Vanliga frågor & svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar inom områden som ansökan, antagningsprocess, behörighet och våra olika utbildningar och kurser. Hittar du inte svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Ansökan

Hur söker jag YH-utbildning?

Du skickar in din ansökan på vår hemsida, du hittar knappen för ansökan under respektive utbildning. I ansökan bifogar du dina betyg och intyg. Du bifogar dina bilagor till oss i din ansökan, de kan bifogas som pdf, word eller bildfiler. Om du endast har papperskopior på dina intyg och betyg så kan du scanna eller ta en bild på intygen och bifoga filen till oss.

Obs! Kom ihåg att du måste se till att din ansökan är helt inskickad och inte endast registrerad för att vi ska se den.

CV är en godkänd ansökningshandling. Men endast CV kan inte användas som underlag för att kunna bli bedömd som behörig.

Hur anmäler jag mig till intensivkurserna?

När du skickat in din ansökan går vi igenom den och gör en bedömning för att se om du uppfyller behörighetskraven till YH-programmet. Om du saknar godkänt betyg i matematik 2 eller programmering 1 får du en inbjudan till intensivkursen. Du hittar din inbjudan på yh-antagning.se under fliken ”Händelser”.

Läs mer om intensivkurser här

Hur anmäler jag mig till behörighetstest?

När du skickat in din ansökan går vi igenom den och gör en bedömning för att se om du uppfyller behörighetskraven till YH-programmet. Om du saknar godkänt betyg i ett ämne du kan läsa upp här på STI får du en inbjudan till behörighetstestet. Du hittar din inbjudan på yh-antagning.se under fliken ”Händelser”.

Läs mer om behörighetstester här.

 

Varför måste jag göra antagningsprov?

Du blir kallad till antagningsprov om det är fler behöriga sökande än platser på utbildningen. Vi gör antagningsprovet för att kunna göra en rättvis bedömning av kunskaperna hos dig som söker. Poängen från provet används för att rangordna sökande till antagningen. Ju högre urvalspoäng desto större chans har du att bli antagen till utbildningen. Om du har sökt mer än en utbildning behöver du bara göra ett prov.

Läs mer om antagningsproven här

Hur kan jag förbereda mig för antagningsprovet?

Antagningsprovet består av två delar, ett diagnostiskt test (svenska, engelska och logik/matematik) och en gruppintervju.

Vill du förbereda dig för provet? Se exempel på gamla nationella prov på gymnasienivå i engelska och svenska och se även våra intensivkurser i matematik.

Är det svårt att komma in på utbildningen?

Det beror på hur många som söker. Vissa utbildningar är mer populära än andra. Om gör antagningsprovet och andra antagningsaktiviteter under våren ökar dina chanser att bli antagen till STI.

Kan jag bli garanterad en plats?

Nej, det är samma villkor för alla som söker. Du måste först vara behörig för att kunna bli antagen. Om det är många som har sökt är det poängen i urvalet som avgör om du får en plats.

När får jag antagningsbesked?

Vi skickar ut antagningsbesked och restplatsbesked kring midsommarveckan. Om du blir antagen måste du svara på ditt besked i juli.

Du hittar alla viktiga datum för antagningen här

Kan jag söka en utbildning om jag kommer från ett annat land/inte är svensk medborgare

Om du som sökande uppfyller våra behörighetskrav finns det inget hinder att bli antagen, även om du inte är svensk medborgare eller inte har EU-medlemskap. Våra utbildningar är avgiftsfria.

Det går i vissa fall att få studiemedel som icke svensk medborgare, mer information hittar du hos CSN på den här länken. Vi hänvisar till CSN direkt om du har frågor om din rätt till studiemedel.

Kan jag söka flera utbildningar samtidigt?

Ja, du kan söka flera YH-program på STI samtidigt.

Obs! Om du blir erbjuden en plats och tackar ja till den kommer vi ta bort eventuellt övriga ansökningar till STI:s YH-program. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning i taget på STI.

Behörighet

Är jag behörig?

För att söka YH-utbildning krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet innebär att du har något av följande:

 • En gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 • En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar gymnasieexamen
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller p.g.a. någon annan omständighet har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande krav finns särskilda krav. Information om särskilda krav hittar du under varje utbildning. Om du är osäker på om du uppfyller dessa krav är du välkommen att kontakta oss på antagning@sti.se eller skicka in en ansökan så återkommer vi till dig.

Vad kan jag göra om jag inte är behörig?

Om du inte är behörig till utbildningen du sökt kan du göra behörighetstest i vissa ämnen. Läs mer här

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Matematik?

Om du saknar de betyg som krävs i matematik kan du trots det vara behörig till utbildningen. Enligt antagning.se motsvarar dessa kombinationer ett betyg i Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B):

 • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström 3-fas (fyrsiffriga kurskoder)
 • Elprogrammet, Energiprogrammet eller Fordonsprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström och kursen Elektronik grundkurs (tresiffriga kurskoder)
 • Industriprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström, Elektronik grundkurs. Kemi process A, Kemi process B, Massa och pappersteknik – grundkurs och kursen Miljö- process (tresiffriga kurskoder)

Du kan även göra STI:s behörighetstest i matematik. Om du klarar testet så bedömer vi dig också som behörig i matematik. Du kan också fräscha upp dina kunskaper inför testet genom våra preparandkurser. Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Svenska?

Vi har krav på Svenska 1 (Svenska A) eller Svenska 2 (Svenska B) i våra utbildningar. Vi godkänner inte SFI som motsvarande kunskaper. Men om du har läst Svenska som andraspråk (SVASVA01) så räknas SAS 1 som motsvarande för Svenska 1 och SVASVA02 som motsvarande för Svenska 2.

Om du saknar de betyg som krävs i svenska kan du trots det vara behörig till utbildningen om du klarar behörighetstestet i svenska.

Testet är baserat på nationella prov i Svenska på gymnasienivå. Om du vill öva innan testet kan du hitta tidigare nationella prov här.

Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Engelska?

Om du saknar de betyg som krävs i Engelska kan du trots det vara behörig till utbildningen om du klarar behörighetstestet i Engelska. Testet är baserat på nationella prov i Engelska på gymnasienivå.

Läs mer här.

Varför är det så höga matematikkrav?

Teknik bygger i grunden på logiskt tänkande och matematik. De tekniska utbildningar vi bedriver är eftergymnasiala och innehållet i våra utbildningar har tagit fram av arbetslivet. Det är viktigt att du har matematikkunskaper på gymnasienivå för att du ska kunna tillgodogöra dig kunskapen i kurserna som ingår i utbildningen.

Under utbildningen kommer du få läsa matematik och du får då stöd från STI om du behöver. Matematiken du kommer att läsa på STI är riktad mot just din valda utbildning och kommer sedan att hjälpa dig att förstå och tillgodogöra dig kunskapen i andra kurser på utbildningen.

Varför måste jag kunna svenska?

Utbildningen är på svenska och det är därför viktigt att du kan svenska för att kunna tillgodogöra dig kunskapen och klara kurserna. I utbildningen erbjuder vi yrkesinriktad svenska men det krävs att du kan svenska på gymnasienivå för att klara utbildningen.

Varför måste jag kunna engelska?

Engelska krävs eftersom en del av kurslitteraturen eller programvarorna du kommer att arbeta i kan vara på engelska, därför krävs en grundläggande förståelse för språket.

Vad är arbetslivsintyg?

För vissa av våra utbildningar har vi krav på arbetslivserfarenhet. Du behöver då skicka in ett intyg på dina tidigare arbetserfarenheter. Du kan vända dig till din arbetsgivare eller före detta arbetsgivare för att få ett arbetslivsintyg.

Du kan även skicka in arbetslivsintyg till utbildningar som inte kräver arbetslivserfarenhet. Det gör du för att visa din kompetens så att vi kan göra en bedömning av om du har motsvarande kunskaper för de kurser som krävs.

Det som måste framgå på arbetslivsintyget är:
– Ditt namn och personnummer
– Din yrkesroll (inkl. beskrivning av dina arbetsuppgifter)
– Hur länge du har varit anställd
– Vilken omfattning (heltid eller deltid)

Om du inte vill be din arbetsgivare om arbetslivsintyg kan du istället bifoga ditt anställningsavtal där det framgår vilka arbetsuppgifter du har/har haft och din senaste lönespecifikation för att visa hur länge du har varit anställd. Du kan självklart stryka över din lön i bilagan du skickar in till oss om det inte är något som du vill att vi ska se.

Hur förbereder jag mig för intensivkursen?

Intensivkursen är förberedelse inför behörighetstestet men eftersom det är en intensiv kurs kan det vara bra att vara förberedd redan innan. Du hittar mer information och resurser för att förbereda dig här.

Vad är det för skillnad på behörighetstest och intensivkurs?

Behörighetstest är det test du kan göra hos oss för att visa att du har rätt kunskaper även om du kanske saknar betyg i något ämne som utbildningen kräver.

Intensivkurserna kan du gå om du vill förbereda dig för behörighetstesterna. Det är en hjälp för dig som vill fräscha upp dina kunskaper och förbättra dina möjligheter att klara behörighetstestet.

Praktisk information

Vad kostar utbildningen?

YH-utbildningar på STI är gratis och berättigar till studiemedel från CSN under hela utbildningstiden. Mer information finns på CSN:s hemsida www.csn.se där även ansökan om studiemedel görs efter det att du har blivit antagen till utbildningen.

Kursmaterial och andra omkostnader kan dock tillkomma. Vi rekommenderar även att man har en egen dator för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.

Varför har ni inte kvar utbildningar som ni har haft tidigare?

Varje år ansöker vi om att starta nya YH-utbildningar. Om ansökan godkänns kan utbildningen pågå i 2-5 år. Vi skapar utbildningarna efter vad arbetsmarknaden behöver, så de kan variera från år till år. Ibland återkommer tidigare utbildningar efter att ha uppdaterats för att vara så relevanta som möjligt för yrkesrollen.

Vad är skillnaden mellan YH och universitetet?

En universitetsutbildning har längre utbildningstid, är bredare och på en mer avancerad nivå än en YH-utbildning. Medan en YH-utbildning är kortare, mer intensiv och är i många fall också mer nischad mot en specifik yrkesroll. En annan skillnad är att YH-utbildningar har praktik på arbetsplatser, s.k. LIA, under utbildningen vilket skapar erfarenhet och möjlighet till jobb i framtiden. YH-utbildningar har ett nära samarbete med företag, som är med och påverkar innehållet på utbildningarna, vilket gör att man får de specifika kunskaper som branschen efterfrågar.

Jag ska söka studiemedel, vilka terminstider gäller för YH-program med start hösten 2024?

Terminstider för utbildningar som startar hösten 2024 (OBS! Detta är inte lektionstider).

2-åriga YH-Program – 420 YH-poäng – 84 veckor

Infrastrukturprojektör BIM

HT24: 2024-08-26 – 2025-01-05 (v 35–1, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-15 (v 2–24, 23 veckor, 115 Yhp) 

HT25: 2025-08-11 – 2026-01-11(v 33-2, 22 veckor, 110 yhp) 

VT26: 2026-01-12 – 2026-05-31 (v 3-22, 20 veckor, 100 yhp) 

2-åriga YH-Program – 415 YH-poäng – 83 veckor

Järnvägsprojektör EST

HT24: 2024-08-26 – 2024-12-22 (v 35–51, 17 veckor, 85 Yhp)  

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-22 (v 2-25, 24 veckor, 120 yhp) 

HT25: 2025-08-11 – 2025-12-28 (v 33-52, 20 veckor, 100 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-06-07 (v 2-23, 22 veckor, 110 yhp)  

Javautvecklare

HT24: 2024-09-02 – 2025-01-19 (v 36-3 20 veckor, 100 yhp) 

VT25: 2025-01-20 – 2025-06-22 (v 4-25, 22 veckor, 110 yhp) 

HT25: 2025-08-18 – 2026-01-11 (v 34-2 21 veckor, 105 yhp) 

VT26: 2026-01-12 – 2026-05-31 (v 3-22 20 veckor, 100 yhp)  

2-åriga YH-Program – 410 YH-poäng – 82 veckor

Automationsingenjör

HT24: 2024-08-26 – 2025-01-12 (v 35–2, 20 veckor, 100 Yhp)  

VT25: 2025-01-13 – 2025-06-08 (v 3–23, 21 veckor, 105 Yhp)  

HT25: 2025-08-18 – 2026-01-11 (v 34-2, 21 veckor, 105 yhp) 

VT26: 2026-01-12 –2026-05-31 (v 3-22, 20 veckor, 100 yhp) 

VVS-ingenjör

HT24: 2024-09-02 – 2025-01-12 (v 36-2 19 veckor, 95 yhp) 

VT25: 2025-01-13 – 2025-06-15 (v 3-24 22 veckor, 110 yhp) 

HT25: 2025-08-18 – 2026-01-04 (v 34-1 20 veckor, 100 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-05-31 (v 2-22 21 veckor, 105 yhp) 

2-åriga YH-Program – 400 YH-poäng – 80 veckor

Data Engineer

HT24: 2024-08-26 – 2024-12-22 (v 35–51, 17 veckor, 85 Yhp)  

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-08 (v 2–23, 22 veckor, 110 Yhp)  

HT25: 2025-08-18 – 2025-12-28 (v 34-52, 19 veckor, 95 yhp) 

VT26: 2025-12-29 – 2026-05-31 (v 1-22, 22 veckor, 110 yhp) 

Elnätsdesigner

HT24: 2024-08-26 – 2024-12-22 (v 35–51, 17 veckor, 85 Yhp)  

VT25: 2024-12-30 – 2025-06-15 (v 1–24, 24 veckor, 120 Yhp) 

HT25: 2025-08-25 – 2025-12-21 (v 35-51, 17 veckor, 85 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-06-07 (v 2-23, 22 veckor, 110 yhp) 

El- och belysningsdesigner 

HT24: 2024-09-02 – 2025-01-19 (v 36-3 20 veckor, 100 yhp) 

VT25: 2025-01-20 – 2025-06-15 (v 4-24, 21 veckor, 105 yhp) 

HT25: 2025-08-25 – 2026-01-11 (v 35-2, 20 veckor, 100 yhp) 

VT26: 2026-01-12 – 2026-05-24 (v 3-21 19 veckor, 95 yhp) 

Systemutvecklare Inbyggda system (Internet of Things) 

HT24: 2024-09-02 – 2024-12-29 (v 36–52, 17 veckor, 85 Yhp)  

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-15 (v 2–24, 23 veckor, 115 Yhp)  

HT25: 2025-08-18 – 2025-12-28 (v 34-52 19 veckor, 95 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-05-31 (v 2-22 21 veckor, 105 yhp) 

UX-designer

HT24: 2024-08-26 – 2025-01-05 (v 35–1, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-01 (v 2–22, 21 veckor, 105 Yhp) 

HT25: 2025-08-18 – 2025-12-28 (v 34-52 19 veckor, 95 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-05-31 (v 2-22 21 veckor, 105 yhp) 

 

1-årigt YH-Program – 235 Yh-poäng – 48 veckor

Projektledare Elinstallation

Period 1: 2024-09-09 – 2025-07-06 (v 37 27, 43 veckor, 215 yhp) 

Period 2: 2025-08-04 – 2025-09-07 (v 32-36 5 veckor, 25 yhp) 

 

LIA

Vad är LIA?

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA – Lärande i arbete, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär. Du får vara ute på en arbetsplats på en typ av praktik och lära dig om yrket i verkligheten.

Kursen öppnar möjlighet till framtida jobb och cirka 25 % av utbildningen består av LIA. Genom LIA kan du bygga upp ett nätverk under studierna.

Kan jag göra LIA på det företag jag jobbar på idag?

Ja, LIA kan göras på det företag där man är anställd men arbetsuppgifterna måste stämma överens med det som man förväntas lära sig på LIA-kursen och man måste ha en LIA-handledare från företaget.

Kan jag söka med utländska betyg?

Har du utländska betyg så måste du översätta dem innan du skickar in dem till oss. I första hand skickar du in dem till UHR och i andra hand kan du ta hjälp av en auktoriserad tolk. Om du mot all förmodan inte hinner få dina betyg översatta kan du testa att skicka in dina handlingar i alla fall.

Det finns även möjlighet att göra ett behörighetstest för att validera dina kunskaper för specifika kurser.

Är jag garanterad en LIA-plats?

Du ansöker till en LIA-plats på egen hand under utbildningen, men vi kommer att finnas där för att hjälpa dig. Vi hjälper dig exempelvis med att kontakta företag och vi stöttar dig i ansökningsprocessen. Det är dock bra om du har en bild av var för slags företag du vill göra din LIA på, och vilken den av din bransch som de arbetar inom.

Schema

Vilken studietakt har utbildningen?

Samtliga STI:s YH-program bedrivs på heltid, vilket innebär ca 40 timmar per vecka. Ungefär hälften av timmarna är lärarledda lektioner och föreläsningar, medan resten består av projektarbeten och självstudier.

När börjar utbildningen?

YH-programmen startar vanligtvis under andra halvan av augusti, förutom Projektledare Elinstallation som startar i början av september.

Vilka tider är det undervisning?

Tiderna varierar beroende på utbildning. Generellt sett, för de platsbundna YH-programmen, har du lektioner och workshops i våra lokaler vid Liljeholmen 2-3 dagar i veckan mellan 9.00-16.00. Därefter har du självstudier och arbetar i projekt restan av tiden. Ibland kan dock en utbildning ha alternativa upplägg så som distansinslag, självstudier eller studiebesök.

För våra distansutbildningar sker undervisningen på distans, förutom de tillfällen då det är obligatoriska träffar i våra lokaler vid Liljeholmen. Den övriga undervisningen genomförs främst via lärplattformen med hjälp av föreläsningar, studieanvisningar, interaktiva e-kurser och självstudier.

Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Våra YH-program går på heltid och vi rekommenderar att du har fullt fokus på studierna. Vi rekommenderar inte att du jobbar heltid vid sidan av heltidsstudier eftersom det blir mycket svårt att fokusera på uppgifter, grupparbeten och de program du behöver lära dig för att kunna utföra din framtida yrkesroll.

Hjälpmedel

Kan jag få extra stöd under studierna?

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Några exempel på särskilt stöd kan vara exempelvis:

 • Anteckningsstöd
 • Utökad lärartid
 • Mentorsstöd
 • Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
 • Förlängd studietid

Om du behöver extra stöd, meddela oss gärna redan i ansökan eller så snart du har blivit antagen så kan vi utforma en plan som vi anpassar efter just dina behov.

Kan jag studera om jag har funktionsnedsättning?

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Utbildningarna bedrivs i lokaler som kan ha olika tillgänglighet så kontakta oss gärna via info@sti.se eller 08-545 835 80 för att få mer information.

Kan jag få en individuell studieplan?

Om du missar en kurs är det möjligt att skapa en individuell studieplan. Men detta är inte det bästa alternativet och görs endast i sällsynta fall.

De kurser som ingår i din utbildning har fasta tidsramar enligt schemat. Det är därför inte möjligt att själv välja sina kurser utan du behöver följa det planerade schemat. Det beror på att många av våra kursledare är konsulter från branschen och är bara tillgängliga på STI under den period då kursen ges.

Självklart kan man läsa på extra hemma och göra omtentor om man missar kurser men det är svårt att få tillgång till extra undervisning när en kurs är slut.

Studiestöd

Omställningsstudiestöd

Visste du att det är möjligt att ansöka om studiemedel för omställning hos CSN för samtliga våra YH-utbildningar och kurser? Ansökan för omställningsstudiestödet öppnar den 1 april för studier som startar hösten 2024.

Studiemedel för omställning är avsett för dig som redan har erfarenhet från arbetslivet men vill öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden genom att fördjupa eller bredda din kompetens genom utbildning.

STI:s utbildningar är utvecklade i samarbete med näringslivet för att motsvara de aktuella kraven på arbetsmarknaden, vilket gör dem särskilt lämpade för dig som vill ansöka omställningsstudiestödet.

Glöm inte lägga till STI som skola när du söker omställningsstudiestöd: Gå till CSN:s hemsida > Klicka på ansök om studiestöd > Logga in på CSN > Fyll i alla uppgifter > Dina studier > Utbildning och studietid > Lägg till utbildning > För att hitta STI lägger du till Stockholm som ort.

Ytterligare information finns på CSN:s hemsida

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter