Inför utbildningsstart

Välkommen till STI! Här hittar du som är antagen till höstens YH-program mer information inför starten och din första tid här på STI

Om antagningsbeskedet

Antagningsbesked skickas ut till personer som är behöriga och har fått en plats på ett av våra YH-program. Du måste svara på ditt antagningsbesked senast 13 juli för att behålla din plats. Logga in i din ansökan för att svara på beskedet.

Om du blir erbjuden plats på fler än ett program kan du bara tacka ja till en plats. Då tackar du automatiskt nej till övriga erbjudna platser på STI. Du har endast möjlighet att läsa en heltidsutbildning i taget på STI

Reservplatsbesked skickas till personer som är behöriga men inte ännu har fått en plats. Om du får ett reservplatsbesked innebär det att du står i kö om någon tackar nej till sin plats. När det sker får du ett antagningsbesked och du måste svara på det inom några dagar för att behålla platsen, så kolla din mejl regelbundet i sommar. Sista svarsdatum står i ditt antagningsbesked.

Till ansökan

Upprop

Uppropet sker antingen vecka 34, 35 eller 36 beroende av vilken utbildning du antagits till, och genomförs veckan innan utbildningen startar. Samtliga upprop sker online över Teams.  

Du som har tackat ja till ditt antagningsbesked blir kallad till upprop för din utbildning. Mer information inför själva utbildningsstarten kommer under andra halvan av augusti (under vecka 33). 

Under uppropet kommer du att få information inför studierna så det kan vara bra att ha något att anteckna på.

Om du inte är närvarande vid uppropet riskerar du att förlora din plats på utbildningen. Om du inte kan delta behöver du meddela oss snarast för att behålla din plats. Skicka då ett mail till info@sti.se där du uppger namn, personnummer, utbildning, anledningen frånvaro samt hur länge du väntas vara frånvarande.

 • Vecka 34: Upprop för Elnätsdesigner, Järnvägsprojektör, Data Engineer, Infrastrukturprojektör BIM och Automationsingenjör.
 • Vecka 35: Upprop för VVS-ingenjör, iOS/Android Developer, Javautvecklare och IoT-utvecklare.
 • Vecka 36: Upprop för Projektledare Elinstallation.

Utbildningsstart

Utbildningsstarten för de flesta av höstens utbildningar är vecka 35 och 36. För Projektledare Elinstallation är det v. 37. Se exakta tider i ditt schema

Introduktionsveckan

 • Intro till utbildningen: De inledande veckorna av din utbildning kommer att ägnas åt att ge dig en introduktion till vad du kommer att lära dig och hur det praktiskt fungerar att studera på STI. Du kommer också att få möjlighet att lära känna dina klasskamrater och din utbildningsledare.
 • Möte med arbetslivet: Arbetslivet kommer att introducera din framtida yrkesroll och berätta mer om vad du kan förvänta dig under och efter utbildningen. 
 • Studieteknik: För att ge dig en stark start kommer vi även att erbjuda en kurs i studieteknik under introduktionsveckan. Detta kommer att hjälpa dig att utveckla effektiva studievana och strategier.
 • Dataintro: Du kommer att få en introduktion i hur STI:s lärplattform fungerar samt få konto och inlogg.

Introduktionsveckan hålls både på distans och på plats i våra lokaler vid Liljeholmen. 

Praktisk information

 

Studiematerial och litteraturlista

Du är ansvarig för att skaffa den litteratur och skrivmaterial som du behöver för dina studier. Innan varje kurs informerar vi dig om vilken litteratur och vilken programvara som behövs, så du behöver inte köpa något i förväg. I vissa kurser kan vi behöva beställa in material som du sedan kan köpa direkt från STI. Vi kommer att lägga upp en lista över litteraturen i vår lärplattform inför varje kurs.

Programvaror

Du ansvarar själv för att ladda ned programvaror enligt programvaruförteckning till egen dator. STI tillhandahåller, under kursens genomförande, licenser för de programvaror som är en del av undervisningen. Programvaruförteckning kommer att läggas upp i vår lärplattform löpande inför respektive kurs.

Datorrekommendationer 

Undervisning

Utbildningen är på heltid och kräver att du ägnar mycket tid och engagemang åt dina studier. Du kommer att ha schemalagd undervisning 2-3 dagar i veckan, men förutom det behöver du själv planera dina studier. Det innebär att du behöver lägga tid på att läsa, studera och göra uppgifter på egen hand.

Schemat kan variera från vecka till vecka, så det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema. Observera att schemat kommer att planeras under sommaren och fastställas närmare utbildningsstarten.

Se ditt schema i TimeEdit

CSN

Som studerande på en YH-utbildning har du rätt att söka studiemedel från CSN. Efter uppropet registrerar vi dig som studerande och veckan därpå vid den officiella utbildningsstarten kan du logga in och lämna studieförsäkran hos CSN.

Har du frågor om studiemedel eller behöver ansökningsblanketter vänder du dig direkt till CSN. Har du BankID eller Mobilt BankID kan du ansöka om studiemedel direkt på csn.se

Schema, lärplattformen och studerandekonto

Under din utbildning kommer du att ha schemalagda lektioner i genomsnitt 16-18 timmar per vecka. Antalet timmar kan dock variera och dagarna kan förändras från vecka till vecka. För att hålla dig uppdaterad kan du använda TimeEdit för att se ditt schema. Det är viktigt att regelbundet kontrollera schemat eftersom det kan ske ändringar. Tänk på att schemat kan ändras fram till utbildningsstarten.

När du börjar din utbildning kommer du att få tillgång till STI:s lärplattform samt ett studerandekonto i Office. Detta ger dig möjlighet att använda verktyg som Office, Teams och andra program som är relevanta för din utbildning.

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd?

Om du innan utbildningen är medveten om att du av särskilda skäl är behov av extra pedagogiskt stöd kan du ansöka om det till STI. För att kunna ge dig det stöd du behöver direkt från start vill vi gärna att du meddelar oss så snart som möjligt. Du kan skicka in din förfrågan om särskilt pedagogiskt stöd till info@sti.se.

Lokaler

STI har sina lokaler på Liljeholmstorget 7 i Stockholm. För att hitta till oss går du in i Liljeholmstorgets Galleria via entrén bredvid Lindex och tar hissen till våning 5.

LIA (Lärande i Arbete) 

LIA är den praktik som ingår i utbildningen och du får under flera perioder vara ute på en arbetsplats och lära dig yrket i verkligheten. LIA-platsen söker du själv men du får såklart hjälp från STI med kontaktpersoner i våra samarbetsföretag och i vårt breda branschnätverk. LIA är inte bundet till studieorten utan kan genomföras i hela Sverige.

Studentbostad

Vi har tyvärr inga bostäder att erbjuda utan du ordnar själv ditt boende. Det brukar annonseras ut studentlägenheter för YH-studenter på bland annat:

Officiella terminstider

Här finns de officiella terminstiderna för förstaårsstudenter vid STI. Dessa datum använder du när du ska ansöka om studiemedel och annat administrativt. Observera att dessa tider inte är dina lektionstider. För information om dina lektioner och schema hänvisar vi till Timedit.

Om du ska börja ditt andra år på STI, hittar du dina officiella terminstider på lärplattformen.

Förberedande kurser  

Du som tackar ja till din plats och skall börja hos oss erbjuds förberedande kurser i anslutning till utbildningens start eller strax innan. Dessa kurser ger dig en chans att innan utbildningsstarten fräscha upp din problemlösningsförmåga och ditt logiska tänkande.  

Kurserna ges online över Teams och länkar skickas ut till dig som tackat ja till din plats på utbildningen, inför att kursen skall starta. Ingen föranmälan krävs, utan du som är intresserad ansluter via länken.  

Observera att då kurserna är fristående från utbildningen så ger de inte rätt till studiestöd från CSN.  

Sommarkurs i beräkningsteknik, vecka 34-35 

Sommarkursen i beräkningsteknik är en fristående och frivillig kurs som syftar till att förbättra eller förstärka dina kunskaper inom problemlösningsteknik. Kursen bygger på ämnen som ingår i matematik 1 och 2 samt programmering 1 på gymnasienivå. Dessutom kommer kursen att introducera moderna beräkningsverktyg som används för kvantitativa problem och olika typer av beräkningar. Exempelvis kommer du att lära dig symbolhantering med Computer Algebra System (CAS), interaktiv kommunikation med ChatGPT, enkel programmering i Calcme, samt formelhantering och deskriptiv statistik med MS Excel.

Målsättning: Den korta kursen har följande mål för deltagarna:

 • Förstå och använda kvantitativa begrepp samt förstå sambandet mellan dessa begrepp.
 • Kunna lösa standardproblem och genomföra procedurer med och utan digitala verktyg.
 • Kunna formulera, analysera och lösa problem samt utvärdera valda strategier, metoder och resultat.
 • Kunna följa, presentera och bedöma matematiska resonemang.
 • Kunna kommunicera matematiska idéer genom tal, skrift och handling.

Kurstider och plats: Kursen kommer att hållas online via Teams under vecka 34 och 35, tisdag, onsdag och torsdag, kl. 15-18.

Länkar till kursen kommer att skickas till dem som har bekräftat sin plats på utbildningen.

Programmering och logiskt tänkande, vecka 35  

Kursen i programmering och logiskt tänkande är en fristående och frivillig kurs som riktar sig till studenter som antingen redan studerar programmering eller kommer att börja studera det för första gången. Att kunna programmera kräver en viss logiskt tänkesätt, och den här kursen kommer att ge dig möjlighet att öva och förbättra dessa färdigheter. Kursen kommer att fokusera på praktiska moment och ge dig tips för att lyckas som programmerare, oavsett vilket programmeringsspråk du kommer att studera.

Kurstider och plats: Kursen kommer att hållas online via Teams under vecka 35. Tiderna för kursen är följande: måndag kl. 13-16, onsdag kl. 12-15, torsdag kl. 14-16.

Länkar till kursen kommer att skickas till dem som har bekräftat sin plats på utbildningen. Ingen föranmälan krävs, utan du kan ansluta till kursen via länken om du är intresserad.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter