Jobba som kursledare

Genom att arbeta som kursledare har du möjlighet att se de studerande utvecklas direkt framför dina ögon. Du kan arbeta både under längre perioder eller vid sidan av andra uppdrag beroende på vilken kurs det gäller.

Är du expert inom bygg, belysning, installation, konstruktion, samordning, kommunikation eller något helt annat? Vi letar efter duktiga kursledare som kan dela med sig av sina kunskaper till våra studerande.

Genom att arbeta som kursledare har du möjlighet att se de studerande utvecklas direkt framför dina ögon. Eftersom våra utbildningar är nischade inom olika teknikområden så anlitar vi ofta konsulter från branschen som kursledare i våra kurser. Du kan arbeta som kursledare både under längre perioder eller vid sidan av andra uppdrag beroende på vilken kurs det gäller. För att kursen ska utformas på bästa möjliga sätt har du som kursledare självklart ett nära samarbete med oss på STI för att lägga upp kursen på bästa sätt. Vi söker alltid duktiga kursledare inom alla tekniska områden, och nu till våren är det specifikt dessa kurser som vi nu letar kursledare i.

STI-INGENJÖR BELYSNINGSPROJEKTÖR

  • Belysningsstyrning
    Omfattning: ca 60 undervisningstimmar, vecka 34-41

STI-INGENJÖR BELYSNINGSPROJEKTÖR

  • Installation av hållbara ljussystem
    Omfattning: ca 60 undervisningstimmar, vecka 34-41

STI-Ingenjör Belysningsprojektör

Belysningsstyrning

Omfattning: ca 60 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 34-41

Målet är att ge kunskap om vilka styrparametrar som påverkar olika ljusmiljöer. Den studerande får kunskap olika typer av styrsystem som finns på marknaden idag, när, varför och vad som avgör valet av ett visst styrsystem och dess påverkan ur ett systemperspektiv. Kursen tar bland annat upp styrsystemen KNX, DALI och DMX. Därtill diskuteras olika aktuella trender som får påverkan på valet av styrsystem.

Kursen innehåller:
• Överblick över de aktuella belysningsstyrningssystem som används i branschen
• Begreppet övertoner
• Utformning av flödesschema
• Funktionsbeskrivning
• Belysningsstyrningens olika komponenter
• Ritningar- och schemaunderlag

 

Intresserad av att utbilda på någon av kurserna för STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM
Kontakta Utbildningsledare Kim Nyström på 08-525 235 94 eller kim.nystrom@sti.se 

STI-Ingenjör Belysningsprojektör

STI-Ingenjör Belysningsprojektör

Installation av hållbara ljussystem

Omfattning: ca 60 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 34-41

Målet är att ge kunskap och färdigheter i hur olika ljussystem konstrueras utifrån ett hållbarhetsperspektiv med avseende på val av ljuskällor, armaturer och placering. Den studerande får även kunskaper i livscykelanalys och hur arbetsmiljölagar påverkar utformningen och underhållet av olika ljusmiljöer.

Kursen innehåller:
• Livscykelanalys (LCA)
• Armaturers ingående komponenter i ett hållbarhetsperspektiv
• Hållbarhetsbedömningsorganisationer så som Byggvarubedömningen
• Miljöcertifieringssystem så som LEED, BREEM, Miljöbyggnad m.fl.
• Riskbedömning
• Delar av Arbetsmiljölagen som är relevant för belysningsprojektering

Intresserad av att utbilda på någon av kurserna för STI-Ingenjör Elkonstruktör
Kontakta Utbildningsledare Kim Nyström på 08-525 235 94 eller kim.nystrom@sti.se 

Intresserad?

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av att undervisa på någon kurs hos oss. Skicka ett mail eller slå en signal så kan vi berätta mer om hur det går till! 

Vad vi står för

Kvalitet

Vi agerar professionellt med fokus på kvalitet 
i allt vi gör.

Utveckling

Vi bygger kompetens och framgång genom utveckling av personer och verksamhet.

Samarbete

Vi samarbetar och bygger långsiktiga relationer med nytta för alla parter.

Engagemang

Vi skapar bättre resultat genom glädje 
och engagemang.

Våra YH-utbildningar

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter