Så bedömer vi dina betyg

Vad är grundläggande behörighet, och hur bedömer vi dina betyg när du skickat in din ansökan? Här hittar du de svar du behöver.

Vad är grundläggande behörighet?

För att uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskolan krävs en fullständig gymnasieexamen eller motsvarande samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A). Att uppfylla kravet för fullständig gymnasieexamen kan däremot göras på flera olika sätt. 

Hur vi bedömer olika typer av gymnasiekompetens 
Det svenska betygssystemet har genomgått en del förändringar genom åren och det kan därför inte vara helt självklart vad som gäller om man har äldre betyg. Eller så har du genomfört dina gymnasiestudier utomlands och är osäker på vad som gäller. Här nedan går vi igenom de kunskaper som kan motsvara fullständig gymnasieexamen: 

Slutbetyg/gymnasieexamen 

  • Lägst betyget G/E i minst 2250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram 
  • Lägst betyget G/E på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) 
  • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) 
  • Fullständigt betyg med hjälp av gymnasieexamen och poäng från Kommunal vuxenutbildning 

Gymnasiala vuxenutbildningar 

Komvux
Om du inte har godkänt i 2250 poäng från dina gymnasiestudier eller saknar fullständigt slutbetyg kan du läsa upp poängen som saknas via kommunal vuxenutbildning/Komvux. Du kan på så sätt få grundläggande behörighet till yrkeshögskolan

Folkhögskola 
Du kan också få grundläggande behörighet för yrkeshögskolan genom studier på folkhögskola. Här nedan går vi igenom vad som gäller när det kommer till studier via folkhögskola.  

Har du gått igenom en utbildning vid folkhögskola är du behörig att antas till yrkeshögskolan om du gått: 

  1. en treårig utbildning 
  2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan, 
  3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller
  4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan. 

Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1. 

Utländsk utbildning

Om du har en utländsk gymnasie-, högskole- eller universitetsutbildning kan den användas för att uppfylla kravet. Viktigt att komma ihåg är att du i så fall också behöver godkänt betyg i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1 om inte motsvarande kurser ingått i den utländska utbildningen.

Eftersom vi inte alltid kan validera eller avgöra utbildningsnivån på utländska betyg i förhållande till våra behörighetskrav är det därför bäst om du får dina betyg översatta och validerade till motsvarande svenska betyg. För att göra det kan du vända dig till UHR:s webbplats

Vi rekommenderar att du gör detta i god tid innan då det brukar ta några månader innan betygen är validerade. 

Tillbaka till sti.se

 

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter