Välkommen till STI

STI är en stiftelse som grundades redan 1924. Vårt syfte är att utbilda inom tekniska områden och vårt mål är att skapa en hållbar framtid för våra studerande, våra samarbetspartners, teknikbranschen och samhället i stort.

Om STI

Hundra år av kunskap

Vi är en stiftelse som bedriver olika former av teknisk utbildning. Vi har inget vinstintresse, utan kan helt fokusera på uppdraget att bedriva utbildning med hög kvalitet. Sedan grundandet 1924 har samhället och utbildningssystemet förändrats. STI har följt med i dessa svängningar och existerat under olika utbildningsformer. Vi bedriver idag utbildningar inom yrkeshögskolan och erbjuder även kurser för företag.

Våra utbildningar är framtagna efter arbetsmarknadens behov. Samarbetet med branschen är en viktig del i vår verksamhet. Våra samarbetsföretag är med i både utformandet och genomförandet av utbildningarna. Det gör att vi kan säkerställa att de studerande får rätt kompetens.

Det är tack vare det nära samarbetet som så många av våra studerande får jobb direkt efter studierna. Vi är stolta över att kunna säga att över 90% av de som tar examen har fått arbete ett år efter avslutade studier.

Läs mer om våra YH-program

Samarbeta med oss!

STI:s historia

STI, Stockholms Tekniska Institut, grundades 1924 för att utbilda ingenjörer på mellannivå. Vid den tiden var det en stor brist på sådan kompetens i samhället på grund av den snabba tekniska utvecklingen och efterfrågan på ingenjörsutbildning var mycket stor.

Under ledning av STI:s första rektor Walter Holmstedt växte STI snabbt och lockade fler och fler studenter. De första lokalerna låg på Regeringsgatan 47 och senare flyttade STI till nya och moderna lokaler på Kungsgatan 32 för att rymma den växande verksamheten. Antalet studenter ökade stadigt, och 1948 antogs den 20 000:e studenten. Det var en period av betydande tillväxt och utveckling för STI.

STI:s verksamhet har utvecklats i takt med förändringar i utbildningssystemet, samhällets behov och arbetsmarknadens efterfrågan. 1987 ändrades utbildningssystemet i Sverige och den dåvarande utbildningsverksamheten överfördes i kommunal regi. I en tid av nya möjligheter inriktade sig STI initialt på kortare uppdragsutbildningar och 2002-2010 bedrev STI även teknisk gymnasial utbildning.

Genom utbildningsformen Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) öppnade sig en väg för STI att åter bedriva teknisk utbildning på högre nivå. Det var här som STI:s fokus på yrkeshögskola tog form och ledde till en ny era i STI:s historia. 2009, som en del av den nya formen Yrkeshögskolan (YH), började STI bedriva YH-utbildningar inom tekniska områden. 2010 såldes STI Tekniska Gymnasium för att STI skulle kunna satsa helt på YH-utbildningar.

Med en lång och anrik historia som grund, och med starka band med arbetsliv och branscher i landet, är vi  på STI mycket stolta över våra 100 år av att leverera högkvalitativ teknisk utbildning: utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden och som gör skillnad i samhället.

Stockholms Tekniska Institut (STI) hösten 1941
Historia

STI Alumni

För dig som tidigare studerat här på STI, är STI Alumni en arena för nätverkande och spännande möjligheter till professionell utveckling. Här samlas tidigare STI-studenter, dedikerade STI-anställda och inspirerande kursledare.

Läs mer

Nätverket STIna

En plattform för kvinnor och icke binära inom teknik, IT och samhällsbyggnad

STIna verkar för jämställdhet inom utbildningar och yrken kring teknik, IT och samhällsbyggnad. Detta görs genom detta nätverk där kvinnor och icke binära i dessa branscher kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter. För att verka för dessa mål träffas nätverket med jämna mellanrum, målsättningen är att det ska vara minst två tillfällen per termin. Nätverket består av studenter, personal, alumner, företagskontakter, ledningsgrupper och kursledare.

Det långsiktiga målen som STIna arbetar mot är:

  • Fler kvinnor och icke binära till branscher inom teknik, IT och samhällsbyggnad.
  • Stötta kvinnor och icke binära i deras yrkesval under utbildningstiden på STI
  • Motverka stereotypa fördomar om tekniska yrken

Jämställdhet är självklart en viktig aspekt i hela vår verksamhet. Eftersom det är en ojämn könsfördelning inom tekniska branscher har STI valt att arbeta med detta nätverk för att belysa hur viktig denna fråga är.

Har du tips, idéer eller vill vara med på nästa träff?

Hör gärna av dig till oss på info@sti.se
eller på 08-545 835 80.

Styrelse

Ylva Hambraeus Björling

Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2020. Civilingenjör elektro från Kungliga Tekniska Högskolan i Stock­holm. Stor erfarenhet av företagsstyrning i små och stora, ägarledda, svenska och inter­nationella, företag. Har arbetat i privat och offentlig sektor, ansvarat för samhällskritiska verksamheter inom IT-, Telekom-, vård- och omsorgssektorn. Brinner för en god användning av teknik och IT. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

Eva Harström

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2015. Civilingenjör Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Erfarenhet som koncern-CIO samt Svenskt och Europeiskt IT-ansvarig inom maskinuthyrning och medicinsk teknik. Har också en bakgrund som affärskonsult och projektledare med fokus på affärssystem samt har arbetat som Nordisk CIO på Skanska. Nuvarande befattning: CDO på Billerudkorsnäs. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Visolit AS.

Glenn Sernbrandt

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2023. Ingenjör elektro vid Kungliga Tekniska Högskolan samt enstaka kurser som psykologi på Stockholms Universitet. Mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom IT-branschen som teamleader, VD. Nuvarande jobb utöver STI: VD IP-Solutions AB, Styrelseledamot IT Perspective AB. Tidigare styrelseledamot: it Exalt, APIS Technical training.

Jonas Andrae Johansson

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2015. Grundskollärare Linköpings Lärarhögskola och Rektorsutbildning Uppsala Universitet. 17 års erfarenhet som rektor på olika befattningar inklusive diverse interimsuppdrag som managementkonsult. Nuvarande befattning: Verksamhetschef grundskolorna i Knivsta Kommun.

Eva Maria Matell

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Civilingenjör Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom industrin och IT-branschen som VD, Nordenchef, försäljning/marknadchef. Nuvarande befattning: Managementkonsult inom ledning, modernt ledarskap, strategisk sälj- samt affärsutveckling. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Crisp AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Precise Biometrics AB.

Johan Jalvemo

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2023. Civilingenjör Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Internationell erfarenhet från Japan, Tyskland, Österrike, Ungern, Förenade Arab Emiraten, Finland, Polen, Island och Skandinavien. Diverse ledande positioner inom Energisektorn sedan 2010. Certifierad i styrelsearbete via Styrelseakademien sedan 2015. Nuvarande jobb utöver STI: Head of Power Systems, Norconsult AB

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter