Vanliga frågor & svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar inom områden som ansökan, antagningsprocess, behörighet och våra olika utbildningar och kurser. Hittar du inte svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Ansökan

Hur söker jag YH-utbildning?

Du skickar in din ansökan på vår hemsida, du hittar knappen för ansökan under respektive utbildning. I ansökan bifogar du dina betyg samt eventuella kursintyg, tjänstgöringsintyg och rekommendationsbrev.

Om du är osäker på om du är behörig eller inte så rekommenderar vi att du även skickar med ditt CV samt ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av utbildningen samt vilka förkunskaper du har som är relevanta för utbildningen.

Du bifogar dina bilagor till oss i din ansökan, de kan bifogas som pdf, word eller bildfiler. Om du endast har papperskopior på dina intyg och betyg så kan du scanna eller ta en bild på intygen och bifoga filen till oss.

Obs! Kom ihåg att du måste se till att din ansökan är helt inskickad och inte endast registrerad för att vi ska se den.

Hur anmäler jag mig till preparandkurserna?

Du kan anmäla dig till preparandkurserna när du har skickat in din ansökan på yh-antagning.se. Efter att du har skickat in ansökan hittar du preparandkurserna under fliken ”Händelser”.

Läs mer om preparandkurser här.

Hur anmäler jag mig till behörighetstester?

Du kan anmäla dig till behörighetstesterna när du har skickat in din ansökan på yh-antagning.se. Efter att du har skickat in ansökan hittar du behörighetstesterna under fliken ”Händelser”.

Saknar du betyg i fler än ett ämne kan du behöva komma till testerna fler gånger.

Läs mer om behörighetstester här.

 

Varför måste jag göra urvalstest?

Du blir kallad till urvalstest om det är fler behöriga sökande än platser på utbildningen. Vi gör urvalstester för att kunna göra en rättvis bedömning av kunskaperna hos dig som söker. Poängen från testerna används för att rangordna sökande till antagningen. Ju högre urvalspoäng desto större chans har du att bli antagen till utbildningen. Om du har sökt mer än en utbildning behöver du bara göra ett test.

Läs mer om urvalstesterna här.

Hur kan jag förbereda mig för urvalstestet?

Urvalstestet består av två delar, ett diagnostiskt test (svenska, engelska och logik/matematik) och ett gruppsamtal.

Vill du förbereda dig för testerna? Se exempel på gamla nationella prov på gymnasienivå i engelska och svenska och se även våra preparandkurser i matematik.

Vad händer med min ansökan?

När du har skickat in din ansökan så gör vi alltid en individuell bedömning där vi kollar på dina betyg, intyg och referenser. Vi informerar dig om du behöver komplettera med något.

Läs mer om hur ansökan går till här.

Är det svårt att komma in på utbildningen?

Det beror på hur många som söker. Vissa utbildningar är mer populära än andra och då är det lite svårare. Om det är många som söker så kallar vi till urvalstest. Det är poängen på urvalstestet som avgör hur man rankar antagningsordningen. Om man är (eller blir) behörig och kommer och gör urvalstesterna så är chanserna goda att komma in.

Kan jag bli garanterad en plats?

Nej, det är samma villkor för alla som söker. Du måste först vara behörig för att kunna bli antagen. Om det är många som har sökt är det poängen i urvalet som avgör om du får en plats.

När får jag antagningsbesked?

Vi skickar ut antagningsbesked, restplatsbesked och besked om saknad behörighet i midsommarveckan. Om du blir antagen måste du svara på ditt besked senast den 3 juli 2021.

Kan jag söka en utbildning om jag kommer från ett annat land/inte är svensk medborgare

Om du som sökande uppfyller våra behörighetskrav finns det inget hinder att bli antagen, även om du inte är svensk medborgare eller inte har EU-medlemskap. Våra utbildningar är avgiftsfria.

Det går i vissa fall att få studiemedel som icke svensk medborgare, mer information hittar du hos CSN på den här länken. Vi hänvisar till CSN direkt om du har frågor om din rätt till studiemedel.

Varför kan jag inte söka den här utbildningen?

På STI bedriver vi utbildningar inom Yrkeshögskolan. Vi ansöker om att få starta utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

MYH bestämmer vilka utbildningar som får starta. Det är för att kunna styra efter vilket behov som finns på arbetsmarknaden i kombination med hur många som just nu håller på att utbilda sig.

Ibland gör MYH bedömningen att andra yrkesroller har ett större behov av att utbilda arbetskraft eller att det redan finns tillräckligt många andra utbildningar till samma yrkesroll. Det gör att det kan förändra sig från år till år vilka utbildningar som startar hos oss.

Innan midsommar brukar vi publicera vilka utbildningar vi ansökt om att få starta.

Kan jag söka flera utbildningar samtidigt?

Ja, du kan söka flera YH-utbildningar samtidigt utan att det påverkar dina chanser att bli antagen. Du kan också bli antagen till flera YH-utbildningar, oberoende av hur du har rangordnat dem. Självklart rekommenderar vi att du gör ditt val av utbildning så snart som möjligt, både för att du själv ska kunna förbereda dig men också så att någon annan kan få den plats som du inte längre vill behålla.

Rent tekniskt är det möjligt att bli inskriven på fler utbildningar samtidigt men det är inget som vi rekommenderar. Våra utbildningar är på heltid och vi  rekommenderar att du har fullt fokus på studierna vilket kan vara svårt om du läser dubbelt. Du har schemalagd undervisning i snitt 16-18h per vecka beroende på utbildning (i vissa fall mer och i vissa fall mindre).

Om du då väljer att försöka läsa flera utbildningar samtidigt riskerar du att det är svårt att hinna med studierna och det är även stora risker att det blir krockar i schemat, framförallt vad gäller dina LIA-perioder (Lärande i Arbete) där du är ute på ett företag i ett antal veckor i streck.

Behörighet

Är jag behörig?

För att söka YH-utbildning krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet innebär att du har något av följande:

 • En gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 • En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar gymnasieexamen
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller p.g.a. någon annan omständighet har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande krav finns särskilda krav. Information om särskilda krav hittar du under varje utbildning. Om du är osäker på om du uppfyller dessa krav är du välkommen att kontakta oss på yh@sti.se eller skicka in en ansökan så återkommer vi till dig.

Vad kan jag göra om jag inte är behörig?

Vi rekommenderar att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig. Du kan också visa att du är behörig genom våra behörighetstester.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Matematik?

Om du saknar de betyg som krävs i matematik kan du trots det vara behörig till utbildningen. Enligt antagning.se motsvarar dessa kombinationer ett betyg i Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B):

 • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström 3-fas (fyrsiffriga kurskoder)
 • Elprogrammet, Energiprogrammet eller Fordonsprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström och kursen Elektronik grundkurs (tresiffriga kurskoder)
 • Industriprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström, Elektronik grundkurs. Kemi process A, Kemi process B, Massa och pappersteknik – grundkurs och kursen Miljö- process (tresiffriga kurskoder)

Du kan även komma till STI och göra ett behörighetstest i matematik. Om du klarar testet så bedömer vi dig också som behörig i matematik. Du kan också fräscha upp dina kunskaper inför testet genom våra preparandkurser. Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Praktisk Ellära?

Om du saknar de betyg som krävs i Praktisk Ellära kan du trots det vara behörig till utbildningen.

 • Om du har läst Ellära A samt Växelström trefas A i det gamla gymnasiesystemet så motsvarar det Praktisk Ellära.
 • Även kursen Fysik 1a i det nuvarande gymnasiesystemet eller Fysik A i det gamla gymnasiesystemet motsvarar Praktisk ellära.

Du kan även har fått den elkompetens som krävs genom annan motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet. Vi rekommenderar då att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.

Du kan även komma till STI och göra ett behörighetstest i Praktisk Ellära. Om du klarar testet så bedömer vi dig också som behörig i Praktisk Ellära. Du kan också fräscha upp dina kunskaper inför testet genom våra preparandkurser. Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Teknik?

Om du saknar de betyg som krävs i Teknik 1 kan du trots det vara behörig till utbildningen.

Om du har läst Teknik, människa, samhälle samt Teknikutveckling och företagande i det gamla gymnasiesystemet så motsvarar det Teknik 1.

Du kan även har fått den teknikkompetens som krävs genom annan motsvarande erfarenhet. Vi rekommenderar då att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.

Du kan även komma till STI och göra ett behörighetstest i Teknik. Om du klarar testet så bedömer vi dig också som behörig i Teknik. Du kan också fräscha upp dina kunskaper inför testet genom våra preparandkurser. Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Svenska?

Vi har krav på Svenska 1 (Svenska A) eller Svenska 2 (Svenska B) i våra utbildningar. Vi godkänner inte SFI som motsvarande kunskaper. Men om du har läst Svenska som andraspråk (SAS) så räknas SAS 1 som motsvarande för Svenska 1 och SAS 2 som motsvarande för Svenska 2.

Om du saknar de betyg som krävs i svenska kan du trots det vara behörig till utbildningen om du klarar behörighetstestet i svenska.

Testet är baserat på nationella prov i Svenska på gymnasienivå. Om du vill öva innan testet kan du hitta tidigare nationella prov här.

Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Engelska?

Om du saknar de  betyg  som krävs i Engelska kan du trots det vara behörig till utbildningen om du klarar behörighetstestet i Engelska. Alla datum för tester hittar du här.

Testet är baserat på nationella prov i Engelska på gymnasienivå. Om du vill öva innan testet kan du hitta tidigare nationella prov här.

Läs mer här.

Varför är det så höga matematikkrav?

Teknik bygger i grunden på logiskt tänkande och matematik. De tekniska utbildningar vi bedriver är eftergymnasiala och innehållet i våra utbildningar har tagit fram av arbetslivet. Det är viktigt att du har matematikkunskaper på gymnasienivå för att du ska kunna tillgodogöra dig kunskapen i kurserna som ingår i utbildningen.

Under utbildningen kommer du få läsa matematik och du får då stöd från STI om du behöver. Matematiken du kommer att läsa på STI är riktad mot just din valda utbildning och kommer sedan att hjälpa dig att förstå och tillgodogöra dig kunskapen i andra kurser på utbildningen.

Varför måste jag kunna svenska?

Utbildningen är på svenska och det är därför viktigt att du kan svenska för att kunna tillgodogöra dig kunskapen och klara kurserna. I utbildningen erbjuder vi yrkesinriktad svenska men det krävs att du kan svenska på gymnasienivå för att klara utbildningen.

Varför måste jag kunna engelska?

Engelska krävs eftersom en del av kurslitteraturen eller programvarorna du kommer att arbeta i kan vara på engelska, därför krävs en grundläggande förståelse för språket.

Vad är arbetslivsintyg?

För vissa av våra utbildningar har vi krav på arbetslivserfarenhet. Du behöver då skicka in ett intyg på dina tidigare arbetserfarenheter. Du kan vända dig till din arbetsgivare eller före detta arbetsgivare för att få ett arbetslivsintyg.

Du kan även skicka in arbetslivsintyg till utbildningar som inte kräver arbetslivserfarenhet. Det gör du för att visa din kompetens så att vi kan göra en bedömning av om du har motsvarande kunskaper för de kurser som krävs.

Det som måste framgå på arbetslivsintyget är:
– Ditt namn och personnummer
– Din yrkesroll (inkl. beskrivning av dina arbetsuppgifter)
– Hur länge du har varit anställd
– Vilken omfattning (heltid eller deltid)

Om du inte vill be din arbetsgivare om arbetslivsintyg kan du istället bifoga ditt anställningsavtal där det framgår vilka arbetsuppgifter du har/har haft och din senaste lönespecifikation för att visa hur länge du har varit anställd. Du kan självklart stryka över din lön i bilagan du skickar in till oss om det inte är något som du vill att vi ska se.

Hur förbereder jag mig för preparandkursen?

Preparandkursen är förberedelse inför behörighetstestet men eftersom det är en intensiv kurs kan det vara bra att vara förberedd redan innan. Du hittar mer information och resurser för att förbereda dig på den här länken.

Vad är det för skillnad på behörighetstest och preparandkurs?

Behörighetstest är det test du kan göra hos oss för att visa att du har rätt kunskaper även om du kanske saknar betyg i något ämne som utbildningen kräver.

Preparandkurserna kan du gå om du vill förbereda dig för behörighetstesterna. Det är en hjälp för dig som vill fräscha upp dina kunskaper och förbättra dina möjligheter att klara behörighetstestet.

Praktisk information

Vilken dator behöver jag under studierna?

IT-utbildningar

Du behöver en dator med följande prestanda för att delta i programmeringskurserna:

 • Operativsystem: Microsoft Windows 10 (detta funkar även att ha på Mac)
 • Processorhastighet: 2 GHz
 • RAM-minne: minst 8 helst 16
 • Hårddisk: SSD (solid state drive)

På utbildningen iOS/Android Developer lär du dig bygga avancerade appar. Om du har en Mac kan du utveckla i både Android och iOS. Har du en dator med Windows så kommer du att få tillgång till en virtuell miljö för att skapa iOS-appar. Vi rekommenderar dock att du har en egen Mac.

Teknikutbildningar

Under en utbildning hos oss rekommenderar vi dig att skaffa en bärbar dator om du inte redan har det. Under lektionstid kommer ni ha tillgång till skolans datorer när det behövs. Det finns även möjlighet att sitta i någon av våra två datorsalar under dagtid när skolan är öppen och ingen undervisning pågår där inne. De allra flesta får ut mer av sin utbildning om de har en egen dator och inte är begränsade till de tider som datorsalen är ledig.

Du behöver dessa program:

 • Ett ordbehandlingsprogram t.ex. Word
 • Power Point eller liknande
 • Excel eller liknande

Det kan antingen vara Microsofts program eller gratisprogram som till exempel OpenOffice. Om du enbart ska ha ordbehandlingsprogram fungerar de flesta datorer.
Om du vill ladda ner programvaror som används i utbildningen rekommenderar vi följande prestanda:

 • Operativsystem: Microsoft Windows 7 eller senare (det är enbart Microsofts operativsystem som fungerar för vissa program)
 • Processor: Dubbelkärnig Intel Core eller AMD, hastighet allra minst 1 GHz men ju mer desto bättre
 • RAM-minne: 8 Gigabyte
 • Hårddisk: 100 G, inte flashminne utan hårddisk (SDD eller mekanisk, t.ex. SATA)
 • Grafikkort: Dedikerat grafikkort/externt grafikkort (inte integrerat med processeron om det inte är en väldigt bra processor).

Det finns datorer med denna prestanda att köpa för ungefär 4000 kr och uppåt.

Vad kostar utbildningen?

YH-Utbildningarna på STI är gratis och berättigar till studiemedel från CSN under hela utbildningstiden. Mer information finns på CSN:s hemsida www.csn.se där även ansökan om studiemedel görs efter det att du har blivit antagen till utbildningen.

Kursmaterial och andra omkostnader kan dock tillkomma. Under loppet av hela utbildningen kan omkostnader för detta hamna på ca 2000-3000 kr. Det är dock alltid frivilligt att köpa kurslitteratur men vi rekommenderar det för att du ska klara dina kurser. Vi rekommenderar även att man har en egen dator för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.

Varför har ni inte kvar utbildningar som ni har haft tidigare?

Vi ansöker varje år om att få starta nya YH-utbildningar. En utbildning kan bli beviljad att genomföras mellan 2-5 år. Utbildningarna baseras på behovet på arbetsmarknaden och kan därför variera från år till år.

Vad är skillnaden mellan YH och universitetet?

En universitetsutbildning har längre utbildningstid, är bredare och på en mer avancerad nivå än en YH-utbildning. Medan en YH-utbildning är kortare, mer intensiv och är i många fall också mer nischad mot en specifik yrkesroll. En annan skillnad är att YH-utbildningar har praktik på arbetsplatser, s.k. LIA, under utbildningen vilket skapar erfarenhet och möjlighet till jobb i framtiden. YH-utbildningar har ett nära samarbete med företag, som är med och påverkar innehållet på utbildningarna, vilket gör att man får de specifika kunskaper som branschen efterfrågar.

LIA

Vad är LIA?

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA – Lärande i arbete, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär. Du får vara ute på en arbetsplats på en typ av praktik och lära dig om yrket i verkligheten.

Kursen öppnar möjlighet till framtida jobb och cirka 25 % av utbildningen består av LIA. Genom LIA kan du bygga upp ett nätverk under studierna.

Kan jag göra LIA på det företag jag jobbar på idag?

Ja, LIA kan göras på det företag där man är anställd men arbetsuppgifterna måste stämma överens med det som man förväntas lära sig på LIA-kursen och man måste ha en LIA-handledare från företaget.

Kan jag söka med utländska betyg?

Har du utländska betyg så måste du översätta dem innan du skickar in dem till oss. I första hand skickar du in dem till UHR och i andra hand kan du ta hjälp av en auktoriserad tolk. Om du mot all förmodan inte hinner få dina betyg översatta kan du testa att skicka in dina handlingar i alla fall.

Det finns även möjlighet att göra ett behörighetstest för att validera dina kunskaper för specifika kurser.

Är jag garanterad en LIA-plats?

Du ansöker till en LIA-plats på egen hand under utbildningen men vi kommer att finnas där för att hjälpa dig. Vi hjälper dig exempelvis med att kontakta företag och vi stöttar dig i ansökningsprocessen. I slutändan är det vårt ansvar att du får en plats där du kan göra din LIA på.

Schema

Vilken studietakt har utbildningen?

Samtliga STI:s YH-utbildningar bedrivs med heltidsstudier, vilket innebär 40 timmar per vecka. Ungefär hälften av timmarna är lärarledda lektioner och föreläsningar, medan resten består av projektarbeten och självstudier.

När börjar utbildningen?

Utbildningarna startar i början av september.

Vilka tider är det undervisning?

Tiderna varierar beroende på utbildning. Generellt sett så sker undervisningen mellan 8.00-17.00 när man är på plats för lärarledda lektioner. Ibland kan dock en utbildning ha alternativa upplägg. Se respektive utbildningssida för information om avvikelser från de ordinarie tiderna.

Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Utbildningen är på heltid och vi  rekommenderar att du har fullt fokus på studierna. Du har schemalagd undervisning i snitt 16-18h per vecka beroende på utbildning (i vissa fall mer och i vissa fall mindre).

Eftersom det är i snitt 16-18h undervisning per vecka kan du planera resten av dina studier själv. Om du har ett flexibelt jobb är det i vissa fall möjligt att kombinera att jobba deltid och studera samtidigt. Det kan dock vara olika från kurs till kurs.

Hjälpmedel

Kan jag få extra stöd under studierna?

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Några exempel på särskilt stöd kan vara exempelvis:

 • Anteckningsstöd
 • Utökad lärartid
 • Mentorsstöd
 • Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
 • Förlängd studietid

Om du behöver extra stöd, meddela oss gärna redan i ansökan eller så snart du har blivit antagen så kan vi utforma en plan som vi anpassar efter just dina behov. Du kan läsa mer om pedagogiskt stöd här.

Kan jag studera om jag har funktionsnedsättning?

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Utbildningarna bedrivs i lokaler som kan ha olika tillgänglighet så kontakta oss gärna via yh@sti.se eller 08-545 835 80 för att få mer information. Du kan läsa mer och se en film om hur det är att plugga med funktionsnedsättning här. 

Kan jag får en individuell studieplan?

Det går att göra individuella studieplaner om du missar någon kurs. Det är dock inte optimalt och endast något som görs i undantagsfall.

De kurser som du ska läsa under din utbildning går bara under den specifika tiden den är inplanerad i schemat. Det går därför inte att sätta ihop sin studieplan som man själv vill utan man måste följa det planerade schemat. Anledningen till det är att de flesta av våra kursledare kommer in som konsulter (de kommer ofta från branschen och gör det här som ett uppdrag). De finns alltså bara på plats på STI under en viss period då kursen går.

Självklart kan man läsa på extra hemma och göra omtentor om man missar kurser men det är svårt att få tillgång till extra undervisning när en kurs är slut.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter