Järnvägsprojektör (El Signal Tele)

Distansutbildningen för dig som vill projektera framtidens järnväg för ett grönare samhälle! Sverige storsatsar på järnvägen och arbetsmarknaden har mycket stort behov av personer med rätt kompetens. Som järnvägsprojektör kan du få ett bra jobb direkt efter din utbildning på STI

Om sen anmälan

Just nu är det här YH-programmet öppet för sen anmälan. Om det uppstår lediga platser på programmet behandlas sena anmälningar i den ordning de kommer in. Skicka in din sena anmälan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att bli antagen. Om det finns tillgängliga platser behandlar vi din anmälan och kontaktar dig med mer information. Välkommen med din anmälan!

 

Snabba fakta

INRIKTNING

Samhällsbyggnad

ORT

Distans

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (415 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

22 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Öppet för sen anmälan

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

Som järnvägsprojektör (eller projektör inom signal, kontaktledning och teleteknik) har du en mycket viktig roll där du arbetar med att projektera framtidens spårprojekt. Du arbetar med att säkra och modernisera spårtrafiken för den växande trafikvolymen och för framtidens snabbtåg.

Du har en nyckelroll i spårprojekt och ser helheten i vilka lösningar och konstruktioner som behövs. Du ritar och planerar digitala lösningar för olika typer av spårprojekt i programvaror som CAD och BIM, samt använder din kunskap inom projektledning. Du kan specialisera dig som signal-, kontaktlednings- eller teleprojektör och arbeta inom olika projekt inom järnväg, spårväg och tunnelbana.

I din yrkesroll bidrar du också till skapandet av ett grönare och mer hållbart samhälle. Järnvägen spelar en avgörande roll som framtidens miljövänliga transportsystem och minskar beroendet av fossila bränslen.

Exempel på projekt som våra studerande arbetat med är Citybanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan.

Järnvägen har en viktig roll i samhället och Sverige och hela EU storsatsar på området. De kommande åren investeras det flera miljarder kronor i området och kompetensen behövs i hela landet. Det stora behovet och efterfrågan av järnvägsprojektörer skapar bra chanser till anställning efter din utbildning på STI. 

INTRESSEANMÄLAN

Vår utbildning

Under utbildningen får du kunskaper inom projektering och lär dig branschspecifika programvaror så som CAD. Kärnkurser som Entreprenadjuridik, Projektledning och affärskunskap kompletteras med tekniska kurser för att ge dig en bred förståelse av yrket.

I utbildningen får du inte bara teoretiska kunskaper, du arbetar också i praktiska projekt. Du utvecklar förmågan att förstå hur olika åtgärder påverkar tillgänglig kapacitet på banan. Du kommer att genomföra projektering av signalsystem och strömförsörjningssystem, tolka spårplaner och arbeta med samordning. Dessutom kommer du att lära dig att felsöka elsystem och få en djupare förståelse för hur strömförsörjningssystemet fungerar inom järnväg och tunnelbana.

Efter din utbildning på STI är du redo att bygga framtidens hållbara och effektiva transportsystem!

Att läsa på distans

Järnvägsprojektör är en heltidsutbildning på distans med ca 5 obligatoriska träffar i Stockholm per läsår. Varje träff är 2-3 dagar. Din övriga undervisning sker främst via lärplattformen genom föreläsningar, studieanvisningar, interaktiva e- kurser, självstudier med handledarstöd, projektarbeten, laborationer och studiebesök.

När du läser en distansutbildning på STI har du både stor frihet, men också stort ansvar. Du kommer lägga ca 40 timmar i veckan på dina studier. Du behöver vara tillgänglig för undervisning varje dag. Detta innebär att det blir mycket svårt att kombinera heltidsarbete med studier på heltid, vilket inte är något vi rekommenderar. 

ANSÖK NU

 

LIA

I ditt program ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

Under 2021 besökte SVT oss på STI och gjorde ett reportage om hur 90% av dem som läser en YH-utbildning får jobb inom sitt område efter examen. I reportaget intervjuades även Tomas, som tidigare studerade till Järnvägsprojektör hos oss. Du hittar reportaget här

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Målet är att ge kunskap och kännedom om arbetsmetodiken BIM inom järnvägsprojektering och hur BIM påverkar ett projekts planering jämfört mot traditionell projektering. Kursen ska även ge kunskaper och färdigheter i att skapa 3D-ritningar inom EST-projektering med aktuella verktyg som används i branschen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Projektering enligt förekommen BIM-metodik
• Hantering av 3D-celler
• Modellsamordning

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge kunskap om förekommande projekteringsverktyg som används för projektering av spårburen trafik. Kursen ska även ge de studerande en introduktion i specifika projekteringsmiljöer i CAD och övriga programvaror som används inom berörda områden, samt hur dokumentationssystemen av färdiga handlingar är uppbyggt inom branschområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Projekteringsverktyg inom spårburen trafik
• Projektering i programvara
• Dokumentationssystem

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursen ska utveckla kunskaper i uppbyggnad och funktion av lik- och växelströmsmaskiner, strömriktare och frekvensomriktare samt elsäkerhet med inriktning spårburen trafik. Kursen skall också ge färdigheter och kompetensen för felsökning av elsystem och dess komponenter inom branschområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Lik- och växelströmsmaskiner
• Strömriktare och frekvensomriktare
• Elsäkerhet
• Felsökning

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursen ska ge en orientering om olika avtalsformer och upphandlingsförfarandet inom segmentet spårburen trafik. Kursen ger kunskap om och färdigheten i att förstå de för branschen gällande juridiska regelverk och entreprenadavtal som finns samt uppbyggnad av relevant AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) och regler för dokumentation.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Allmänna bestämmelser (AB, ABT, AKK m.m.)
• Relevant AMA och dokumentation
• Entreprenader och upphandlingsförfarandet inom branschen

Omfattning / YH-poäng: 10

Målet är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt samt att självständigt lösa problem, dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Målet är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning/förändring. Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser och avse problemlösning med inriktning projektering av signal-, kontaktledning- och tele för spårburen trafik. Examensarbetet kan med fördel genomföras parallellt och/eller under LIA exempelvis i form av ett projekt under LIA där handledaren lägger fram ett problem som ska lösas inom en viss tidsram. Examensarbetet ska presenteras skriftligt i form av en teknisk rapport samt verbalt inför åhörare.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Planera, leda och rapportera ett projekt
• Tekniker för opponering på ett examensarbete
• Muntlig och skriftlig framställan av ett projekt
• Kvalitetssäkring av det egna arbetet
• Presentera lösningsförslag och åtaganden inom arbetsområdet

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att ge kunskap om järnvägens, spårvägens och tunnelbanans olika anläggningar för strömförsörjning. I kursen ska den studerande utveckla fördjupade kunskaper inom jordning, traditionell kontaktledning och strömskensteknik samt färdigheter i och kompetens för dimensionering av kontaktledning inom spårburen trafik, samt kompetens att utföra projekteringar av kontaktledningar för spårburen trafik.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Anläggningar för strömförsörjning
• Jordning
• Kontaktledningsteknik
• Strömskeneteknik
• Dimensionering av kontaktledning inom spårburen trafik

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att ge fördjupade kunskaper om uppbyggnad, funktion och tekniska krav gällande signalställverk, fjärrstyrningsanläggningar och vägskydd, ge fördjupade kunskaper i att tolka planritningar och läsa reläscheman samt om trafikstyrningssystemen ATC (Automatic Train Control) och ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Signalställverk, fjärrstyrningsanläggningar och vägskydd • Planritningar, reläscheman
• Trafikstyrningssystem ATC och ERTMS

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att ge god kunskap om hur transportsektorn är organiserad och finansierad, säkerhetsfrågor inom järnvägen, olika myndigheters roll i processen, lagstiftning, Trafikverkets normer samt de transportpolitiska krav som EU ställer på infrastrukturen för att uppnå interoperabilitet och samverkan mellan transportslagen. Målet är även att ge kompetens i att förstå hur olika åtgärder i järnvägsanläggningen påverkar de tillgängliga kapaciteten på banan samt sambanden mellan teknikgrenarna bana, el, signal, mark, kanalisation och banans fordon. Kursen ska även ge kunskap om transportsektorns utveckling i Europa och Sverige samt nutidshistoria som berör digitaliseringen av branschen.

Kurs för att få vistas i spår (BASÄVISTA) samt spårbehörighet Kat x9, för att vistas i tunnelbanespår ingår också.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Introduktion i branschen
• Lagstiftning och Trafikverkets krav
• Transportpolitiska krav inom EU
• Kapacitet på banan
• Samband mellan teknikgrenarna bana, el, signal, mark, kanalisation och banans fordon
• Transportsektorns utveckling avseende digitaliseringen av branschen
• Kurs för att vistas i spår - BASÄVISTA och Kat x9

Omfattning / YH-poäng: 25

De studerande ska efter genomförd kurs ha skaffat sig kunskap och kännedom om kabelkanalisation för järnvägsanläggningar utefter BVS 1525.7 ”Kabelkanalisation” och standarder för övrig spårburen trafik. De studerande ska bli bekant med olika kabelkanalisationstyper som ränn-, rörkanalisation och kabelbrunnar. De studerande ska efter genomförd kurs känna till och kunna tolka de olika dokument som hanteras i kanalisationsprojekteringen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Kanalisation av järnvägsanläggningar
• Standarder för spårburen trafik
• Olika kabelkanalisationstyper
• Tolkning av dokument inom kabelkanalisation

Omfattning / YH-poäng: 10

Målet är att ge kunskaper om uppbyggnad, funktion och konstruktion av kontaktledningsanläggningar samt järnvägens, spårvägens och tunnelbanans strömförsörjningssystem och dess säkerhetsaspekter.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Uppbyggnad, funktion och konstruktion av kontaktledningsanläggningar
• Strömförsörjningssystem för spårburen trafik
• Säkerhetsaspekter för strömförsörjningsystem

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge en yrkesorientering och kännedom om hur företagets verksamhet och organisation är uppbyggd samt vilka arbetsuppgifter som väntar i den framtida yrkesrollen. Det är även meningen att de studerande under LIA ska utföra arbetsuppgifter som är kopplade till de kurser som genomförts innan LIA. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara CAD- ritning och enklare projektering.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• LIA-företagets verksamhet och organisation
• Arbetsuppgifter inom projektering och CAD-ritning

Omfattning / YH-poäng: 40

Målet är att de studerande ska få omsätta sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter med hjälp av handledare och därigenom självständigt kunna utföra projekteringsuppdrag för spårburen trafik inom sin specialisering. Målet är att de studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt. Målet är att utveckla sin kompetens för att utföra arbete som projektör med inriktning signal-, kontaktledning- eller telesystem inom spårburen trafik.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Projektering inom spårburen trafik
• Projektorienterat arbetssätt

Omfattning / YH-poäng: 60

Kursen ska ge kunskap i lagen om byggande av järnväg, järnvägslagen, järnvägsförordningen samt de regler i miljöbalken som reglera planeringsprocessen för byggandet av spårburen trafik. Kunskaper ges om planläggningsprocessen för järnväg och miljökonsekvensbeskrivning.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Arbetsmiljölagstiftning inom spårburen trafik
• Trafikverkets föreskrifter
• Miljöbalken

Omfattning / YH-poäng: 10

Målet är att utveckla kunskaper i svensk och engelsk kommunikation i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang. Kursen ska ge färdigheter i att kommunicera skriftligt och verbalt på ett effektivt sätt med hjälp av de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt. I kursen ingår förberedelse av LIA samt yrkesrollen och dess roll mellan företag, kunder och leverantörer. De studerande ska kunna presentera sig själv, både i tal och skrift, i syfte att söka LIA-plats. I kursen ingår även att kunna skriva enklare rapporter

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Svensk och engelsk konversation i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang
• Grupprocesser och olika roller i grupper
• Skriftlig och verbal kommunikation
• Personlig marknadsföring och presentation

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursen ska ge kunskaper i ett projekts olika faser från planering till genomförande och utvärdering samt färdigheter i att leda, samordna och arbeta i projekt.
Målet är att ge kunskaper i budgetprocess, projektkalkylering och finansiering kopplat till projektering inom spårburen trafik samt om anbudskalkylering. I föreläsningar, exempel och övningsuppgifter belyses ämnena huvudsakligen ur ett projektörsperspektiv. Målet är även att ge insikt i konsultrollen och hur försäljning av tjänster inom branschområdet går till. Målet är dessutom att ge kunskaper och färdigheter inom såväl konsultrollen som entreprenörsrollen, och vara väl insatt i både skillnader och paralleller mellan de två.
Kursen ger kunskaper och färdigheter för att på engelska kommunicera inom projektörsrollen för spårburen trafik.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Planering och genomförande av ett projekt
• Projektsamordning och ekonomi
• Konsult- och entreprenörsrollen
• Branschtermer på engelska

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att utveckla kunskaper inom signalteknik för spårburen trafik samt kunskaper att läsa och tolka befintliga ritningar av signalsystem. Målet är även att utveckla kunskaper om Trafikverkets dokumentstruktur TDOK för projektering av signalsystem för järnväg, järnvägsfordons påverkan på signalsystem och vägskydd samt om bangårdsobjekt och dess koppling till ställverk, samt motsvarande för övrig spårburen trafik. Kursen skall vidare ge kunskaper om trafikstyrningssystemen ATC (Automatic Train Control), ERTMS (European Rail Traffic Management System) och ETCS (European Train Control System) samt GSM-Rail och hur dessa används inom spårburen trafik i Sverige.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Ritningar av befintliga signalsystem
• Trafikverkets dokumentstruktur
• Fordons påverkan på signalsystem och vägskydd
• Bangårdsobjekt och dess koppling till ställverk
• Trafikstyrningssystemen ATC, ERTMS, ETCS, GSM Rail

Omfattning / YH-poäng: 25

De studerande ska efter genomförd kurs ha kunskap om tele- och datatekniken för spårburen trafik och fordonsbaserade informationssystem samt ha grundläggande kunskaper om projektering av tele- och datasystem för spårburen trafik. De studerande ska även ha kunskap om MOBISIR som används inom trafiksäkerhetstjänst och kommunikation. Vidare berörs informationssystem på stationer.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Projektering av tele- och datasystem
• MOBISIR
• Informationssystem på stationer

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge kunskaper och färdigheter i tillämpad matematik med inriktning mot signal, kontaktledning och tele för att kunna tillgodogöra sig fortsatta studier inom spårburen teknik och projektering samt kompetensen att kunna använda detta vid beräkningar relaterade till projektering inom utbildningsområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Taluppfattning, storheter och enheter
• Algebra, enkla ekvationer och arbete med formler
• Koordinatgeometri och trigonometri av godtyckliga trianglar
• Elementära funktioner

Omfattning / YH-poäng: 15

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter