Behandling av personuppgifter

Vi är måna om att alltid behandla den information som du anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vår integritetspolicy följer principerna för behandling av personuppgifter och är självklart förenlig med reglerna om skydd för den personliga integriteten i grundlagarna och EU-rätten inklusive GDPR.

På STI är vi måna om att alltid behandla den information som du anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av STI, eller av någon annan för STIs räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vår integritetspolicy följer de övergripande principerna för all behandling av personuppgifter. Förutom att vara förenlig med reglerna om skydd för den personliga integriteten i grundlagarna och EU-rätten inklusive GDPR (General Data Protection Regulation) baserar den sig på följande principer som finns uppställda av Dataskyddsinspektionen:

 • Laglighet, korrekthet och öppenhet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Ansvarsskyldighet

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter är behandling av personuppgifter. Några exempel är insamling, registrering, lagring, bearbetning, sammanställning och samkörning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna hantera din ansökan, din intresseanmälan, din kursanmälan eller svara på din e-post behandlar vi dina personuppgifter. På det sättet kan vi ge dig bättre service och möta dina behov.

När behandlar vi dina personuppgifter?

På Stockholms Tekniska Institut behandlar vi dina uppgifter:

 • när du fyller i ett formulär för intresseanmälan
 • när du anmäler dig till våra utbildningar
 • när du anmäler dig till våra kurser
 • när du söker ett jobb hos oss
 • när du anmäler dig till våra nyhetsmail
 • när du anmäler dig till våra event
 • när du skickar e-post till oss

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med största möjliga försiktighet och säkerhet och vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra parter. Om du vill begära ut de uppgifter som finns registrerade på dig är du välkommen att kontakta oss på info@sti.se

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter