iOS/Android Developer

Skapa framtidens appar! iOS/Android Developer är perfekt för dig som vill in i ett riktigt framtidsområde där du designar och programmerar innovativa och användarvänliga appar för både iOS och Android.

OBS! Detta är en pågående utbildning som inte har ny start under hösten 2024. Läs mer här

Snabba fakta

INRIKTNING

IT

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (400 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

20 veckor

UTBILDNINGSSTART

Pågående utbildning

ANSÖKAN

Stängde 15 maj 2023

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Intresserad av apputveckling?

Just nu kan du läsa utvalda delkurser ur det här programmet. Läs mer här: Enstaka kurser - Apputveckling

Arbetsmarknad & yrkesroll

Som iOS/Android Developer eller apputvecklare är din huvuduppgift att skapa, programmera och underhålla användarvänliga appar för olika användningsområden. För att framgångsrikt utföra dessa uppgifter använder du flera programmeringsspråk i din yrkesroll.

Dessutom omsätter du kreativa idéer till fungerande appar för olika plattformar och operativsystem. Appar har blivit en självklarhet i vår vardag, både för privatpersoner och företag inom flera olika branscher. I din yrkesroll möter du behoven och möjliggör för användare att få tillgång till tjänster och information genom dynamiska appar.

Det råder en stor brist på apputvecklare, både i Sverige och globalt. Många företag har svårt att hitta den kompetens de behöver för att möta den höga efterfrågan. Med din utbildning på STI kommer du väl förberedd för att möta dessa utmaningar och möjligheter inom apputveckling.

Ditt yrke ger dig möjlighet att arbeta som Android Developer, iOS Developer, Mobilapputvecklare eller Hybridapputvecklare. Dessutom kommer du att vara eftertraktad på en arbetsmarknad som fortsätter att expandera och utvecklas.

Vår utbildning

Under din utbildning på STI lär du dig att programmera i flera programmeringsspråk, inklusive Java, Swift, JavaScript, HTML och CSS. Dessutom kommer du att arbeta med välkända utvecklingsverktyg som Android Studio och Xcode. I kursplanen ingår även undervisning om agila metoder för effektiv projektledning och du kommer att få insikt i att publicera appar på plattformar som App Store och Google Play.

Utbildningen ger dig också en djup förståelse för användarupplevelse och gränssnittsdesign samt webbteknologier som AJAX, HTTP, JSON och REST. På STI utvecklar du också starka samarbets- och kommunikationsfärdigheter för att arbeta effektivt i team.

Efter din utbildning kommer du att vara väl rustad för olika yrkesroller inom apputveckling. Programmet iOS/Android Developer ger dig möjligheten att starta din karriär, där du skapar högkvalitativa appar på en dynamisk och växande marknad.

Saknar du programmering 1? 

Du kan göra ett behörighetstest för att bli behörig i ämnet. Du kan också gå en gratis intensivkurs innan testet.

Datorrekommendationer

Alla utbildningar på STI har olika rekommendationer för datorer och annan hårdvara. Här kan du se vad du behöver i din utbildning.

ANSÖK NU

LIA

I iOS/Android Developer ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom app-området. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursens syfte är att de studerande ska skapa kunna native mobilapplikationer för Android. Kursens mål är att de studerande ska kunna grunderna i objektorienterad programmering i Java och kunna skapa och publicera native mobilapplikationer till Android med Android Studio.

De studerande lär sig att visa på kunskaper om utvecklingsmiljöer som Android Studio och Eclipse. De lär sig färdigheterna att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i Java. De lär sig att planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra utveckling av native mobilapplikationer med Java för Android i Android Studio samt Native programmering.
De studerande lär sig att ta ansvar och självständigt utveckla native mobilapplikationer med Java i Android Studio.

Omfattning / YH-poäng: 50

Kursens syfte är att den studerande ska kunna planera en tydlig övergripande architecture över i en applikation och implementera den. Kursens mål är att den studerande självständigt ska kunna starta upp ett app projekt, värdera och välja en lämplig design till applikationen samt strukturera, planera och implementera den.

Omfattning / YH-poäng: 25

I denna kurs ska de studerande planera, utföra och utvärdera ett utvecklingsprojekt där de praktiserar sina samlade kunskaper från utbildningen. Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kompetens att självständigt planera, analysera, genomföra, presentera samt argumentera för sitt val av arbetsuppgift, metod, avgränsningar, resultat och slutsatser enligt uppsatt tidplan. Kursen avser att utveckla den studerandes förmåga att utförligt värdera och kritiskt diskutera sitt slutresultat samt dra slutsatser om hur det kan förbättras och vidareutvecklas.

Kursen avser att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma sin rapport och slutleverans samt de vetenskapliga artiklar som används inom examensarbetet. Kursen ger den studerande en teoretisk och praktisk fördjupning inom Mobilapputveckling.

I denna kurs ska de studerande kunna designa, systematiskt

och utförligt planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra hela apputvecklingsprocessen till leverans på ett effektivt sätt enligt agila projektmetoder och med metoder och verktyg enligt branschstandard.

I kursen ingår att systematiskt söka, använda och kritiskt granska fördjupad information, på svenska och engelska, om webbutveckling och som behövs för att lösa arbetsuppgiften enligt branschstandard.
I kursen ingår kompetenserna: att självständigt med helhetssyn och detaljerat behandla innehåll i utbildningens hela område som leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att den studerande ska kunna skapa hybrid- mobilapplikationer. Kursens mål är att den studerande ska kunna skapa hybrid-mobilapplikationer till iOS och Android med HTML, CSS och JavaScript.

Kursen fokuserar huvudsakligen på webbappar anpassade för mobil. Under kursen får de studerande kunskap inom ES6 och HTML5, JavaScript-ekosystemet. De lär sig att planera, utföra samt med viss hjälp identifiera resurser för att utföra utveckling av hybrid-mobilapplikationer med HTML5, CSS och Javascript. De lär sig att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i JavaScript.

Vidare lär de sig att finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmerings-logiska fel i JavaScript samt att utveckla applikationer för flera plattformar samtidigt.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens mål är att den studerande ska kunna skapa hybrid-mobilapplikationer till iOS och Android med HTML, CSS och JavaScript samt ramverk för ändamålet och publicera dem. Även ytterligare ramverk som React Native för att mer likna Native appar.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om - CSS, HTML5 och javascript
- fördjupade kunskaper i JavaScript-ramverk samt React Native avsedda för mobila plattformar

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att - identifiera och sätta sig in i lämpliga resurser för hybrid- utveckling av mobilapplikationer
- göra anpassningar av applikationen specifikt för iOS respektive Android

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetens för att självständigt utveckla mobilapplikationer för både Android och IOs med hjälp av javascript-ramverk samt React Native ramverk.

Omfattning / YH-poäng: 30

Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till mobilapputveckling och att skapa webbsidor. Kursens mål är att de studerande ska kunna skapa enklare webbsidor, versionshantera och ha kunskap om ekosystemet kring mobilappar och mobilapputveckling.

Denna kurs ger de studerande översiktlig kunskap om skillnaden mellan hybrid och native samt att de kommer få fördjupad kunskap om Git, itHub samt GitHub Pages.
De studerande kommer få färdigheter i att använda versionshantering samt att skapa enklare webbsidor.

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursens syfte är att de studerande ska kunna skapa native mobilapplikationer för iOS samt identifiera resurser för att utföra utveckling av native mobilapplikationer utifrån MVC. Kursens mål är att de studerande ska kunna grunderna i objektorienterad och funktionell programmering i Swift och kunna skapa och publicera native mobilapplikationer till iOS med Xcode. De studerande lär sig att visa på fördjupade kunskaper i Apples ekosystem och iOS-utveckling.

De studerande lär sig färdigheter som Native programmering. I kursen ingår att man kan skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i Swift. I kursen ingår även att man kan planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra utveckling av native mobilapplikationer med Swift och Xcode för iOS.

De studerande lär sig kompetenser som att ha förmåga att ta ansvar och självständigt utveckla native mobilapplikationer med Swift och Xcode som följer Apples riktlinjer.

Omfattning / YH-poäng: 50

Kursens syfte och mål är att de studerande under LIA 1 ska ha arbetsplatsförlagd praktik och aktivt delta som iOS/android Developer i ett eller flera projekt på ett företag.

Syftet är att de studerande ska få omsätta och utveckla de teoretiska och praktiska utvecklarkunskaper de fått under utbildningen fram till LIA 1. Under LIA-perioden ska den studerande, med hjälp av handledning och kravspecifikationer, öva på att planera, genomföra och hålla givna tidsramar och deadlines och succesivt ta mer och mer ansvar i för att leverera som det förväntas av en iOS/android Developer i skarpa projekt.

De studerande ska även få kunskap om insikt och förståelse för branschen samt de processer, policys och projektmodeller som LIA-företaget arbetar med.

De studerande lär sig fördjupade kunskaper om hela utvecklingsprocessens ekosystem med bla utvecklingsmiljöer och versionshantering. De lär sig även att visa på fördjupade kunskap om hur man arbetar effektivt och agilt i team i projekt.

De lär sig färdigheter som att kommunicera åtaganden och lösningar inom de områden som ingått hittills i utbildningen.

Omfattning / YH-poäng: 40

Under LIA 2 utvecklar och fördjupar studenten sin praktiska erfarenhet av att arbeta med avancerade utvecklingsuppgifter inom utbildningens område ute på ett företag för att nå en yrkesmässig nivå.

Målet är att studenterna ska vara delaktiga i ett eller flera skarpa utvecklingsprojekt i ett agilt arbetsteam på ett företag. De ska med stor självständighet kunna utföra mer komplexa utvecklingsuppgifter som visar på stor initiativförmåga och problemlösning. De ska även aktivt visa på att de behärskar övervakning av utvecklingsprocesser.

Kursen ska ge studenterna kompetensen att, enligt gällande branschstandard och LIA-företagets metoder och rutiner, utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt och aktivt förhållningssätt och även visa på god samarbetsförmåga.

Omfattning / YH-poäng: 60

Kursens syfte är att de studerande ska lära sig objektorienterad programmering och systemdesign.

Kursens mål är att de studerande systematiskt och utförligt ska kunna använda objektorienterad programmering, datastrukturer, algoritmer, design patterns, UML och programmeringsprinciper.
De studerande lär sig fördjupade kunskaper inom datastrukturer, algoritmer samt objektorienterad design samt datahantering.

De studerande får färdigheter i att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera objektorienterad källkod.
De lär sig även att kommunicera åtaganden och lösningar inom OOP och systemdesign på engelska samt även att skapa och analysera maskininlärningsmodeller samt dataset.

I kursen ingår att designa och planera system med UML samt att analysera och bedöma vilka datastrukturer, algoritmer och design patterns som behövs för att implementera systemet att implementera design patterns och MVC. De studerande får kompetenser i att självständigt behandla innehåll inom OOP som leder till vidare lärande och professionell utveckling inom OOP. De lär sig att självständigt implementera ett system enligt programmeringsprinciper och systemdesign/UML.

I kursen ingår även att ha förmåga att analysera, jämföra och diskutera skillnader, likheter, för och nackdelar med olika design patterns, algoritmer, datastrukturer och programmeringsprinciper.

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursens syfte är att de studerande ska kunna leverera mjukvara effektivt enligt agila arbetsmetoder. Kursens mål är att de studerande ska kunna arbeta effektivt och iterativt efter dagens agila projektmetoder och koncept. Metoderna som de studerande lär sig i denna kurs ska appliceras i övriga kursers projekt.

De studerande lär sig att visa på fördjupade kunskaper om agila projektmetoder som exempelvis Scrum, Lean och Kanban. De studerande lär sig även fördjupade kunskaper om agila koncept som iterationer, user stories, sprintplanering, sprint backlog, definiera done, sprint review, sprint retrospective och estimering.

I kursen får de studerande kunskaper om skillnaderna mellan traditionell och agil Systemutveckling. De lär sig innebörden av projektmedlemmarnas olika roller och gruppdynamik. De ska kunna visa på översiktlig kunskap om XP och parprogrammering, CI/CD samt kodgranskning.

I kursen lär sig de studerande färdigheter som att systematiskt planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra projekt enligt agila projektmetoder. De lär sig att utförligt implementera agila koncept som iterationer, user stories, sprintplanering, sprint backlog, definiera done, sprint review, sprint retrospective och estimering.

I kursen ingår kompetenser som att ha förmåga att ta ansvar, att värdera, att agera självständigt och att samarbeta i agila projekt. De ska självständigt kunna behandla agila projektmetoder och koncept som leder till vidare lärande och professionell utveckling. Efter avslutad kurs ska de studerande kunna övervaka implementationen av agila projektmetoder och koncept samt slutföra förelagda utvecklingsprojekt enligt agila projektmetoder.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att de studerande ska få fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX/UI för webb och mobilapputveckling samt hur man arbetar med användaren i fokus.

Kursens mål är att de studerande på egen hand ska kunna ta fram UX/UI-leverabler, prototyper samt gränssnitt enligt kravspecifikation samt empiriska metoder.

De studerande får kunskaper i hur man kritiskt kan granska kravspecifikationer samt att visa på fördjupade om UX/UI- leverabler. De studerande lär sig även empiriska metoder för hur man tar fram prototyper och gränssnitt som är tilltalande, tillgängliga och lättanvända.

I kursen får de studerande även fördjupade kunskaper inom teori och principer inom UX/UI som exempelvis hur man arbetar med användaren i fokus, användartester, färglära, form, typografi, usability och user psychology, samt även kunskaper om bildformat, bildbehandling, färgjustering och upplösning.

I kursen ingår att designa och utveckla UX/UI-leverabler, prototyper och gränssnitt utifrån kravspec, principer, empiriska metoder och regler inom UX/UI.

De studerande lär sig att kommunicera kring UX/UI på svenska och engelska samt att söka, använda och kritiskt granska information, på svenska och engelska, om UX/UI som behövs för att lösa arbetsuppgiften.

De studerande lär sig även att designa, planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra webbutveckling på ett effektivt sätt. De lär sig att ha förmåga att ta ansvar och självständigt utveckla prototyper, gränssnitt och UX/UI-leverabler med lämpliga verktyg som följer teori och principer inom UX/UI.

De studerande ska självständigt kunna behandla innehåll inom UX/UI som leder till vidare lärande och professionell utveckling inom UX/UI.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att de studerande ska kunna koncepten REST och AJAX samt bygga applikationer som kommunicerar med API:er. Kursens mål är att de studerande ska bygga
frontendapplikationer som kommunicerar via HTTP/S med API:er.

De studerande lär sig att visa på fördjupade kunskaper om webbkommunikation, AJAX, HTTP, REST, RESTful, API och externa publika RESTful API:er, JSON och XML.
I kursen ingår färdigheter som att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i JavaScript.

De studerande ska kunna designa, planera, utföra samt identifiera resurser för att utveckla applikationer som kommunicerar via AJAX med en backend organiserad som ett RESTful API.

De ska kunna finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel i JavaScript.

De studerande lär sig kompetenserna som att ha förmåga att ta ansvar och självständigt utveckla frontendapplikationer som kommunicerar via AJAX och hanterar JSON eller XML. Efter avslutad kurs ska de studerande kunna visa på kunskaper om BaaS/MBaaS och Firebase.

Omfattning / YH-poäng: 25

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. De företag som har varit med och utvecklat utbildningen är:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)
  • Programmering 1 med lägst betyg E (eller betyg G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter