor

Omfattning / YH-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt samt att självständigt lösa problem, dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Det är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning/förändring. Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser i utbildningen och avse problemlösning med inriktning mot el- och/eller belysningsområdet. Examensarbetet kan med fördel genomföras parallellt och/eller under LIA i form av ett projekt. Målet med kursen är att de studerande genomför en fördjupad undersökning eller projekt inom studie- och verksamhetsområdet och kunna reflektera, analysera och hitta förbättringsmöjligheter för att sedan presentera i teknisk rapport och muntlig presentation.

Kursens huvudsakliga innehåll:

-Planera, leda och rapportera ett projekt

-Tekniker för opponering på ett examensarbete

-Muntlig och skriftlig framställan av ett projekt

-Kvalitetssäkring av det egna arbetet

-Presentera lösningsförslag och åtaganden inom arbetsområdet

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande ges grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik och upphandling. De olika regelverken och dess tillämpning introduceras, såsom AMA-el, AB och ABT. Kursen ger även kunskaper i hur byggprocessens olika delar kvalitetssäkras samt gällande praxis. Målet är att ge kunskaper och färdigheter i byggprocessens olika delmoment från beställaren till en färdig konstruktion i förvaltningsläge, utifrån rollen som elkonstruktör.

Kursens huvudsakliga innehåll:

-Byggprocessen
-Entreprenadjuridik
-Upphandling
-Regelverk såsom AMA-el, AB och ABT -Kvalitetssäkring av byggprocessens olika delar

Omfattning / YH-poäng: 30

Syftet är att ge kunskaper och färdigheter om hur en ljusmiljö realiseras utifrån konceptuella studier och ljuslaborationer. Målet är att de studerande får fördjupade kunskaper i hur man utifrån estetiken och ljusgestaltningen skriver en kravspecifikation som speglar behovet, och hur den sedan överförs till ett underlag för den slutliga installationen. Med hjälp av digitala verktyg ska ett projekt utföras från idé till en estetisk presentation som kommuniceras.

Kursens huvudsakliga innehåll:

-Val och placering av armaturer
-Test och utvärdering av ljusarmaturer -Belysningsprojekteringens påverkan av färgsättning och materialval
-Arbete utifrån en kravspecifikation
-Kommunikation och leverans av ett projekt med hjälp av digitala verktyg

Omfattning / YH-poäng: 25

Syftet med kursen är att de studerande omsätter sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom med viss handledning kan utföra arbetsuppgifter inom arbets- och studieområdet. Syftet med kursen är att de studerande under handledning av ansvarig handledare fördjupar sina kunskaper från tidigare kunskaper, färdigheter och kompetenser under utbildningen i en praktisk situation. Målet är att ge en yrkesorientering och kännedom om hur företagets verksamhet och organisation är uppbyggd och vilka arbetsuppgifter som väntar i den framtida yrkesrollen samt vilka typiska frågor som hanteras i samspelet mellan beställare och genomförare.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Företagets verksamhet och organisation
-Arbetsuppgifter inom verksamheten
-Digitala verktyg som används i företaget samt fördelarna med dessa

Omfattning / YH-poäng: 40

Syftet med kursen är att de studerande omsätter sina samlade tidigare kunskaper, färdigheter och kompetenser och därigenom självständigt kan utföra avancerade arbetsuppgifter inom arbets- och studieområdet. Målet är att de studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt. På så sätt utveckla en kompetens för att utföra arbete inom elkonstruktion eller belysningsprojektering.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Digitala verktyg som används i el- och belysningsbranschen -Planering och genomförande av ett projekt
-Analyser av ett projekt, identifiera eventuella problem och föreslå lösningar

Omfattning / YH-poäng: 60

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för gestaltning av ljus i olika miljöer exteriört och interiört med hjälp av praktiska exempel, mätningar, analyser och laborationer. De studerande får kunskaper i hur man utifrån estetiken och ljusgestaltningen projekterar belysningen. Målet med kursen är att de studerande ska kunna skapa kreativa lösningar i ett projekt såsom rum i rummet” för att sedan kunna analysera resultatet och presentera ett belysningskoncept till kund.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Ljusmätningar och analyser
-Laborationer i inom- och utomhusmiljö
-Teorin bakom ljusgestaltning
-Belysningskoncept med hjälp av digitala verktyg

Omfattning / YH-poäng: 30

Denna del av utbildningen syftar till att ge en övergripande bild av vad ljus är och hur det påverkar människan, djur och natur. Målet är att ge kunskap om fysikens lagar bakom ljuset, hur ljus beskrivs rent formellt genom grundbegrepp och enheter, ljusets historia, ljuskvalitet och armaturuppbyggnad. Målet är även att ge kunskap i hur människan påverkas av ljus och färgtemperaturer. De studerande får en grundläggande inblick i resultatet av forskningen kring Human Centric Lighting och hur den kunskapen kan tillämpas i planeringen av olika ljusmiljöer.

Kursens huvudsakliga innehåll:

-Ljus och dess fysikaliska egenskaper
-Ljuskällor och dess egenskaper och uppbyggnad
-Ögats anatomi och fysiologi
-Grundläggande begrepp inom belysningsprojektering och ljusmätning
-Belysningshistoria
-Människoorienterad belysning
-Human Centric Lighting
-Färglära

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i hur olika ljussystem konstrueras utifrån ett hållbarhetsperspektiv med avseende på val av ljuskällor, armaturer och placering. De studerande får även kunskaper i livscykelkostnad och hur arbetsmiljölagar påverkar utformningen och underhållet av olika ljusmiljöer. Målet med kursen är att de studerande ska kunna analysera ett ljussystem utifrån hållbara val, arbetsmiljökrav och teknisk funktionalitet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

-Livscykelkostnad (LCC)
-Armaturers ingående komponenter i ett hållbarhetsperspektiv -Hållbarhetsbedömningsorganisationer så som Byggvarubedömningen
-Miljöcertifieringssystem så som LEED, BREEM, Miljöbyggnad m.fl.
-Riskbedömning
-Delar av Arbetsmiljölagen som är relevant för belysningsprojektering

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i hur olika ljussystem konstrueras utifrån ett hållbarhetsperspektiv med avseende på val av ljuskällor, armaturer och placering. De studerande får även kunskaper i livscykelkostnad och hur arbetsmiljölagar påverkar utformningen och underhållet av olika ljusmiljöer. Målet med kursen är att de studerande ska kunna analysera ett ljussystem utifrån hållbara val, arbetsmiljökrav och teknisk funktionalitet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

-Livscykelkostnad (LCC)
-Armaturers ingående komponenter i ett hållbarhetsperspektiv -Hållbarhetsbedömningsorganisationer så som Byggvarubedömningen
-Miljöcertifieringssystem så som LEED, BREEM, Miljöbyggnad m.fl.
-Riskbedömning
-Delar av Arbetsmiljölagen som är relevant för belysningsprojektering

Omfattning / YH-poäng: 25

Syftet med kursen är att ge kunskap om teorin bakom beräkningar av utomhusmiljöer som bland annat möter olika trygg- och säkerhetsaspekter och hur dessa sedan tillämpas i praktiken. De studerande får även kunskap om angränsande discipliner såsom mark och anläggning. Målet med kursen är att de studerande ska fördjupa sina kunskaper i projektering av el och belysning i exteriöra miljöer och att de ska kunna planera och projektera utifrån brukaren och det estetiska perspektivet med hjälp av digitala verktyg.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Val och placering av armaturer i utomhusmiljöer
-Test och utvärdering av ljusarmaturer -Belysningsprojekteringens påverkan av färgsättning och materialval
-Arbete utifrån en kravspecifikation
-Kommunikation och leverans av ett projekt med hjälp av digitala verktyg
-Estetiska lösningar för utomhusmiljöer
-Trygghet och säkerhet
-De sju visuella grundbegreppen och hur de tillämpas i utomhusmiljö
-Genomgång av olika kravdokument och hur de tillämpas (VGU m.m.)

Omfattning / YH-poäng: 25

Syftet är att utveckla kompetens i svensk och engelsk kommunikation i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang.

Målet är de studerande ska utveckla sin förmåga att kommunicera skriftligt och verbalt på ett effektivt sätt, samt lära sig de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt. Kursen skall ge introduktion i ett projekts olika faser från planering till genomförande och utvärdering. I kursen ingår en introduktion av högre studier, teambuilding och förberedelse för att söka LIA. Målet är att de studerande i grupp ska genomföra ett mindre projekt med inriktning mot branschområdet och som presenteras skriftligt och muntligt.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Presentationsteknik och kommunikation på svenska och engelska
-Skriftlig kommunikation
-Projektplanering, genomförande och utvärdering
-Skriva CV och personligt brev
-Teambuilding

Omfattning / YH-poäng: 10

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

 • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)

Och minst en av följande:

 • Praktisk ellära (Lägst betyg E/G)
 • Ellära 1 (Lägst betyg E/G)
 • Naturkunskap 2 (Lägst betyg E/G)
 • Teknik 1 (Lägst betyg E/G)
 • Fysik 1 (Lägst betyg E/G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter