Välkommen till STI

STI är en stiftelse som grundades redan 1924. Vårt syfte är att utbilda inom tekniska områden och vårt mål är att skapa en hållbar framtid för våra studerande, våra samarbetspartners, teknikbranschen och samhället i stort.

Om STI

Stockholms Tekniska Institut grundades redan 1924

Vi är en stiftelse som bedriver olika former av teknisk utbildning. Vi har inget vinstintresse, utan kan helt fokusera på uppdraget att bedriva utbildning med hög kvalitet. Sedan grundandet 1924 har samhället och utbildningssystemet förändrats. STI har följt med i dessa svängningar och existerat under olika utbildningsformer. Vi bedriver idag utbildningar inom yrkeshögskolan och erbjuder även kurser för företag.

Våra utbildningar är framtagna efter arbetsmarknadens behov. Samarbetet med branschen är en viktig del i vår verksamhet. Våra samarbetsföretag är med i både utformandet och genomförandet av utbildningarna. Det gör att vi kan säkerställa att de studerande får rätt kompetens.

Det är tack vare det nära samarbetet som så många av våra studerande får jobb direkt efter studierna. Vi är stolta över att kunna säga att över 90% av de som tar examen har fått arbete ett år efter avslutade studier.

Läs mer om våra YH-program

Samarbeta med oss!

Vår historia

STI grundades år 1924 för att utbilda ingenjörer på mellannivå. Det fanns ett stort behov av den kompetensen i samhället på grund av den snabba tekniska utvecklingen.

Skolans första lokaler var på Regeringsgatan 47 där det tidigare varit en hushållsskola. Som första rektor anställdes Walter Holmstedt. Vid starten den 20 augusti 1924 var det 13 lärare samt 72 dagskole- och 23 aftonskoleelever. Det fanns då 5 olika utbildningar:

  • Maskinteknik
  • Elektroteknik
  • Värme- och sanitetsteknik
  • Husbyggnadsteknik samt Väg- och vattenbyggnadsteknik.

Redan 1926 tillkom det en kemiteknisk utbildning då man gjorde om köket till kemilab.

Historia

Antalet studenter växte snabbt och sommaren 1931 flyttade STI till nya och anpassade lokaler på Kungsgatan 32 i korsningen Sveavägen/Kungsgatan. STI hade vid den här tiden ca 700 studenter. Verksamheten fortsatte att växa under 30 och 40-talet och 1939 köptes fastigheten Bältgatan 5 som helt disponerades av kemiutbildningen. 1946 toppas antalet med 3 483 studenter och 1948 antas nummer 20 000.

Det gjordes stora utredningar om det svenska utbildningssystemet under 1950-talet. 1984 kom ett förslag att dra in statsbidragen till fristående skolor vilket verkställdes 1987. STI:s utbildningar överfördes då från STI till Stockholms kommun. Mellan 1987 och 2002 var STI:s verksamhet fokuserad på olika typer av kortare uppdragsutbildningar i Bandhagen. Lokalerna på Bältgatan hyrdes ut till olika företag.

När friskolereformen kom startade STI Tekniska Gymnasiet. År 2002 började STI bedriva Energi-programmet och senare växte gymnasiet till även Teknik och Naturvetenskapliga programmen. Den nya utbildningsformen Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) gav STI möjlighet att återuppta utbildning på eftergymnasial nivå och 2005 startades STI:s utbildning Projektledare Elkonstruktion inom KY., och efterföljdes sedan av fler KY-utbildningar.

År 2009 ersattes KY av Yrkeshögskolan (YH). YH-utbildningarna var mer lika STI:s ursprungliga ingenjörsutbildning och för att kunna fokusera på YH sålde STI Tekniska Gymnasiet 2010 till Lernia och är numera Thorén Innovation School. År 2016 flyttade STI till nya och fräscha lokaler i Liljeholmen som är anpassade efter modern utbildning.

STI bedriver idag YH-utbildningar inom tekniska områden för att tillgodose det kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Vi är stolta över vår långa och anrika historia och den har gett oss möjlighet att bygga upp ett starkt samarbete med företag i branschen.

Alumninätverket – för dig som studerat på STI

Gå med i alumninätverket

Över 40 000 har studerat på STI varav ca 20 000 som tagit STI-Ingenjörsexamen. STI har alltså ett stort alumninätverk. Läs mer här om hur du anmäler dig till alumninätverket.

LÄS MER

Vill du engagera dig i våra utbildningar?

Det finns många olika sätt att fortsätta att engagera sig i våra utbildningar, även efter att du själv har tagit din examen.

LÄS MER

STI-ringen

Alla som tagit STI-Ingenjörsexamen på STI kan köpa STI-ringen. Denna tillverkas fortfarande mot beställning, är i rött och vitt guld och pryds med den första STI logotypen från 1924.

LÄS MER

Nätverket STIna

En plattform för kvinnor inom tekniska branscher.

STIna verkar för jämställdhet inom tekniska utbildningar och yrken. Detta görs genom detta nätverk där kvinnor i tekniska branscher kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter. För att verka för dessa mål träffas nätverket med jämna mellanrum, målsättningen är att det ska vara minst två tillfällen per termin. Nätverket består av kvinnor som studerar på STI, personal, alumner, företagskontakter, ledningsgrupper, kursledare och sökande till våra utbildningar.

Det långsiktiga målen som STIna arbetar mot är:

  • Fler kvinnor till tekniska branscher
  • Stötta kvinnor i deras yrkesval under utbildningstiden på STI
  • Motverka stereotypa fördomar om tekniska yrken

Jämställdhet är självklart en viktig aspekt i hela vår verksamhet. Eftersom det är en ojämn könsfördelning inom tekniska branscher har STI valt att arbeta med detta nätverk för att belysa hur viktig denna fråga är.

Har du tips, idéer eller vill vara med på nästa träff?

Hör gärna av dig till oss på info@sti.se
eller på 08-545 835 80.

Styrelse

Ylva Hambraeus Björling

Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2020. Civilingenjör elektro från Kungliga Tekniska Högskolan i Stock­holm. Stor erfarenhet av företagsstyrning i små och stora, ägarledda, svenska och inter­nationella, företag. Har arbetat i privat och offentlig sektor, ansvarat för samhällskritiska verksamheter inom IT-, Telekom-, vård- och omsorgssektorn. Brinner för en god användning av teknik och IT. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

Eva Harström

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2015. Civilingenjör Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Erfarenhet som koncern-CIO samt Svenskt och Europeiskt IT-ansvarig inom maskinuthyrning och medicinsk teknik. Har också en bakgrund som affärskonsult och projektledare med fokus på affärssystem samt har arbetat som Nordisk CIO på Skanska. Nuvarande befattning: CDO på Billerudkorsnäs. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Visolit AS.

Jonas Andrae Johansson

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2015. Grundskollärare Linköpings Lärarhögskola och Rektorsutbildning Uppsala Universitet. 17 års erfarenhet som rektor på olika befattningar inklusive diverse interimsuppdrag som managementkonsult. Nuvarande befattning: Verksamhetschef grundskolorna i Knivsta Kommun.

Eva Maria Matell

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Civilingenjör Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom industrin och IT-branschen som VD, Nordenchef, försäljning/marknadchef. Nuvarande befattning: Managementkonsult inom ledning, modernt ledarskap, strategisk sälj- samt affärsutveckling. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Crisp AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Precise Biometrics AB.

Marie Fossum Strannegård

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Har tidigare arbetat på Fortum med ansvar för strategi, affärsutveckling och forskning. Erfarenhet som internationell konsult i syd-Europa, mellanöstern samt Asien under 14 års tid, framförallt inom telecom och har varit globalt ansvarig för energisektorn på Ericsson. Nuvarande befattning: VD på IVL Svenska Miljöinstitutet.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter