Vanliga frågor & svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar inom områden som ansökan, antagningsprocess, behörighet och våra olika utbildningar och kurser. Hittar du inte svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Ansökan

Hur söker jag YH-utbildning?

Du skickar in din ansökan på vår hemsida, du hittar knappen för ansökan under respektive utbildning. I ansökan bifogar du dina betyg samt eventuella kursintyg, tjänstgöringsintyg och rekommendationsbrev.

Om du är osäker på om du är behörig eller inte så rekommenderar vi att du även skickar med ditt CV samt ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av utbildningen samt vilka förkunskaper du har som är relevanta för utbildningen.

Du bifogar dina bilagor till oss i din ansökan, de kan bifogas som pdf, word eller bildfiler. Om du endast har papperskopior på dina intyg och betyg så kan du scanna eller ta en bild på intygen och bifoga filen till oss.

Obs! Kom ihåg att du måste se till att din ansökan är helt inskickad och inte endast registrerad för att vi ska se den.

Hur anmäler jag mig till preparandkurserna?

Du kan anmäla dig till preparandkurserna när du har skickat in din ansökan på yh-antagning.se. Efter att du har skickat in ansökan hittar du preparandkurserna under fliken ”Händelser”.

Läs mer om preparandkurser här.

Hur anmäler jag mig till behörighetstester?

Du kan anmäla dig till behörighetstesterna när du har skickat in din ansökan på yh-antagning.se. Efter att du har skickat in ansökan hittar du behörighetstesterna under fliken ”Händelser”.

Saknar du betyg i fler än ett ämne kan du behöva komma till testerna fler gånger. Testtillfällena är två timmar långa och tidsåtgången per ämne är: Matematik 2h, Teknik 2h, Praktisk Ellära 2h, Svenska 1h, Engelska 1h.

Läs mer om behörighetstester här.

 

Varför måste jag göra urvalstest?

Du blir kallad till urvalstest om det är fler behöriga sökande än platser på utbildningen. Vi gör urvalstester för att kunna göra en rättvis bedömning av kunskaperna hos dig som söker. Poängen från testerna används för att rangordna sökande till antagningen. Ju högre urvalspoäng desto större chans har du att bli antagen till utbildningen. Om du har sökt mer än en utbildning behöver du bara göra ett test.

Läs mer om urvalstesterna här.

Hur kan jag förbereda mig för urvalstestet?

Urvalstestet består av två delar, ett diagnostiskt test (svenska, engelska och logik/matematik) och ett gruppsamtal.

Vill du förbereda dig för testerna? Se exempel på gamla nationella prov på gymnasienivå i engelska och svenska och se även våra preparandkurser i matematik.

Vad händer med min ansökan?

När du har skickat in din ansökan så gör vi alltid en individuell bedömning där vi kollar på dina betyg, intyg och referenser. Vi informerar dig om du behöver komplettera med något.

Läs mer om hur ansökan går till här.

Behörighet

Är jag behörig?

För att söka YH-utbildning krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet innebär att du har något av följande:

 • En gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 • En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar gymnasieexamen
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller p.g.a. någon annan omständighet har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande krav finns särskilda krav. Information om särskilda krav hittar du under varje utbildning. Om du är osäker på om du uppfyller dessa krav är du välkommen att kontakta oss på yh@sti.se eller skicka in en ansökan så återkommer vi till dig.

Vad kan jag göra om jag inte är behörig?

Vi rekommenderar att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig. Du kan också visa att du är behörig genom våra behörighetstester.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Matematik?

Om du saknar de betyg som krävs i matematik kan du trots det vara behörig till utbildningen. Enligt antagning.se motsvarar dessa kombinationer ett betyg i Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B):

 • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström 3-fas (fyrsiffriga kurskoder)
 • Elprogrammet, Energiprogrammet eller Fordonsprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström och kursen Elektronik grundkurs (tresiffriga kurskoder)
 • Industriprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström, Elektronik grundkurs. Kemi process A, Kemi process B, Massa och pappersteknik – grundkurs och kursen Miljö- process (tresiffriga kurskoder)

Du kan även komma till STI och göra ett behörighetstest i matematik. Om du klarar testet så bedömer vi dig också som behörig i matematik. Du kan också fräscha upp dina kunskaper inför testet genom våra preparandkurser. Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Praktisk Ellära?

Om du saknar de betyg som krävs i Praktisk Ellära kan du trots det vara behörig till utbildningen.

 • Om du har läst Ellära A samt Växelström trefas A i det gamla gymnasiesystemet så motsvarar det Praktisk Ellära.
 • Även kursen Fysik 1a i det nuvarande gymnasiesystemet eller Fysik A i det gamla gymnasiesystemet motsvarar Praktisk ellära.

Du kan även har fått den elkompetens som krävs genom annan motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet. Vi rekommenderar då att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.

Du kan även komma till STI och göra ett behörighetstest i Praktisk Ellära. Om du klarar testet så bedömer vi dig också som behörig i Praktisk Ellära. Du kan också fräscha upp dina kunskaper inför testet genom våra preparandkurser. Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Elkraftteknik?

Om du saknar de betyg som krävs i Elkraftteknik 1 kan du trots det vara behörig till utbildningen. Du kan ha fått den kompetens som krävs genom annan motsvarande erfarenhet. Vi rekommenderar då att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.

Dessa delar ingår i kursen Elkraftteknik:

 • Förmåga att utföra elarbete, verkstadsarbete, installationsteknik, mekaniskt arbete och sammanfogningsteknik.
 • Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter.
 • Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom området.
 • Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom området.
 • Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete.

Vi kollar på dina erfarenheter och jämför med detta kursinnehåll för att bedöma om du uppfyller kraven. Om du är osäker rekommenderar vi alltid att du skickar in dina intyg så återkommer vi till dig om du behöver komplettera.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Teknik?

Om du saknar de betyg som krävs i Teknik 1 kan du trots det vara behörig till utbildningen.

Om du har läst Teknik, människa, samhälle samt Teknikutveckling och företagande i det gamla gymnasiesystemet så motsvarar det Teknik 1.

Du kan även har fått den teknikkompetens som krävs genom annan motsvarande erfarenhet. Vi rekommenderar då att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.

Du kan även komma till STI och göra ett behörighetstest i Teknik. Om du klarar testet så bedömer vi dig också som behörig i Teknik. Du kan också fräscha upp dina kunskaper inför testet genom våra preparandkurser. Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Svenska?

Om du saknar de betyg som krävs i svenska kan du trots det vara behörig till utbildningen om du klarar behörighetstestet i svenska.

Testet är baserat på nationella prov i Svenska på gymnasienivå. Om du vill öva innan testet kan du hitta tidigare nationella prov här.

Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Engelska?

Om du saknar de  betyg  som krävs i Engelska kan du trots det vara behörig till utbildningen om du klarar behörighetstestet i Engelska. Alla datum för tester hittar du här.

Testet är baserat på nationella prov i Engelska på gymnasienivå. Om du vill öva innan testet kan du hitta tidigare nationella prov här.

Läs mer här.

Vad kan jag göra om jag saknar arbetslivserfarenhet?

Den utbildningen vi startar till hösten 2018 som kräver arbetslivserfarenhet är Projektledare Elinstallation

Kravet på arbetserfarenhet säger att du ska ha yrkeserfarenhet som installations- eller serviceelektriker i minst två år på heltid (exklusive lärlingsåret).

Har du kortare erfarenhet eller har arbetat inom liknande yrken finns det viss chans att bli antagen trots detta om du på andra sätt kan visa att du har kunskap som kan väga upp för en kortare arbetslivserfarenhet.

Vi rekommenderar då att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.

Varför är det så höga matematikkrav?

Teknik bygger i grunden på logiskt tänkande och matematik. De tekniska utbildningar vi bedriver är eftergymnasiala och innehållet i våra utbildningar har tagit fram av arbetslivet. Det är viktigt att du har matematikkunskaper på gymnasienivå för att du ska kunna tillgodogöra dig kunskapen i kurserna som ingår i utbildningen.

Under utbildningen kommer du få läsa matematik och du får då stöd från STI om du behöver. Matematiken du kommer att läsa på STI är riktad mot just din valda utbildning och kommer sedan att hjälpa dig att förstå och tillgodogöra dig kunskapen i andra kurser på utbildningen.

Varför måste jag kunna svenska?

Utbildningen är på svenska och det är därför viktigt att du kan svenska för att kunna tillgodogöra dig kunskapen och klara kurserna. I utbildningen erbjuder vi yrkesinriktad svenska men det krävs att du kan svenska på gymnasienivå för att klara utbildningen.

Varför måste jag kunna engelska?

Engelska krävs eftersom en del av kurslitteraturen eller programvarorna du kommer att arbeta i kan vara på engelska, därför krävs en grundläggande förståelse för språket.

Vad kan jag göra om jag saknar betyg i Energiteknik?

Om du saknar de betyg som krävs i Energiteknik 1 kan du trots det vara behörig till utbildningen. Du kan ha fått den kompetens som krävs genom annan motsvarande erfarenhet. Vi rekommenderar då att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.

Dessa delar ingår i kursen Energiteknik:

 • Kunskaper om olika energitekniska utrustningar.
 • Kunskaper om uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska systemlösningar.
 • Kunskaper om olika energikällor och bränslen samt energibärande mediers egenskaper.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter i olika energitekniska anläggningar samt arbeta med hänsyn till säkerhet, kvalitet och miljö.
 • Förmåga att optimera samt utföra kontroll- och driftrutiner och energibesparande åtgärder i olika energianläggningar.
 • Förmåga att lösa fysikaliska eller vattenkemiska problem med hjälp av laborativt arbete.
 • Förmåga att hantera material och verktyg.
 • Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
 • Förmåga att samverka med andra och använda fackspråk.
 • Förmåga att arbeta enligt lagar och andra bestämmelser.

Vi kollar på dina erfarenheter och jämför med detta kursinnehåll för att bedöma om du uppfyller kraven. Om du är osäker rekommenderar vi alltid att du skickar in dina intyg så återkommer vi till dig om du behöver komplettera.

Praktisk information

Vilken dator behöver jag under studierna?

Under en utbildning hos oss rekommenderar vi dig att skaffa en bärbar dator om du inte redan har det. Under lektionstid kommer ni ha tillgång till skolans datorer när det behövs. Det finns även möjlighet att sitta i någon av våra två datorsalar under dagtid när skolan är öppen och ingen undervisning pågår där inne. De allra flesta får ut mer av sin utbildning om de har en egen dator och inte är begränsade till de tider som datorsalen är ledig.

Du behöver dessa program i alla våra utbildningar:

 • Ett ordbehandlingsprogram t.ex. Word
 • Power Point eller liknande
 • Excel eller liknande

Det kan antingen vara Microsofts program eller gratisprogram som till exempel OpenOffice. Om du enbart ska ha ordbehandlingsprogram fungerar de flesta datorer.

Om du vill ladda ner programvaror som används i utbildningen rekommenderar vi följande prestanda:

 • Operativsystem: Microsoft Windows 7 eller senare (det är enbart Microsofts operativsystem som fungerar för vissa program)
 • Processor: Dubbelkärnig Intel Core eller AMD, hastighet allra minst 1 GHz men ju mer desto bättre
 • RAM-minne: 8 Gigabyte
 • Hårddisk: 100 G, inte flashminne utan hårddisk (SDD eller mekanisk, t.ex. SATA)
 • Grafikkort: Dedikerat grafikkort/externt grafikkort (inte integrerat med processeron om det inte är en väldigt bra processor).

Det finns datorer med denna prestanda att köpa för ungefär 4000 kr och uppåt.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningarna på STI är gratis och berättigar till studiemedel från CSN under hela utbildningstiden. Mer information finns på CSN:s hemsida www.csn.se där även ansökan om studiemedel görs efter det att du har blivit antagen till utbildningen.

Kursmaterial och andra omkostnader kan dock tillkomma. Under loppet av hela utbildningen kan omkostnader för detta hamna på ca 2000-3000 kr. Det är dock alltid frivilligt att köpa kurslitteratur men vi rekommenderar det för att du ska klara dina kurser. Vi rekommenderar även att man har en egen dator för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.

LIA

Vad är LIA?

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA – Lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under Lärande i arbete utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär.

Kan jag göra LIA på det företag jag jobbar på idag?

Ja, LIA kan göras på det företag där man är anställd men arbetsuppgifterna måste stämma överens med det som man förväntas lära sig på LIA-kursen och man måste ha en LIA-handledare från företaget.

Schema

Vilken studietakt har utbildningen?

Samtliga STI:s YH-utbildningar bedrivs med heltidsstudier, vilket innebär 40 timmar per vecka. Ungefär hälften av timmarna är lärarledda lektioner och föreläsningar, medan resten består av projektarbeten och självstudier.

När börjar utbildningen?

Utbildningarna startar i början av september.

Vilka tider är det undervisning?

Tiderna varierar beroende på utbildning. Generellt sett så sker undervisningen mellan 8.00-17.00 när man är på plats för lärarledda lektioner. Ibland kan dock en utbildning ha alternativa upplägg. Se respektive utbildningssida för information om avvikelser från de ordinarie tiderna.

Hjälpmedel

Kan jag få extra stöd under studierna?

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Några exempel på särskilt stöd kan vara exempelvis:

 • Anteckningsstöd
 • Utökad lärartid
 • Mentorsstöd
 • Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
 • Förlängd studietid

Om du behöver extra stöd, meddela oss gärna redan i ansökan eller så snart du har blivit antagen så kan vi utforma en plan som vi anpassar efter just dina behov. Du kan läsa mer om pedagogiskt stöd här.

Kan jag studera om jag har funktionsnedsättning?

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Utbildningarna bedrivs i lokaler som kan ha olika tillgänglighet så kontakta oss gärna via yh@sti.se eller 08-545 835 80 för att få mer information. Du kan läsa mer och se en film om hur det är att plugga med funktionsnedsättning här. 

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter