Inför utbildningsstart

Välkommen till Stockholms Tekniska Institut i höst! Här hittar du som är antagen till höstens YH-program mer information inför starten och din första tid här på STI.

Om antagningsbesekdet

Antagningsbesked skickas ut till personer som är behöriga och har fått en plats på ett av våra YH-program. Du måste svara på ditt antagningsbesked senast 29 juni för att behålla din plats. Logga in i din ansökan för att svara på beskedet.

Reservplatsbesked skickas till de personer som är behöriga men inte ännu har fått en plats. Om du får detta innebär det att du står i kö om någon tackar nej till sin plats. När det sker får du ett antagningsbesked och du måste svara på det för att behålla platsen.

Till ansökan

Uppropet sker v. 33 (online)

Du som har tackat ja till ditt antagningsbesked blir kallad till upprop för din utbildning. Mer information om detta kommer i början av augusti.

Under uppropet kommer du att få information inför studierna så det kan vara bra att ha något att anteckna på.

Om du inte är närvarande vid uppropet riskerar du att förlora din plats på utbildningen. Om du inte kan delta behöver du meddela oss snarast för att behålla din plats. Skicka då ett mail till info@sti.se där du uppger namn, personnummer, utbildning, anledningen frånvaro samt hur länge du väntas vara frånvarande.

För YH-programmet Projektledare Elinstallation är uppropet v.35

Utbildningsstart

Utbildningsstarten för de flesta av höstens utbildningar är v. 34. För Projektledare Elinstallation är det v. 36. Se exakta tider i ditt schema

Är du kallad till reservupprop?

Om du har fått en kallelse till reservupprop är du välkommen den tiden som står i meddelandet. Din kallelse innebär inte någon garanti för att du kommer att få en plats. Platserna tilldelas enligt turordningen i reservlistan. Om du inte är närvarande går din plats till den reserv som står näst i tur. Om du i samband med uppropet kan erbjudas en plats på utbildningen, kommer du att bli registrerad och kan därmed studera vid Stockholms Tekniska Institut.

Är du reserv men inte fått en kallelse till reservuppropet? Då har du ingen möjlighet att vara med på uppropet men om det därefter finns platser kvar så kontaktar vi dig snarast möjligt.

Introduktionsveckan

 • Intro till utbildningen: Under de första veckorna på din utbildning får en introduktion av utbildningen, både vad du kommer att få lära dig och hur det funkar rent praktiskt när man studerar på Stockholms Tekniska Institut. Du kommer också att få en chans att lära känna din klass och din utbildningsledare.
 • Möte med arbetslivet: Arbetslivet kommer att introducera din framtida yrkesroll och berätta mer om vad du kan förvänta dig under och efter utbildnignen. 
 • Studieteknik: För att du ska få en så bra start som möjligt kommer vi även att ge dig en kurs i studieteknik under introduktionsveckan.
 • Dataintro:  Du kommer att få en introduktion i hur vår lärplattform Totara fungerar samt få inloggning till våra datorer.

Introduktionsveckan hålls både på distans och på plats i våra lokaler vid Liljeholmen. 

Praktisk information

 

Studiematerial och litteraturlista

Du ansvarar för att tillhandahålla litteratur och det skrivmaterial som du behöver för studierna. Vilken litteratur och programvaror som behövs i de olika kurserna kommer vi att informera om inför varje kurs, du kommer alltså inte att behöva inhandla litteratur innan uppropet. I vissa kurser används material som skolan måste beställa. Då kan du köpa materialet direkt från STI. Litteraturlista kommer att läggas upp i vår lärplattform löpande inför respektive kurs.

Programvaror

Du ansvarar själv för att ladda ned programvaror enligt programvaruförteckning till egen dator. STI tillhandahåller, under kursens genomförande, licenser för de programvaror som är en del av undervisningen. Programvaruförteckning kommer att läggas upp i vår lärplattform löpande inför respektive kurs.

Datorrekommendationer 

 • För teknikutbildningarna rekommenderar att du har en egen bärbar dator. Här är det en fördel om du har en PC eftersom programvaror som MagiCAD mm endast fungerar med Windows. Datorn ersätter i vissa fall litteratur. Du kan även spara ner material från vår lärplattform. På skolans datorer finns den programvara som du behöver för dina studier. Möjligheten finns även att köpa licens till vissa programvaror som du kan öva på hemma. Läs våra datorrekommendationer här
 • För IT-utbildningar behöver du ha egen dator för att kunna delta i programmeringskurserna. Läs våra datorrekommendationer här
 • För distansutbildningarna måste du ha en egen dator då utbildningarna bedrivs på distans med aktivt deltagande i digitala mötesforum och på lärplattformen. För att delta i undervisningen behöver du också kamera och mikrofon (inbyggt eller externt) och en Internetuppkoppling (minst 4 Mbit/s).
 • För utbildningen Projektledare Elinstallation måste du ha egen dator då utbildningen bedrivs på distans med aktivt deltagande i lärplattformen och digitala mötesforum. Du behöver ha en dator med operativsystemet Windows 7, 8 eller 10 (32 eller 64-bitars). Du behöver också ha minst 100 MB ledigt utrymme på datorn. Det går bra med en Mac-dator där du installerat Windows (Parallels eller Boot Camp). I utbildningen används bl.a. officepaketet samt ritningsprogrammet Easyel.
 • På utbildningen iOS/Android Developer bygger du avancerade appar. Om du har en Mac kan du utveckla i både Android och iOS. Har du en dator med Windows så kommer du att få tillgång till en virtuell miljö för att skapa iOS-appar. Vi rekommenderar dock att du har en egen Mac.

Undervisning

Utbildningen bedrivs på heltid och studieformen är bunden och har 2-3 dagars schemalagd undervisning per vecka och utöver detta planerar du dina studier själv. Schemat varierar från vecka till vecka så det är inte alltid samma dagar som undervisningen sker. Observera att schemat planeras under sommaren och fastställs närmare utbildningsstart. 

Ditt schema kan du se här i TimeEdit

CSN

Som studerande på en YH-utbildning har du rätt att söka studiemedel från CSN. Efter uppropet registrerar vi dig som studerande och veckan därpå vid den officiella utbildningsstarten kan du logga in och lämna studieförsäkran hos CSN.

Har du frågor om studiemedel eller behöver ansökningsblanketter vänder du dig direkt till CSN. Har du BankID eller Mobilt BankID kan du ansöka om studiemedel direkt på csn.se

Schema, lärplattform och studerandekonto

Schemat under utbildningen kommer att variera och du är i snitt schemalagd 16h per vecka eller 18h per vecka för IT-utbildningarna. Vissa veckor kan det vara fler timmar och andra färre. Dagarna kan variera från vecka till vecka.

Vårt schemasystem heter TimeEdit och finns tillgängligt på nätet. Klicka här och leta fram ditt schema genom att söka på din klass. Obs! Ändringar kan förekomma. Glöm inte att kolla ditt schema regelbundet.

Observera att schemat är under uppbyggnad och det kommer att ske förändringar fram till utbildningsstarten.

Efter uppropet i augusti får du ditt inlogg till vår lärplattform Totara samt ett studerandekonto i Office så att du bland annat kommer åt Teams.

Behov av särskilt pedagogiskt stöd

Om du innan utbildningen är medveten om att du av särskilda skäl är behov av extra pedagogiskt stöd kan du ansöka om det till STI. För att kunna ge dig det stöd du behöver direkt från start vill vi gärna att du meddelar oss så snart som möjligt. Du kan skicka in din förfrågan om särskilt pedagogiskt stöd till info@sti.se.

Lokaler

STI har sina lokaler på Liljeholmstorget 7 i Stockholm. För att hitta till oss går du in i Liljeholmstorgets Galleria via entrén bredvid Lindex och tar hissen till våning 5.

LIA (Lärande i Arbete) 

LIA är den praktik som ingår i utbildningen och du får under flera perioder vara ute på en arbetsplats och lära dig yrket i verkligheten. LIA-platsen söker du själv men du får såklart hjälp från STI med kontaktpersoner i våra samarbetsföretag och i vårt breda branschnätverk. LIA är inte bundet till studieorten utan kan genomföras i hela Sverige.

Studentbostad

Vi har tyvärr inga bostäder att erbjuda utan du ordnar själv ditt boende. Det brukar annonseras ut studentlägenheter för YH-studenter på bland annat Stockholms bostadsförmedling och Studentbostäder i norden

Officiella terminstider

(För ansökan om studiemedel mm)

Infrastrukturprojektör BIM, INB22

HT22: 2022-08-22 – 2022-12-30 (v 34–52, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT23: 2023-01-02 – 2023-06-09 (v 1–23, 23 veckor, 115 Yhp) 

HT23: 2023-08-14 – 2024-01-05 (v 33–1, 21 veckor, 105 Yhp) 

VT24: 2024-01-08 – 2024-05-31 (v 2–22, 21 veckor, 105 Yhp) 

Järnvägsprojektör EST, JVG22

HT22: 2022-08-22 – 2022-12-23 (v 34–51, 18 veckor, 90 Yhp) 

VT23: 2023-01-09 – 2023-06-16 (v 2–24, 23 veckor, 115 Yhp) 

HT23: 2023-08-14 – 2024-01-05 (v 33–1, 21 veckor, 105 Yhp) 

VT24: 2024-01-08 – 2024-05-31 (v 2–22, 21 veckor, 105 Yhp) 

Javautvecklare, JAVA22

HT22: 2022-08-22 – 2023-01-20 (v 34–3, 22 veckor, 110 Yhp) 

VT23: 2023-01-23 – 2023-06-09 (v 4–23, 20 veckor, 100 Yhp) 

HT23: 2023-08-21 – 2024-01-05 (v 34–1, 20 veckor, 100 Yhp) 

VT24: 2024-01-08 – 2024-05-31 (v 2–22, 21 veckor, 105 Yhp) 

Automationsingenjör, AUT22

HT22: 2022-08-22 – 2022-12-30 (v 34–52, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT23: 2023-01-02 – 2023-06-02 (v 1–22, 22 veckor, 110 Yhp) 

HT23: 2023-08-21 – 2024-01-05 (v 34–1, 20 veckor, 100 Yhp) 

VT24: 2024-01-08 – 2024-05-31 (v 2–22, 21 veckor, 105 Yhp) 

IoT-utvecklare, IOT22 

HT22: 2022-08-22 – 2023-01-20 (v 34–3, 22 veckor, 110 Yhp) 

VT23: 2023-01-23 – 2023-05-26 (v 4-21, 18 veckor, 90 Yhp) 

HT23: 2023-08-28 – 2024-01-05 (v 35–1, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT24: 2024-01-08 – 2024-05-31 (v 2–22, 21 veckor, 105 Yhp) 

 

 

 

Elnätsdesigner, ELN22

HT22: 2022-08-22 – 2022-12-23 (v 34–51, 18 veckor, 90 Yhp) 

VT23: 2023-01-09 – 2023-06-09 (v 2–23, 22 veckor, 110 Yhp) 

HT23: 2023-08-28 – 2024-01-12 (v 35–2, 20 veckor, 100 Yhp) 

VT24: 2024-01-15 – 2024-05-31 (v 3–22, 20 veckor, 100 Yhp) 

iOS/Android developer, IAD22

HT22: 2022-08-22 – 2022-12-30 (v 34–52, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT23: 2023-01-02 – 2023-05-26 (v 1–21, 21 veckor, 105 Yhp) 

HT23: 2023-08-28 – 2023-12-29 (v 35–52, 18 veckor, 90 Yhp) 

VT24: 2024-01-01 – 2024-05-31 (v 1–22, 22 veckor, 110 Yhp) 

UX-designer, UX22

HT22: 2022-08-22 – 2022-12-30 (v 34–52, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT23: 2023-01-02 – 2023-05-26 (v 1–21, 21 veckor, 105 Yhp) 

HT23: 2023-08-28 – 2024-01-05 (v 35–1, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT24: 2024-01-08 – 2024-05-31 (v 2–22, 21 veckor, 105 Yhp) 

VVS-projektör, VVS22

HT22: 2022-08-22 – 2022-12-30 (v 34–52, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT23: 2023-01-02 – 2023-06-09 (v 1–23, 23 veckor, 115 Yhp) 

HT23: 2023-08-28 – 2024-01-12 (v 35–2, 20 veckor, 100 Yhp) 

VT24: 2024-01-15 – 2024-05-31 (v 3–22, 20 veckor, 100 Yhp) 

Projektledare Elinstallation, PL22

HT22: 2022-09-05 – 2023-01-20 (v 36–3, 20 veckor, 100 Yhp) 

VT23: 2023-01-23 – 2023-06-30 (v 4–26, 23 veckor, 115 Yhp) 

HT23: 2023-07-31 – 2023-08-25 (v 31–34, 4 veckor, 20 Yhp) 

OBS! Detta är inte lektionstider. Klicka här för att se ditt schema

Kontakta oss

Stockholms Tekniska Institut ligger vid Liljeholmstorget, på plan 5 i Vårdhuset som du når via hiss A (om du kommer från gallerian hittar du hissen mellan Lindex och Hemtex).

STI har sommarstängt v. 27-30. Mejl besvaras när verksamheten är igång igen i början av augusti. 

Våra ordinarie telefontider är vardagar mellan 9.00-12.00 & 13.00-16.00.

Har du frågor eller behöver hjälp, är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan. Om din fråga gäller en specifik utbildning, uppge gärna vilken så att vi kan ge dig så bra svar som möjligt.

  Jag vill ha mer information och godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event.

  Svaren på de flesta vanliga frågor finns också samlade under sidan Frågor & Svar, så att du snabbt kan få svar på det du letar efter.
  Gå till vanliga frågor & svar

  Om du vill veta något som rör din ansökan, antagningen till våra utbildningar och se viktiga datum så hittar du information här:
  Gå till ansökningsinformationen

  Liljeholmstorget 7, 117 63 Stockholm

  "Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

  Visa alla omdömen från studenter