Data Engineer

Utbildningen för dig som älskar att analysera och undersöka. Som Data Engineer filtrerar du fram den data som efterfrågas, och som ligger till grund för att kunna fatta rätt beslut. I takt med att stora företag och organisationer behöver hitta rätt data för rätt ändamål behövs en analytiker med specialistkunskaper inom just IT och programmering. Yrkesrollen är mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.

 

Anmäl ditt intresse för det här YH-programmet så informerar vi dig om när ansökan för programmet öppnar och hur du söker.

Snabba fakta

INRIKTNING

IT

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (400 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

20 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Stänger 15 maj

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

I takt med att samhället digitaliseras finns det idag oerhört stora mängder data, och mängden växer. Data kan mätas, analyseras och användas för att företag och organisationer ska kunna fatta effektiva, och många gånger kritiska beslut, och kunna se mönster. Som Data Engineer hjälper du företag med just detta.

I din roll som Data Engineer kan du ta fram rätt data ur den stora mängd som finns. Du analyserar och prioriterar vilken data som är viktig för beställaren, och hittar det bästa sättet att visualisera informationen som du tar fram.

Efter utbildningen kan du arbeta med dataanalys på en mängd olika större organisationer och företag, i både privat som offentlig sektor. Yrkesrollen återfinns i samtliga branscher som exempel myndigheter, kommuner, banker, konsultbolag, försäkringsbolag, banker, elbolag, byggbolag, hälsosektorn samt inom e-handeln.

Vår utbildning

Under din utbildning på STI kommer du att utveckla kunskaper inom datahantering och analys. En viktig del av din utbildning är att lära sig hantera databaser och att leverera analysunderlag, vilket är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut i en verksamhet.

Du kommer också att lära dig om datamodellering och datavisualisering, där du presenterar data på ett överskådligt sätt som kan hjälpa till att förstå komplexa samband.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning är områden som blir alltmer betydande och du kommer att få en grundläggande förståelse för detta när du läser till Data Engineer.

Programmering är också en central del av yrkesrollen.  Här får du grundläggande kunskaper i Python och SQL, två programmeringsspråk som är avgörande för att hantera och analysera data. Dessutom kommer du att få en introduktion till Java och Scala, som är andra viktiga programmeringsspråk inom datahantering.

Vill du söka men saknar programmering 1 eller matematik 2? Du kan göra ett behörighetstest för att bli behörig i ämnet. Du kan också gå en gratis intensivkurs innan testet.

ANSÖK NU

LIA

I YH-programmet Data Engineer ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper och färdigheter att arbeta enligt ett agilt arbetssätt. De studerande får färdigheter i vanligt förekommande projektstyrningsverktyg inom mjukvaruutveckling och arbetsprocesser.

Kursen ger också de studerande förståelse för och innebörden i affärsmannaskap och hur konsultrollen ser ut för en Data Engineer. Även vikten av att bidra till det egna företagets lönsamhet kopplat till bland annat det personliga agerandet.

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i devops aktiviteter. Den studerande lär sig om continuous integration, release och delivery samt om s.k. pipelines och
verktygskedjor. Vidare får den studerande kunskaper och färdigheter att använda sig av containers såsom Docker.

Omfattning / YH-poäng: 10

Den studerande får kunskaper och färdigheter i big data- och molnlösningar från leverantörer som Amazon, Google och Microsoft. Kursen ger den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter i big data arkitektur, analyser, implementationer, datamodeller, lagring samt dess olika skikt. Vidare får den studerande kunskaper och färdigheter i nosql.

Omfattning / YH-poäng: 30

Kursen ger den studerande färdigheter och kunskaper i datamodellering. Den studerande får lära sig om olika typer av modeller så som konceptuell, logisk och fysisk modell. Vidare får den studerande lära sig vanligt förekommande arbetsprocesser för datamodellering.

Omfattning / YH-poäng: 30

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i arkitektur av datalager samt dess livscykel. Den studerande får specialiserade färdigheter och kunskaper i kravställning, tekniska lösningar, dimensionering, planerade kapacitet, integrera data och business intelligence.

Kursen ger vidare den studerande kunskaper i ETL - extract, transform and load, samt presentation av data.

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursen ger den studerande kunskaper om dataplattformar. Den studerande får kunskaper i att med hjälp av vanligt förekommande verktyg i branschen inhämta, anpassa, lagra och tillhandahålla data. Vidare får den studerande kunskaper om artificiell intelligens och maskininlärning.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i att visualisera data för olika ändamål såsom Business Intelligence reporting. Den studerande lär sig statisk, interaktiv och inbäddad rapportering. Vidare får den studerande färdigheter i att ta fram rapportering på dashboards.

Omfattning / YH-poäng: 40

I denna kurs ska den studerande planera, utföra och utvärdera ett projekt inom data engineering. Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kompetens att självständigt planera, analysera, genomföra, presentera samt argumentera för sitt val av arbetsuppgift, metod, avgränsningar, resultat och slutsatser enligt uppsatt tidplan.

Kursen avser att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma sin rapport och slutleverans samt de vetenskapliga artiklar som används inom examensarbetet. Kursen ger den studerande en teoretisk och praktisk fördjupning inom data engineering.

Målet är att leveransen ska vara en färdigutvecklad funktion inom data engineering, en empirisk studie, med, för utbildningen, relevant teknik för ett givet ändamål enligt kravspecifikation samt att de studerande självständigt ska driva ett projekt från planering till slutförande och presentation.

Omfattning / YH-poäng: 20

Under LIA 1 ska de studerande aktivt delta i yrkesrollen data engineer på en arbetsplats. Syftet är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen.

Under LIA-perioden ska den studerande, med hjälp av handledning och kravspecifikationer, öva på att planera, genomföra och hålla givna tidsramar och deadlines och successivt ta mer och mer ansvar i för att leverera som det förväntas av valda yrkesroll. De ska få praktisk erfarenhet och god förståelse av att arbeta med data engineering i en arbetsgrupp. De ska även få kunskap om insikt och förståelse för branschen samt de processer, policys och projektmodeller som LIA-företaget arbetar med.

Målet är att studenten efter kursen ska ha god förmåga att arbeta som data engineer och med hjälp av handledning kunna utvecklas inom yrkesområdet samt ha fått en god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen.

Omfattning / YH-poäng: 40

Under LIA 2 utvecklar och fördjupar studenten sin praktiska erfarenhet av att arbeta med avancerade uppgifter inom utbildningens område ute på ett företag för att nå en yrkesmässig nivå.

Målet är att de studerande ska vara delaktiga i ett eller flera skarpa projekt inom data engineering på ett företag. De ska självständigt kunna utföra mer komplexa utvecklingsuppgifter som visar på stor initiativförmåga och problemlösning. De ska även aktivt visa på att de behärskar utvecklingsprocesser.

Kursen ska ge de studerande kompetensen att, enligt gällande branschstandard och LIA-företagets metoder och rutiner, utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt och aktivt förhållningssätt och även visa på god samarbetsförmåga.

LIA-perioden ska sammanfattas i en rapport som den studerande sedan får presentera muntligen för övriga studerande.

Omfattning / YH-poäng: 60

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i programmering med fokus på Python. Den studerande får även introduktion och översikt till andra programmeringsspråk som Java och Scala.

Omfattning / YH-poäng: 40

Kursen ger den studerande färdigheter i programmering av dataplattformar, ETL pipelines och verktyg för dataintegrering. Den studerande får färdigheter och kunskaper i branschen vanligt förekommande programmeringsspråk.

Omfattning / YH-poäng: 40

Kursen ger den studerande specialiserade färdigheter och kunskaper i SQL. Kursen går igenom koncept, datatyper, datamodellering, sökningar, säkerhet och tuning.

Omfattning / YH-poäng: 30

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)
  • Programmering 1 med lägst betyg E (eller betyg G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter