Systemutvecklare Inbyggda system (Internet of Things)

Var med och skapa framtidens uppkopplade system och enheter som systemutvecklare. Här arbetar du med att programmera hårdvara och mjukvara för industri, automatisering och andra områden.

Snabba fakta

INRIKTNING

IT

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (400 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

20 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Stänger 15 maj

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

IoT, eller Internet of Things, är ett innovativt område där du som systemutvecklare dagligen arbetar med utveckling och problemlösning av inbyggda system och smarta enheter. Det kan handla om uppkopplade smarta hem, bevattningssystem eller bilkomponenter. Allt fler system och saker kopplas upp mot nätet idag och området växer fort. 

I din yrkesroll utvecklar du smarta lösningar genom programmering och utformning av inbyggda system och IoT-lösningar. Du utvecklar mjukvara för IoT och inbyggda system, med fokus på C/C++-programmering, algoritmer, datastrukturer, och design patterns. Du arbetar även med programmering av hårdvara. Det finns ett stort rekryteringsbehov av systemutvecklare och det investeras stora summor i branschen och på digitaliseringen i Sverige.

Efter några år som systemutvecklare kan du även arbeta med ny utveckling och bygga projekt från grunden, eller med vidareutveckling av befintliga system.

Med din utbildning på STI blir du en eftertraktad systemutvecklare med extra kunskaper inom IoT-området, och tar klivet in i en riktig framtidsbransch.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som

  • Systemutvecklare IoT
  • C/C++-utvecklare
  • IoT Developer
  • Utvecklare för inbyggda system

Vår utbildning

Systemutvecklare Inbyggda system är en mångsidig utbildning som är perfekt för dig som är intresserad av IT, programmering och allt som har med digital teknik att göra. Här lär du dig programmera både för system, mjukvara och hårdvara.

Under din utbildning på STI får du en omfattande och bred kunskap inom systemutveckling med fokus på både mjukvara och hårdvara. Programmering är kärnan i utbildningen, och du kommer att dyka djupt in i programmeringsvärlden för system och inbyggda enheter. Du programmerar i programspråk och miljöer som till exempel C/C++. Du lär dig också om hur IoT-system är uppbyggda och hur de samverkar med andra system.

Du får kunskaper att skriva, läsa, strukturera, analysera och dokumentera källkod. Du arbetar också med problemlösning inom området. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta enligt ett agilt arbetssätt och utveckla effektiva systemlösningar, mjukvara och hårdvara inom bland annat IoT-projekt.

Ansök nu och ta det första steget mot en framgångsrik karriär som systemutvecklare!

Vill du söka men saknar programmering 1? Du kan göra ett behörighetstest för att bli behörig i ämnet. Du kan också gå en intensivkurs innan ditt test.

ANSÖK NU

LIA

I Systemutvecklare Inbyggda system (Internet of Things) ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursens syfte är att den studerande ska förstå hur algoritmer, datastrukturer och design patterns fungerar och implementeras. Den studerande ska även få kunskap i relationsdatabaser och SQL samt hur dessa kan tillämpas inom IoT samt kunskap i modellering och implementering. Kursens mål är att den studerande ska använda algoritmer, datastrukturer och design patterns för att skapa effektiva program för IoT-system.

De studerande får kunskaper i/om:
1. C/C++-programmering
2. Algoritmer, datastrukturer och design patterns relevanta för inbyggda system och IoT-utveckling
3. Relationsdatabaser och SQL samt hur dessa kan tillämpas inom IoT
4. Modellering samt implementering

De studerande får färdigheter i att:
1. Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska med teamet och kravställare
2. Skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i C/C++
3. Designa, planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra utveckling av mjukvara, för en IoT-kontext eller inbyggda system, som använder algoritmer, datastrukturer och design patterns på ett effektivt sätt
4. Finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmerings-logiska fel

De studerande får kompetens att:
1. Ta ansvar och förmåga att självständigt utveckla mjukvara till IoT-system som använder algoritmer, datastrukturer och design patterns på ett effektivt sätt
2. Självständigt behandla innehåll inom algoritmer, datastrukturer och design patterns relevanta för inbyggda system och IoT-utveckling som leder till vidare lärande och professionell utveckling
3. Övervaka IoT-utveckling samt slutföra förelagda IoT-projekt 4. Ta ansvar och ha förmåga att värdera, agera självständigt och att samarbeta i IoT-projekt
5. Analysera och ha förmåga att jämföra och diskutera skillnader, likheter, för- och nackdelar med olika algoritmer, datastrukturer och design patterns
6. Utvärdera lösningar på utvecklingsproblem inom IoT-system mot uppställda kvalitetskrav och standarder samt föreslå förbättringar.

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att ge kunskaper om automation i industri och fastighet. Den studerande får kunskaper om vanligt förekommande tillämpningar av automationsteknik inom tillverkningsindustrin. Den studerande får även lära sig att upprätta flödesschema, ingående delar i planeringen av ett automatiserings-projekt, insikt i kommande digitalisering inom industrin och Industri 4.0. Kursen skall även ge kunskaper om komponenter ingående i fastighetstekniska system och risker med automatiska system. Kursen ska ge den studerande färdigheter att utföra teknisk dokumentation av automationsenheter såsom ritningar och scheman.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Den digitala utvecklingen inom automation och industrin i stort
2. Planeringsprocessen vid upprättandet av ett automatiserings-projekt
3. Fastighetstekniska system och dess uppbyggnad

De studerande får färdigheter i att:
1. Förståelse för begreppen PID-regulatorer samt DUC

2. Beskriva risker i automatiska system i fastigheter
3. Förstå vikten av och upprätta flödesschema

De studerande får kompetens att:
1. Självständigt kunna upprätta teknisk dokumentation av automationsenheter
2. Kunna utarbeta automatiska system inom fastighetsdrift

3. Relatera till hur Industri 4.0 och framtida digitalisering påverkar IoT

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att den studerande ska kunna det inom Big Data och Machine Learning som är relevant för IoT. Kursens mål är att den studerande ska kunna arbeta i Big Data-projekt med analys, behandling och visualisering av data.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Begrepp, metoder, verktyg för att samla, analysera, behandla och visualisera data
2. Ekosystemet, begrepp, trender, möjligheter, utmaningar och teknologier inom Big Data och Machine Learning samt vad inom dessa som är relevant för IoT

De studerande får färdigheter i att:

1. Applicera Machine Learning på Big Data-problem. Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra analys, behandling och visualisering av data
2. Med viss handledning söka, använda och kritiskt granska information, på svenska och engelska, om Big Data och Machine Learning som är relevant för IoT
3. Kommunicera kring Big Data och Machine Learning som är relevant för IoT på svenska och engelska

De studerande får kompetens att:

1. Självständigt och översiktligt behandla Big Data, Machine Learning och IoT som leder till vidare lärande och professionell utveckling på området
2. Ta ansvar och ha förmåga att värdera, att agera

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursens syfte är att den studerande ska ha god kännedom om modern IT-säkerhet med särskilt fokus på det som är relevant inom IoT. Kursens mål är att den studerande ska kunna förebygga och lösa IT-säkerhetsproblem för IoT-system.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Om ekosystemet, begrepp, trender, möjligheter, utmaningar och teknologier inom IT-säkerhet som är relevant för IoT
2. Säkerhetsfrågor, risker, hot, attacker och svagheter för IoT- system med säkerhet inom kommunikation samt inom IoT- systemen med verklighetsbaserade hotbilder mot typiska IoT- system
3. Kryptering, vanliga attacker när det gäller kryptering, autentisering, hantering av lösenord

De studerande får färdigheter i att:
1. Identifiera, analysera och åtgärda risker, hot och attacker mot IoT-system
2. Analysera datakommunikation samt följa och spåra nätverkstrafik
3. Med viss handledning söka, använda och kritiskt granska information, på svenska och engelska, om IT-säkerhet som är relevant för IoT
4. Kommunicera kring IT-säkerhet som är relevant för IoT på svenska och engelska

De studerande får kompetens att:
1. Självständigt behandla IT-säkerhet inom IoT som leder till vidare lärande och professionell utveckling på området
2. Ta ansvar och h förmåga att värdera, att agera självständigt och att samarbeta i IT-säkerhetsarbete inom IoT-projekt

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att den studerande ska ha god kännedom om datorkommunikation och nätverk med särskilt fokus på det som är relevant inom IoT. Kursens mål är att den studerande ska använda datorkommunikation för att skapa effektiva IoT-system.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Fördjupade kunskaper om ekosystemet, begrepp, trender, säkerhetsaspekter, referensmodeller och teknologier inom datorkommunikation samt de områden som är särskilt relevanta eller unika för IoT
2. Fördjupade kunskaper om nätverksprotokoll, tillämpningar och arkitekturer i datornätverk
3. Fördjupade kunskaper om kommunikationsprotokoll, kablaroch kontakter (för optisk eller elektrisk överföring), trådlösa nätverk via radio eller infrarött ljus (IR), mobilnät, sensornätverk, P2P-nätverk, distribuerade system, realtidskommunikation, telekommunikation och köteori.
4. Om IPv6
5. Fördjupade kunskaper om OSI-modellen

De studerande får färdigheter i att:
1. Tillämpa kunskaper i datorkommunikation för att planera, konstruera, konfigurera, testa, diagnostisera och felsöka nätverk med inbyggda system och kringutrustning
2. Hantera, underhålla och konfigurera router, switch och brandvägg

De studerande får kompetens att:
Utvärdera lösningar på utvecklingsproblem inom IoT-system mot uppställda kvalitetskrav och standarder samt föreslå förbättringar

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursens syfte är att den studerande ska ha god kännedom om den digitalteknik och elektronik som är relevant inom IoT. Kursens mål är att den studerande ska konstruera enkla IoT- lösningar utifrån sina kunskaper inom den digitalteknik och elektronik som är relevant inom IoT.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Vanliga elektroniska komponenters symboler, egenskaper och funktioner
2. Binära talsystemet, boolesk algebra, grindar, grindnät, kretskort, kombinatoriska nät, sekvensnät, ALU
3. Sensorer, utrustning, verktyg, arbetssätt och metoder inom digitalteknik och elektronik som är relevant inom IoT
4. Ekosystemet, begrepp, trender, möjligheter, utmaningar och teknologier inom digitalteknik och elektronik som är relevant inom IoT
5. Inbyggda systems uppbyggnad, arkitektur, datalagring, minneshantering, mikroprocessorer, sensorer, periferienheter och komponenter samt deras funktion, begränsningar och hur de samverkar.

De studerande får färdigheter i att:
1. Använda komponenter, utrustning, verktyg och metoder inom digitalteknik och elektronik som är relevant inom IoT 2. Konstruera enklare program på utvecklingskort
3. Med viss handledning söka, använda och kritiskt granska information, på svenska och engelska, om digitalteknik och elektronik som är relevant inom IoT
4. Kommunicera kring digitalteknik och elektronik som är relevant inom IoT på svenska och engelska.

De studerande får kompetens att:
1. Självständigt och översiktligt behandla innehåll inom digitalteknik och elektronik som är relevant inom IoT som leder till vidare lärande och professionell utveckling.
2. Ta ansvar och förmåga att värdera, att agera självständigt och att samarbeta i IoT-projekt
3. Ta ansvar och ha förmåga att självständigt utveckla effektiv mjukvara till IoT-system för att lösa ett givet problem utifrån en kravspecifikation
4. Övervaka IoT-utveckling samt slutföra förelagda IoT-projekt 5. Utvärdera lösningar på utvecklingsproblem inom IoT-system mot uppställda kvalitetskrav och standarder samt föreslå förbättringar

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursens syfte är att sammanfatta och examinera hela utbildningen i ett projekt där den studerande praktiserar sina samlade kunskaper från utbildningen. Kursens mål är att den studerande ska driva ett projekt från planering till slutförande och presentation.

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursens syfte är att den studerande ska kunna ämnesområden inom samt användningsområden för IoT och datalogi som är relevant för IoT. Kursens mål är att den studerande ska kunna behandla information samt kommunicera om IoT och datalogi som är relevant för IoT-utvecklare.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Grundläggande kunskaper om datalogi/datavetenskap samt överblick av vad inom denna som är relevant för IoT
2. Fördjupade kunskaper om användningsområden och fallstudier för IoT som exempelvis "smart homes", "smart cities", "smart health" och "smart learning"
3. Översiktliga kunskaper om IoT som mjukvara, hårdvara, kommunikation, informationsanalys, elektriska och digitala system, statistik och informationshantering.

De studerande får färdigheter i att:
1. Med viss handledning söka, använda och kritiskt granska information, på svenska och engelska, om IoT och det inom datalogi som är relevant för IoT
2. Kommunicera kring IoT och det inom datalogi som är relevant för IoT på svenska och engelska.

De studerande får kompetens att:
Självständigt behandla innehåll inom IoT och det inom datalogi som är relevant för IoT som leder till vidare lärande och professionell utveckling

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursens syfte är att den studerande ska få praktisk erfarenhet av att arbeta med utvecklingsuppgifter inom utbildningen område ute på ett företag. Kursens mål är att den studerande ska vara delaktiga i ett utvecklingsprojekt i ett team på ett företag. Den studerande tar stegrande mer och mer ansvar för att leverera i ett skarpt projekt.

Omfattning / YH-poäng: 40

Under LIA 2 ska den studerande ska få fortsatt praktisk erfarenhet av att arbeta med utvecklingsuppgifter inom utbildningens område ute på ett företag. Kursens mål är att den studerande ska vara delaktig i ett utvecklingsprojekt i ett team på ett företag. Den studerande tar stegrande mer och mer ansvar för att leverera i skarpa projekt.

Omfattning / YH-poäng: 60

Kursens syfte är att de studerande ska få god kännedom om nätverksteknik och nätverksprogrammering med fokus på IoT. Målet är att de ska använda nätverksprogrammering för att skapa effektiva IoT-system som kommunicerar med kringutrustning och andra system via nätverk eller Internet. De lär sig om versionshantering och utvecklingsmiljöer samt om ekosystemet, begrepp, möjligheter, utmaningar och teknologier inom nätverksprogrammering och angränsande områden.

De studerande får kunskaper i/om:
Sockets, portar, ansluta till URL, verktyg för nätverkshantering, nätverksproblem, behandling av strömmad data och stora datamängder. De kan systematiskt söka, använda och kritiskt granska information om nätverksprogrammering, för att lösa arbetsuppgifter. Kommunicera kring nätverksprogrammering och skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera källkod. Inbyggda systems uppbyggnad, datalagring, minneshantering, mikroprocessorer, sensorer och periferienheter samt dess funktion, begränsningar och hur de kommunicerar. De får även kunskaper om olika protokoll som HTTP, HTTPS mfl samt TCP och UDP. Nätverksprotokoll exempelvis LORA.

De studerande får färdigheter i att:
Planera, utföra och identifiera resurser för att utveckla nätverksapplikationer och distribuerade applikationer, för en IoT-kontext eller inbyggda system som kommunicerar med kringutrustning och andra system via nätverk eller Internet. De kan finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel. De får kompetenser som att självständigt behandla innehåll inom nätverksprogrammering som leder till professionell utveckling. Efter kursen visar de fördjupade kunskaper om programmering i kompilerade och/eller interpreterade språk.

De studerande får kompetens att:
Ta ansvar, värdera, agera självständigt och samarbeta i IoT-projekt samt utveckla mjukvara till IoT-system. Övervaka IoT-utveckling, slutföra förelagda IoTprojekt samt kunna utvärdera lösningar på utvecklingsproblem inom IoT- system mot uppställda kvalitetskrav.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att den studerande ska kunna objektorienterad programmering. Kursens mål är att den studerande ska kunna objektorienterad programmering för att skapa program till en IoT-kontext och inbyggda system.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Fördjupade kunskaper om ekosystemet, begrepp, trender, möjligheter, utmaningar och teknologier inom OOP och angränsande områden inom programmering
2. Fördjupade kunskaper om programmering i kompilerade och/eller interpreterade språk
3. Fördjupade kunskaper om objektorienterad programmering 4. Översiktliga kunskaper om UML.

De studerande får färdigheter i att:
1. Söka, använda och kritiskt granska information, på svenska och engelska, om OOP som behövs för att lösa arbetsuppgiften
2. Skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera objektorienterad källkod
3. Designa, planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra utveckling av objektorienterad mjukvara
4. Finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmerings-logiska fel
5. Kommunicera åtaganden och lösningar inom OOP och systemdesign på engelska.

De studerande får kompetens att:
1.Ta ansvar och ha förmåga att självständigt utveckla objektorienterad mjukvara till IoT-system för att lösa ett givet problem utifrån en kravspecifikation
2.Utvärdera objektorienterade lösningar på utvecklingsproblem inom IoT-system mot uppställda kvalitetskrav och standarder samt föreslå förbättringar
3. Självständigt behandla innehåll inom OOP som leder till vidare lärande och professionell utveckling inom OOP

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att utveckla sociala färdigheter och kompetens i svensk och engelsk kommunikation i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang. Kursen skall även ge insikt i gruppers utveckling/processer och individens roll i grupp samt ge ökade möjligheter till effektiv konflikthantering. I kursen ingår en introduktion av högre studier, teambuilding och förberedelse inför LIA och yrkesrollen med CV samt introduktion till branschen.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla sin förmåga att kommunicera skriftligt och verbalt på ett effektivt sätt, samt lära sig de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt.

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursens syfte är att den stud ska kunna programmering av inbyggda system. Kursens mål är att den stud ska kunna inbyggda systems vanligaste komponenter samt utveckla mjukvara för dem.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Versionshantering, utvecklingsmiljöer
2. Fördjupad C/C++-programmering
3. Ekosystemet, begrepp, trender, möjligheter, utmaningar och teknologier inom IoT och angränsande områden inom programmering
4. Inbyggda systems uppbyggnad, arkitektur, datalagring, minneshantering, mikroprocessorer, sensorer, periferienheter och komponenter samt deras funktion, begränsningar och hur de samverkar (ex CPU, RAM, bussar och olika I/O komponenter)
5. Syntax, struktur, prestanda och inbyggda funktioner i språk för IoT-system
6. Fördjupade kunskaper om programmering i kompilerade och/eller interpreterade språk.

De studerande får färdigheter i att:
1. Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska med team och kravställare
2. Skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i C/C++
3. Designa, planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra utveckling av mjukvara, för en IoT-kontext eller inbyggda system på ett effektivt sätt för att lösa ett givet problem utifrån en kravspecifikation
4. Finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmerings-logiska fel
5. Systematiskt och utförligt söka, använda och kritiskt granska information, på svenska och engelska, som behövs för att lösa arbetsuppgiften.

De studerande får kompetens att:
1. Ta ansvar och ha förmåga att utveckla effektiv mjukvara till IoT-system för att lösa ett givet problem utifrån en kravspecifikation
2. Övervaka IoT-utveckling samt slutföra förelagda IoT-projekt 3. Utvärdera lösningar på utvecklingsproblem inom IoT-system mot uppställda kvalitetskrav och standarder samt föreslå förbättring
4. Kritiskt behandla innehåll inom IoT-utveckling som leder till vidare lärande och professionell utveckling
5. Ta ansvar och ha förmåga att värdera, att agera självständigt och att samarbeta i IoT-projek

Omfattning / YH-poäng: 45

Kursens syfte är att den studerande ska kunna skapa applikationer till en IoT-kontext. Kursens mål är att den studerande ska kunna grunderna i programmeringsspråket C/C++ för att skapa program till en IoT-kontext och inbyggda system.

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursens mål är att den studerande ska kunna samarbeta effektivt och iterativt efter dagens agila projektmetoder och koncept. Kursen tar också upp de organisatoriska kulturskillnaderna som kan påverka ett projekt. Metoderna som den studerande lär sig i denna kurs kan appliceras i övriga kursers projekt.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Fördjupade kunskaper om agila projektmetoder som exempelvis Scrum, Lean och Kanban
2. Fördjupade kunskaper om agila koncept som iterationer, user stories, sprintplanering, sprint backlog, definiera done, sprint review, sprint retrospective och estimering
3. Skillnaderna mellan traditionell och agil systemutveckling 4. Innebörden av sin egen- och projektmedlemmarnas olika roller, kulturer och gruppdynamik
5. Översiktlig kunskap om XP och parprogrammering
6. Översiktlig kunskap om CI/CD
7. Översiktlig kunskap om kodgranskning.

De studerande får färdigheter i att:
1. Systematiskt planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra projekt enligt agila projektmetoder
2. Utförligt implementera agila koncept som iterationer, user stories, sprintplanering, sprint backlog, definiera done, sprint review, sprint retrospective och estimering.

De studerande får kompetens att:
1. Ta ansvar och ha förmåga att värdera, att agera självständigt och att samarbeta i agila projekt
2. Självständigt behandla agila projektmetoder och koncept som leder till vidare lärande och professionell utveckling
3. Övervaka implementationen av agila projektmetoder och koncept samt slutföra förelagda utvecklingsprojekt enligt agila projektmetoder

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursens syfte är att den studerande ska ha god kännedom om systemintegration med särskilt fokus på det som är relevant inom IoT. Kursens mål är att den stud ska använda systemintegration för att skapa effektiva IoT-system som innehåller eller kommunicerar med APIer, tjänsteorienterade arkitekturer och/eller web services.

De studerande får kunskaper i/om:
1. Fördjupade kunskaper i programmering i kompilerade och/eller interpreterade språk.
2. Koncepten API, tjänsteorienterad arkitektur ch web services innebörd, begränsningar, möjligheter och implementation
3. JSON, XML
4. Protokoll som ex HTTP och SMTP
5. REST och SOAP.

De studerande får färdigheter i att:
1. Tillämpa kunskaper i systemintegration för att skapa effektiva IoT-system som innehåller eller kommunicerar med APIer, tjänsteorienterade arkitekturer och/eller web services
2. Söka, använda och kritiskt granska information, på svenska och engelska, om systemintegration som behövs för att lösa arbetsuppgiften
3. Kommunicera kring systemintegration på svenska och engelska
4. Skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod
5. Designa, planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra utveckling av mjukvara, för en IoT-kontext eller inbyggda system på ett effektivt sätt
6. Finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmerings-logiska fel.

De studerande får kompetens att:
1. Behandla innehåll inom systemintegration som leder till vidare lärande och professionell utveckling
2. Förmåga att värdera, att agera självständigt och att samarbeta i systemintegrationsprojekt inom IoT
3. Förmåga att utveckla effektiv mjukvara till IoT-system som innehåller eller kommunicerar med APIer, tjänsteorienterade arkitekturer och/eller web services för att lösa ett givet problem utifrån en kravspecifikation
4. Övervaka IoT-utveckling samt slutföra förelagda systemintegrationsprojekt
5. Utvärdera lösningar på systemintegrationsproblem inom IoT- system mot uppställda kvalitetskrav och standarder samt föreslå förbättringa

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursens syfte är att den studerande ska ha god kännedom om och förstå syftet med test och kvalitetssäkring av IoT-system. Kursens mål är att den studerande ska kunna utföra test och kvalitetssäkring av IoT-system.

De studerande får kunskaper i/om: Fördjupade kunskaper i test, kvalitetssäkring, kvalitetskrav och standarder inom IoT

De studerande får färdigheter i att:
1. Använda komponenter, utrustning, verktyg och metoder inom test och kvalitetssäkring som är relevant inom IoT
2. Testa och kvalitetssäkra IoT-system utifrån kvalitetskrav och standarder inom IoT

De studerande får kompetens att:
Motivera, jämföra och diskutera lösningar inom IoT med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter

Omfattning / YH-poäng: 15

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. De företag som har varit med och utvecklat utbildningen är:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)
  • Programmering 1 med lägst betyg E (eller betyg G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter