Vi utbildar för ett hållbart samhälle!

Stockholms Tekniska Institut är en stiftelse som grundades 1924. Vårt syfte är att utbilda inom tekniska områden och vårt mål är att skapa en hållbar framtid för våra studerande, våra samarbetspartners, teknikbranschen och därmed samhället i stort.

OM STOCKHOLMS TEKNISKA INSTITUT

Det här är STI

Stockholms Tekniska Institut grundades år 1924 och vi är en stiftelse med syfte att bedriva teknisk utbildning. Vi har inget vinstintresse utan kan helt fokusera på uppdraget att bedriva utbildning med hög kvalitet.

Sedan grundandet 1924 har samhället och utbildningssystemet förändrats. STI har följt med i dessa svängningar och existerat under olika utbildningsformer. Vi bedriver idag utbildningar inom Yrkeshögskolan och erbjuder även Kurser för Företag.

Våra utbildningar är framtagna efter arbetsmarknadens behov. Samarbetet med branschen är en viktig del i vår verksamhet. Våra samarbetsföretag är med i både utformandet och genomförandet av utbildningarna. Det gör att vi kan säkerställa att de studerande får rätt kompetens.

Det är tack vare det nära samarbetet som så många av våra studerande får jobb direkt efter studierna. Vi är stolta över att kunna säga att över 90% av de som tar examen har fått arbete ett år efter avslutade studier.

LÄS MER OM VÅRA YH-UTBILDNINGAR

SAMARBETA MED OSS

 

Kvalitet

Vi agerar professionellt med fokus på kvalitet 
i allt vi gör.

Utveckling

Vi bygger kompetens och framgång genom utveckling av personer och verksamhet.

Samarbete

Vi samarbetar och bygger långsiktiga relationer med nytta för alla parter.

Engagemang

Vi skapar bättre resultat genom glädje 
och engagemang.

JÄMSTÄLLDHET INOM TEKNISKA UTBILDNINGAR OCH YRKEN

Nätverket STIna

En plattform för kvinnor inom tekniska branscher.

STIna verkar för jämställdhet inom tekniska utbildningar och yrken. Detta görs genom detta nätverk där kvinnor i tekniska branscher kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter. För att verka för dessa mål träffas nätverket med jämna mellanrum, målsättningen är att det ska vara minst två tillfällen per termin. Nätverket består av kvinnor som studerar på STI, personal, alumner, företagskontakter, ledningsgrupper, kursledare och sökande till våra utbildningar.

Det långsiktiga målen som STIna arbetar mot är:

  • Fler kvinnor till tekniska branscher
  • Stötta kvinnor i deras yrkesval under utbildningstiden på STI
  • Motverka stereotypa fördomar om tekniska yrken

Jämställdhet är självklart en viktig aspekt i hela vår verksamhet. Då det är en ojämn könsfördelning inom tekniska branscher har STI valt att arbeta med detta nätverk för att belysa hur viktig denna fråga är.

Har du tips, idéer eller vill vara med på nästa träff?

Hör gärna av dig till oss på info@sti.se
eller på 08-545 835 80.

Alumninätverket – för dig som studerat på STI

Över 40 000 STI-Alumni

Gå med i alumninätverket

Det är över 40.000 som studerat på STI varav ca 20.000 som tagit STI-Ingenjörs examen. STI har alltså ett stort alumninätverk. Läs mer här om hur du anmäler dig till alumninätverket.

LÄS MER

Vill du engagera dig i våra utbildningar?

Det finns många olika sätt att fortsätta att engagera sig i våra utbildningar, även efter att du själv har tagit din examen.

LÄS MER

STI-Ringen

Alla som tagit STI-Ingenjörsexamen på STI kan köpa STI-ringen. Denna tillverkas fortfarande mot beställning, är i rött och vitt guld och pryds med den första STI logotypen från 1924.

LÄS MER

Styrelsen

Gunnar Holmen

Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2014. Civilingenjör Elektro KTH samt Civilingenjörsprogrammet på Handelshögskolan. Över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring av produkter och konsulttjänster i huvudsak för ICT-industrin, däribland som VD för Synopsys Sverige AB och VD för OSE Sverige AB. Nuvarande befattning: Management konsult inom ledarskap och strategisk affärsutveckling.

Eva Harström

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2015. Civilingenjör Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Erfarenhet som koncern-CIO samt Svenskt och Europeiskt IT-ansvarig inom maskinuthyrning och medicinsk teknik. Har också en bakgrund som affärskonsult och projektledare med fokus på affärssystem samt har arbetat som Nordisk CIO på Skanska. Nuvarande befattning: CDO på Billerudkorsnäs

Magnus Öhman

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Civilingenjör Maskinteknik KTH. 25 års erfarenhet från industrin inom forskning, utveckling och företagsledning. Tidigare global Teknikutvecklingschef på St Jude Medical samt VD för St Jude Medical AB som utvecklade och tillverkade pacemakers. VD på STI 2014-2018. Nuvarande befattning: Managementkonsult inom ledarskap och affärsutveckling, styrelsearbetare.

Jonas Andrae Johansson

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2015. Grundskollärare Linköpings Lärarhögskola och Rektorsutbildning Uppsala Universitet. 16 års erfarenhet som rektor på olika befattningar inklusive interimsuppdrag som managementkonsult. Nuvarande befattning: Rektor på Gröna Dalenskolan i Bålsta.

Eva Maria Matell

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Civilingenjör Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom industrin och IT branschen som VD, Nordenchef, försäljning/marknadchef. Nuvarande befattning: Management konsult inom ledning, modernt ledarskap, strategisk sälj- samt affärsutveckling. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Crisp AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Precise Biometrics AB.

Marie Fossum Strannegård

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Har tidigare arbetat på Fortum med ansvar för strategi, affärsutveckling och forskning. Erfarenhet som internationell konsult i syd-Europa, mellanöstern samt Asien under 14 års tid, framförallt inom telecom och har varit globalt ansvarig för energisektorn på Ericsson. Nuvarande befattning: Head of Recycling på Northvolt.

Utbildare sedan 1924

Vår historia

Stockholms Tekniska Institut grundades år 1924 för att utbilda ingenjörer på mellannivå. Det fanns ett stort behov av den kompetensen i samhället på grund av den snabba tekniska utvecklingen.

Skolans första lokaler var på Regeringsgatan 47 där det tidigare varit en hushållsskola. Som första rektor anställdes Walter Holmstedt. Vid starten den 20 augusti 1924 var det 13 lärare samt 72 dagskole- och 23 aftonskoleelever. Det fanns då 5 olika utbildningar/fackskolor: Maskinteknik, Elektroteknik, Värme- och sanitetsteknik, Husbyggnadsteknik samt Väg- och vattenbyggnadsteknik. Redan 1926 tillkom det en kemiteknisk utbildning då man gjorde om köket till kemilab.

Historia

Antalet elever växte snabbt och sommaren 1931 flyttade STI till nya och anpassade lokaler. Flytten begav sig till Kungsgatan 32 i korsningen Sveavägen/Kungsgatan som stod tomt på grund av det svåra läget på fastighetsmarknaden. STI hade vid den här tiden vunnit folks förtroende och hade ca 700 elever. 

Verksamheten växte snabbt under 1930-talet och 1939 köptes fastigheten Bältgatan 5 som helt disponerades av kemiutbildningen. Under 1940-talet fortsätter tillväxten och under vårterminen 1946 toppas elevantalet med 3.483 elever och 1948 antas elev nr 20.000.

Det gjordes stora utredningar om det svenska utbildningssystemet under 1950-talet. Dessa infördes under 1960-talet med framförallt grundskolan i LGr62 samt fackskolan och gymnasiet Lfa65 och LGy65. I de fortsatta förändringarna lades år 1984 ett förslag fram för att statsbidrag till fristående skolor skulle dras in. Detta upprörde många och en demonstration mot nedläggning av STI genomfördes den 8 maj 1984.

Demonstrationen visar det stora engagemang som personer med anknytning till STI kände. Demonstrationenkunde dock inte stoppa beslutet att dra in statsbidraget. År 1987 verkställdes beslutet och utbildningarna överfördes från STI till Stockholms kommun då STI ej kunde fortsätta bedriva dessa. Från 1987 och fram till 2002 så förändrades STIs verksamhet till fokus på olika typer av kortare uppdragsutbildningar i Bandhagen och lokalerna på Bältgatan hyrdes ut till olika företag.

demonstration

När friskolereformen kom startade STI Tekniska Gymnasiet. År 2002 började STI bedriva Energi-programmet och senare växte gymnasiet till även Teknik och Naturvetenskapliga programmen. Den nya utbildningsformen Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) gav STI möjlighet att återuppta utbildning på eftergymnasial nivå. År 2005 startades en utbildning till Projektledare Elkonstruktion inom den nya utbildningsformen. Senare vidgades detta även till flera olika utbildningar.

utbildningar och kurser

År 2009 etablerades Yrkeshögskolan (YH) som ersatte KY. YH-utbildningarna var mer lika STI's ursprungliga ingenjörsutbildning och för att kunna fokusera på dessa så såldes Tekniska Gymnasiet 2010 till Lernia och är numera Thorén Innovation School. År 2016 flyttade STI till nya och fräscha lokaler i Liljeholmen som är anpassade efter modern utbildning.

STI bedriver idag Yh-utbildningar inom tekniska områden för att tillgodose det kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Vi är stolta över vår långa och anrika historia och den har gett oss möjlighet att bygga upp ett starkt samarbete med företag i branschen.

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

sti logo horisontell

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter