Så söker du

Här hittar du all information hur du söker till våra YH-program! Ansökan stänger 15 maj.

1. Du skickar in ansökan

Börja med att skicka in din ansökan till oss. Ansökan till höstens YH-program öppnar 29 januari 2024. När du ansöker laddar du upp dina betyg och andra intyg som är relevanta för det YH-program du söker.

2. Vi gör bedömning

Vi går igenom din ansökan och gör en bedömning för att se att du uppfyller behörighetskraven. Du får ett meddelande när bedömningen är gjord. Om det är något som saknas meddelar vi dig vad du behöver komplettera med.

Om du saknar betyg erbjuder STI behörighetstester i vissa ämnen. Läs mer om behörighetstester här

3. Du gör antagningsprov 

Du som är behörig blir inbjuden till STI:s urval- och antagningsprov. Poängen på provet avgör vilka som blir antagna och vilka som får reservplats. Många söker till STI och om du inte gör provet får du noll poäng i urvalet och riskerar att hamna långt bak i antagningslistan. 

Antagningsprov (pågår löpande, t om 26 maj)
Alla som är behöriga blir inbjudna att göra ett antagningsprov i matematik, svenska och engelska. Inbjudan skickas automatiskt till dig så fort du blivit behörig. Provet görs online och på distans

Gruppintervju (10-14 juni)
De sökande med bäst resultat på antagningsprovet får också göra en gruppintervju. Gruppintervjun för våra platsbundna program gör du på STI i Liljeholmen. Intervju för distansutbildningarna sker online. Om du går vidare till gruppintervju får du inbjudan i slutet av maj. Om du är behörig till flera program på STI blir du endast kallad till intervju för det program som du har som prio 1. 

4. Du får antagningsbesked

I slutet av juni får du antagningsbeskedet. Du som är behörig blir antingen erbjuden en plats på YH-programmet, eller en reservplats. Antagen? Du måste tacka ja till din plats innan sista svarsdatumet, annars går platsen vidare till en reserv.  

Har du sökt flera program på STI? Du kan bli erbjuden en plats på flera YH-program, men du har endast möjlighet att tacka ja till en av platserna på STI. Du har endast möjlighet att läsa en heltidsutbildning i taget på STI. Du förlorar inte en eventuell reservplats om du tackar ja.

5. Du kallas till upprop 

När du har tackat ja till din plats får du en kallelse till uppropet. Vi kommer sedan ge dig all information du behöver i god tid inför utbildningsstarten.

Viktiga datum i antagningen 2024

1. Ansökan & antagning


29 januari  Ansökan öppnar

15 april  Ansökan till UX-designer stänger

15 maj  Ansökan stänger

9 juni  Sista dag för komplettering av betyg
Ansök senast 15 maj för att kunna komplettera.

Feb - juni  Antagningsprov för behöriga

10-14 juni  Gruppintervjuer för behöriga

Juni  Ansökan stänger för Projektledare Elinstallation

2. Antagningsbesked


V. 25 
Antagningsbesked skickas ut

11 juli  Sista svarsdag för antagningsbesked
Gäller första antagningen. Får du en plats senare har du endast några dagar på dig att svara. Sista svarsdatum står på ditt antagningsbesked.

Löpande juli-september  Antagning av reserver

3. Upprop & utbildningsstart


Andra halvan av augusti  Upprop
Närvaro krävs för att behålla din plats.

Månadsskiftet aug/sept  Utbildningsstart med introduktionsvecka

September  Utbildningsstart Projektledare Elinstallation

Behörighetstester och intensivkurser

Obs! Vårens behörighetstester och intensivkurser hölls fram till maj. Det går inte längre att anmäla sig till dessa.

Vad är ett behörighetstest?

Om du saknar ett eller flera betyg för att bli behörig till någon av våra YH-program finns det en chans för dig att bli behörig ändå! Vi erbjuder behörighetstester i flera av de ämnen som krävs till våra YH-program. Om du får godkänt på testet blir du behörig i ämnet, trots att du saknar formella betyg i det. Om du saknar betyg i flera ämnen kan du behöva göra flera Behörighetstester. Du gör behörighetstestet online

  • Godkänt behörighetstest garanterar inte en plats STI eller förtur till våra YH-program. 
  • Behörigheten endast gäller för STI:s egna YH-program. Om du vill använda behörigheten på andra skolor behöver du kontakta den skolan för att verifiera om intyget från STI är godkänt för användning där.

Kostar behörighetstestet något?

Ja, att göra ett behörighetstest kostar 200 kr.

Vad är en intensivkurs?

Inför behörighetstestet har du möjlighet att gå en intensivkurs som förbereder dig på allt du behöver veta inför testet. Detta är ett utmärkt alternativ för dig som verkligen vill vara förberedd. 

Läs mer om våra intensivkurser här

Ämnen du kan göra test i:

  • Matematik 2
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Programmering 1

Datum för tester 2024:

Behörighetstesterna hålls under april och maj. För exakta datum och tider, vänligen se din inbjudan på yh-antagning.se.

Övrig info:

Du får göra behörighetstestet en gång (med undantag för Matematik 2 som du får göra tre gånger). 

För att anmäla dig till ett behörighetstest behöver du endast skicka in en ansökan till något av våra YH-program. Om vi ser att du saknar ett ämne får du automatiskt en inbjudan på yh-antagning.se.

Tips och egna förberedelser

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter