Så söker du

Kul att du är intresserad av våra YH-program! Här kan du ta reda på allt du behöver veta om din ansökan!

1. Du skickar in ansökan

Skicka in din ansökan till oss. Ansökan för höstens YH-program öppnar 16 december 2021. När du ansöker laddar du upp betyg, intyg och referenser och skickar in. Tänk på att om du saknar ett betyg kan du ladda upp arbetsintyg och andra referenser för att visa din kompetens.

2. Vi gör behörighetsbedömning

Vi går igenom din ansökan för att göra en behörighetsbedömning. Om det är något som saknas meddelar vi dig att du behöver komplettera. Om du saknar betyg i något ämne kan du göra behörighetstest i det ämne du saknar. Klarar du testet blir du behörig för den specifika kursen testet rör.

Läs mer om behörighetstester här

3. Du gör urvalstest 

Du som är behörig blir inbjuden till ett urvalstest. Testet är ett diagnostiskt prov som sker helt online och på distans.

Det är poängen från testet som används för rangordning. Det avgör vilka som blir antagna och vilka som får reservplats. Om du inte gör testet får du noll poäng i urvalet och riskerar att hamna långt bak i antagningslistan. Inbjudan till testet skickas automatiskt till dig så fort du blivit behörig.  

Diagnostiskt test (de två första veckorna i maj)
Alla behöriga blir inbjudna att göra ett diagnostiskt test i matematik, svenska och engelska. Testet sker via dugga.se och du kan få maximalt 35 poäng. Förberedelser?  Öva gärna matematik eftersom det är en viktig del av testet. 

Gruppintervju för vissa YH-program
Vissa YH-program har högre söktryck och i den urvalsprocessen går de 150 med bäst resultat från diagnostiskt test vidare till del 2. Del 2 är en gruppintervju och även den hålls på distans. Intervjun sker i plattformen Zoom, via den länk vi skickar till dig dagen innan. I samtalet får du möjlighet att visa din förmåga att kommunicera, argumentera och ta ansvar och arbeta för att lösa ett problem. Samtalet beräknas ta ca 60 minuter (och kan ge upp till 25 poäng) och intervjuerna äger rum i månadsskiftet maj/juni. Blir det aktuellt med gruppintervju för YH-programmet du sökt skickas mer information till dig i god tid innan.

4. Du får antagningsbesked

I mitten av juni kommer vi att skicka ut besked till de som är behöriga till programmet. Du får då antingen antagningsbesked eller reservplatsbesked från oss. Du måste svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

5. Du kallas till upprop 

När du har svarat på antagningsbeskedet kommer du inom kort att få en kallelse till uppstarten. Om du inte kan närvara under uppropet så är det mycket viktigt att du meddelar oss snarast eftersom du annars riskerar att förlora din plats.

Viktiga datum i antagningen

Datum för ansökan

16 december - Ansökan öppnar

16 april - Ansökan till UX-designer stänger

3 maj - Ordinarie ansökan stänger!

4 maj - Sen anmälan öppnar

8 juni - Sista dag för komplettering av betyg
(OBS du måste ansöka senast 16 april/3 maj för att kunna komplettera)

Första veckorna i maj - Diagnostiskt test för behöriga

Månadsskiftet maj/juni - Gruppintervjuer för behöriga
(Gäller YH-program med gruppintervju)

Datum för antagning

15-20 juni - Antagningsbesked skickas till sökande

29 juni - Sista dag att svara på antagningsbesked
(gäller ordinarie antagningsbesked, om du blir tilldelad en plats från reservlistan har du endast några få dagar på dig att svara från dess att du har blivit erbjuden en plats)

Augusti & september - Antagningsbesked för sena ansökningar görs löpande fram till upp till tre veckor efter starten om lediga platser finns
(Om du får ett besked på sen ansökan har du endast 3-5 dagar på dig att svara så var uppmärksam på din email för att se när beskedet kommer)

Datum för upprop
och utbildningsstart

Vecka 33 - Upprop
Det är viktigt att du som har fått en plats kommer på uppropet för att behålla din plats. Om du inte kan närvara måste du meddela oss snarast.

Vecka 34 - Utbildningsstart med introduktionsvecka

Vecka 36 - Utbildningsstart Projektledare Elinstallation

Behörighetstester

Om du saknar ett eller flera betyg för att bli behörig till någon av våra YH-program finns det en chans för dig att bli behörig ändå! Vi erbjuder behörighetstester i flera av de ämnen som krävs till våra YH-program. Om du får godkänt på testet blir du behörig i ämnet, trots att du saknar formella betyg i det.

Testerna 2022 sker online med undantag för testet i Praktisk Ellära som sker på plats i våra lokaler. 

Du har också möjlighet att gå en intensivkurs som förbereder dig på allt du behöver veta inför testet. Detta är ett utmärkt alternativ för dig som verkligen vill vara förberedd. 

Om du saknar betyg i flera ämnen kan du behöva göra flera Behörighetstester. 

Tips på hur du kan förbereda dig hittar du här!

Datum för tester 2022:

  • Svenska 1 - 9 mars, 31 mars, 27 april
  • Engelska 5 - 9 mars, 31 mars, 27 april
  • Matematik 2/B - 3 mars, 29 mars, 21 april
  • Programmering 1 - 22 april
  • Praktisk Ellära - 29 april

Ämnen du kan göra test i:

  • Matematik 2/B
  • Praktisk Ellära
  • Svenska 1/A
  • Engelska 5/A
  • Programmering 1

Övrig info:

Du får göra behörighetstestet en gång med undantag för Matematik 2/B (3 gånger) och Praktisk ellära (2 gånger). 

För att anmäla dig till ett behörighetstest behöver du endast skicka in en ansökan till något av våra YH-program. Om vi ser att du saknar ett ämne får du automatiskt en inbjudan. Om du inte hittar din inbjudan eller om du har övriga frågor, kontakta oss på 08-545 835 80 eller antagning@sti.se så hjälper vi dig. 

Preparandkurser

Saknar du något betyg? Under våren erbjuder vi kostnadsfria preparandkurser för dig som vill söka ett YH-program hos oss men saknar referenser eller betyg i något ämne som krävs för att bli behörig till programmet.

Vi erbjuder preparandkurser i Matematik 2, Programmering 1 och Praktisk Ellära.

Kurserna är gratis, det enda som krävs är att du lämnat in en komplett ansökan för ett YH-program med det aktuella förkunskapskravet och att du saknar det idag. 

Allt om våra preparandkurser hittar du här!

Tips och egna förberedelser

Gör en intresseanmälan till våra YH-program

Ja! Jag vill ha mer information om STI:s utbildningar

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter