Om ansökan

Kul att du är intresserad av våra utbildningar, här kan du ta reda på allt du behöver veta inför din ansökan!

Ansökan öppnar februari 2018

yh@sti.se

08-545 835 80

Om din ansökan

Ansök

1. Du skickar in ansökan

Skicka in din ansökan till oss senast den 7 maj. När du ansöker laddar du upp betyg, intyg och referenser och skickar in. Tänk på att om du saknar ett betyg kan du ladda upp arbetsintyg och andra referenser för att visa din kompetens.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN 

2. Vi gör behörighetsbedömning 

Vi går igenom din ansökan för att göra en behörighetsbedömning. Om det är något som saknas meddelar vi dig att du behöver komplettera. Om du saknat betyg i något ämne kan du gå en preparandkurs och/eller göra behörighetstest i det ämne du saknar. Klarar du testet blir du behörig för den specifika kursen testet rör. 

LÄS MER OM BEHÖRIGHTESTESTER & PREPARANDKURSER

Luciano preparandkurs

3. Du gör urvalstest 

Du kan komma att bli kallad till ett urvalstest på STI om det är många som har sökt och är behöriga till utbildningen. Det är mycket viktigt att du kommer på testet eftersom det är poängen från testet som används för rangordning och avgör vilka som blir antagna. Om du inte gör testet får du alltså noll poäng i urvalet och hamnar längst ner i listan. Du hittar datum och information om hur du anmäler dig till testerna här.

Urvalstestet består av två delar:

  • Diagnostiskt test: du gör datorn i vår datorsal och frågorna rör logik/matematik (15p), Svenska (10p) och Engelska (5p). Om du har sökt en IT-utbildning ingår även Programmering (15p).
    Såhär kan du förbereda dig: vi rekommenderar att du kollar på våra preparandkurser och vårt övningsmaterial som du hittar här. I första hand rekommenderar vi att du övar på matematik och programmering eftersom det är dessa delar som har störst vikt i testet. 
  • Gruppsamtal: i detta test får du möjlighet att visa din förmåga att kommunicera, argumentera, ta ansvar och arbeta för att lösa ett problem i grupp.
    Såhär kan du förbereda dig: vi rekommenderar att du förbereder dig på ungefär samma sätt som inför en intervju. Tänk igenom vad som är dina styrkor och svagheter, varför du är intresserad av området och vad du har för mål inför framtiden.

Ta med dig legitimation och kom i god tid till testet för att registrera dig. Registreringen öppnar 30 minuter innan testets start.  Det kan också vara bra att ta med penna och miniräknare (kalkylatorn i mobiltelefonen är inte tillåten, inte heller andra hjälpmedel tillåts).

Studenter Stockholms Tekniska Institut

4. Du får antagningsbesked

Innan midsommar kommer vi att skicka ut besked till de som är behöriga på utbildningen. Du får då antingen antagningsbesked eller reservplatsbesked från oss. Du måste svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

5. Du kallas till upprop 

När du har svarat på antagningsbeskedet kommer du inom kort att få en kallelse till uppstarten. Om du inte kan närvara under uppropet så är det mycket viktigt att du meddelar oss snarast eftersom du annars riskerar att förlora din plats.

Alla våra YH-utbildningar är gratis

Berättigar till studiemedel via CSN

9 av 10 får jobb efter utbildningen

Viktiga datum i antagningen

Datum för anSÖKAN

Den 1 februari - Ansökan öppnar

Den 7 maj - Ordinarie ansökan stänger!

Den 8 maj - Sen ansökan öppnar!

Den 10 juni - Sista dag för komplettering av betyg
(OBS - du måste ha skickat in din ansökan innan den 7 maj för att kunna komplettera)

Datum för antagning

Vecka 25 - Antagningsbesked skickas till sökande

Den 9 juli - Sista dag att svara på antagningsbesked
(gäller ordinarie antagningsbesked, om du blir tilldelad en plats från reservlistan har du 7 dagar på dig att svara från dess att du har blivit erbjuden en plats)

Augusti & september - Antagningsbesked för sena ansökningar görs löpande fram till upp till tre veckor efter starten om lediga platser finns
(Om du får ett besked på sen ansökan har du endast 3-5 dagar på dig att svara så var uppmärksam på din email för att se när beskedet kommer)

Mer info om antagningsbeskedet hittar du här.

Datum för upprop och utbildningsstart

Vecka 35 - Upprop
Det är viktigt att du som har fått en plats kommer på uppropet för att behålla din plats. Om du inte kan närvara måste du meddela oss snarast.

Vecka 36 - Utbildningsstart med introduktionsvecka

Vecka 37 - Kursstart

All information och schema för starten hittar du här.

Ej behörig? 

Under vecka 33 och 34 finns möjlighet att gå Behörighetsgivande Förutbildning vilket är en typ av preparandkurs där du blir garanterad en plats på utbildningen om du klarar de avslutande testerna på kursen. Vi kommer att ha denna förutbildning i dessa utbildningar och ämnen:

  • Fastighetstekniker (Matematik och Praktisk Ellära)
  • STI-Ingenjör Belysningsprojektör (Matematik och Praktisk Ellära)
  • STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM (Matematik och Teknik)
  • STI-Ingenjör Järnvägsprojektör (Matematik och Praktisk Ellära)

Anmälan görs i din ansökan under "Händelser". 
(du kommer endast att se anmälan om du sökt och är obehörig till någon av ovan nämnda utbildningar) 

Till min ansökan

Sen ansökan

När du gör en sen ansökan så har du chansen att få en plats på utbildningen om vi har lediga platser eller om någon tackar nej till sin plats. Den sena ansökan öppnar den 8:e maj efter att den ordinarie ansökan har stängt och ger dig en möjlighet att komma in på utbildningen till hösten.

I sen ansökan är det avgörande hur snabbt du söker. De som har sökt till den ordinarie ansökan hamnar i första urvalet och de som i den sena ansökan hamnar i det andra urvalet. Bland de sena ansökningarna gör vi inga urvalstester utan här blir du antagen beroende på om du är behörig, om det finns platser och beroende på vilken tidpunkt du har sökt. Besked om du har kommit in på utbildningen får du den 10 :e augusti.

SKICKA IN SEN ANSÖKAN 

25%

lärande i arbete

16h

genomsnittlig undervisningstid per vecka

9/10

får jobb direkt efter studierna

CSN

under hela utbildningen

Gör en intresseanmälan till våra utbildningar

Intresseanmälan

STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM
STI-Ingenjör Automation
STI-Ingenjör Belysningsprojektör
STI-Ingenjör Elkonstruktör
STI-Ingenjör Järnväg (El, Signal, Tele)
Projektledare Elinstallation STI-Ingenjör Byggprojektör BIM
STI-Ingenjör Fastighet
STI-Ingenjör VVS-projektör
Fastighetstekniker
Kyl & Värmepumptekniker Mobilapputvecklare
Systemutvecklare IoT

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event


YH-utbildningar

Hos oss hittar du tekniska YH-utbildningar som ger bra jobb. Du kan utbilda dig till ingenjör, tekniker eller projektledare. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger studiemedel via CSN.

Kurser

Hos oss kan du som yrkesverksam gå kurser, vi har bl.a. kurser inom energi- och kylteknik. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

sti logo horisontell

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter