Jobba som kursledare

Genom att arbeta som kursledare har du möjlighet att se de studerande utvecklas direkt framför dina ögon. Du kan arbeta både under längre perioder eller vid sidan av andra uppdrag beroende på vilken kurs det gäller.

Är du expert inom bygg, belysning, installation, konstruktion, samordning, kommunikation eller något helt annat? Vi letar efter duktiga kursledare som kan dela med sig av sina kunskaper till våra studerande.

Genom att arbeta som kursledare har du möjlighet att se de studerande utvecklas direkt framför dina ögon. Eftersom våra utbildningar är nischade inom olika teknikområden så anlitar vi ofta konsulter från branschen som kursledare i våra kurser. Du kan arbeta som kursledare både under längre perioder eller vid sidan av andra uppdrag beroende på vilken kurs det gäller. För att kursen ska utformas på bästa möjliga sätt har du som kursledare självklart ett nära samarbete med oss på STI för att lägga upp kursen på bästa sätt. Vi söker alltid duktiga kursledare inom alla tekniska områden, och nu till våren är det specifikt dessa kurser som vi nu letar kursledare i.

STI-INGENJÖR BELYSNINGSPROJEKTÖR:

 • Från estetik till kravspecifikation och leverans 
  Omfattning: ca 75 undervisningstimmar, vecka 3-6 samt fortsättning 16-17
 • Kommunikationsteknik
  Omfattning: ca 30 undervisningstimmar, vecka 20-21
 • Samordning & projektmetodik
  Omfattning: ca 60 undervisningstimmar, vecka 18-23

STI-INGENJÖR ELKONSTRUKTÖR

 • Byggnadsfysik och installationsteknik
  Omfattning: ca 30 undervisningstimmar, vecka 8-9 
 • Styr- och reglerteknik
  Omfattning: ca 45 undervisningstimmar, vecka 13-17
 • IT- och teletekniska system
  Omfattning: ca 30 undervisningstimmar, vecka 19-20

STI-INGENJÖR INFRASTRUKTURPROJEKTÖR BIM

 • Konstruktionsteknik för mark och anläggningar
  Omfattning: ca 60 undervisningstimmar, vecka 11-18
 • Hållbart byggande
  Omfattning: ca 45 undervisningstimmar, vecka 15-20

STI-Ingenjör Belysningsprojektör

Undervisa

Från estetik till kravspecifikation och leverans 

Omfattning: ca 75 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 3-6 samt fortsättning 16-17

Målet är att ge kunskap om hur en ljusmiljö realiseras utifrån konceptuella studier och ljuslaborationer. Den studerande får grundläggande kunskap i hur man utifrån estetiken och ljusgestaltningen skriver en kravspecifikation som speglar behovet och hur den sedan överförs till ett underlag för den slutliga installationen. Centralt för kursen är hur människor kommunicerar sina förväntningar utifrån olika förutsättningar och hur dessa förväntningar speglas i verkligheten.

Kursen innehåller:
• Val och placering av armaturer
• Test och utvärdering av ljusarmaturer
• Belysningsprojekteringens påverkan av färgsättning och materialval
• Arbete utifrån en kravspecifikation
• Beställar- och utförarrollen i ett projekt
• Kommunikation i ett projekt

Kommunikationsteknik

Omfattning: ca 30 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 20-21

Målet är att utveckla kunskaper och färdigheter i att redovisa det aktuella läget i ett projekts olika stadier för en multidisciplinär målgrupp från kravställare till byggare. Väsentlig tyngd i kursen läggs därför på när och hur olika framställandemetoder, formuleringar och visualiserings¬hjälpmedel ska användas. Kursen utvecklar förmågan att anpassa redovisnings¬metod efter den aktuella mottagarsituationen.

Kursen innehåller:
• Digitala visualiseringsverktyg
• Mottagaranpassad kommunikation

Samordning & projektmetodik

Omfattning: ca 60 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 18-23

Målet med kursen som inleds med grundläggande kunskaper i projektledning är att utifrån byggprocessens olika delar ge kunskaper och färdigheter i att samordna tekniskt komplexa belysningsprojekt. Kursen skall ge fördjupade färdigheter i ett belysningsprojekts olika faser från estetik, kravställande och planering, till leverans och utvärdering av projektet. Kursen ger även grundläggande färdigheter i riskanalys och hur den tillämpas med gällande praxis i ett projekt.

Kursen innehåller:
• Byggprocessen
• Projektplan
• Verktyg, metoder
• Projektledarens roll och ansvar
• Projektsamordning
• Projektekonomi
• Projektarbete

Intresserad av att utbilda på någon av kurserna för STI-Ingenjör Belysningsprojektör?
Kontakta Utbildningsledare Kim Nyström på 08-525 235 94 eller kim.nystrom@sti.se 

STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM

infrastruktur

Konstruktionsteknik för mark och anläggningar

Omfattning: ca 60 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 11-18

Syftet är att utveckla färdigheter i att använda beräkningsprogram som tillämpas vid mark och anläggningskonstruktion. Målet är att ge den studerande grundläggande kunskaper i byggmekanik, geoteknik och hållfasthetslära och lär sig att tolka beräkningsprogrammens utdata genom att söka fakta i byggbranschens formelsamlingar.

Kursen innehåller:
• Mark- och anläggningskonstruktion
• Beräkningsprogram
• Byggbranschens formelsamlingar

Hållbart byggande

Omfattning: ca 45 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 15-20

Kursen syftar till att ge den studerande ett hållbarhetsperspektiv på sin yrkesroll och på branschen som helhet. Under kursen studeras hur digitala verktyg används för att gynna hållbart byggande.

Kursen innehåller:
• Hållbart byggande
• Energianalyser

Intresserad av att utbilda på någon av kurserna för STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM
Kontakta Utbildningsledare Kim Nyström på 08-525 235 94 eller kim.nystrom@sti.se 

STI-Ingenjör Elkonstruktör

Elberäkningar dator

Byggnadsfysik och installationsteknik

Omfattning: ca 30 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 8-9

Målet är att ge en kunskap om byggnadsfysik, hur byggnaders VVS- tekniska installationer samverkar med byggnaden för att skapa en effektiv funktion och drift. Kursen skall ge kunskaper om VVS-installationer och byggnaders utformning i relation till en elkonstruktörs arbetsuppgifter. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna ha tillgodogjort sig kunskaper om byggnadsfysikaliska grunder och om hur värme och ventilationssystem fungerar.

Kursen innehåller:
• VVS-installationer
• Beräkningar av effektbehov
• Byggnadsteknisk utformning
• Samordning av installationer

Styr- och reglerteknik

Omfattning: ca 45 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 13-17

Målet är att ge en övergripande förståelse för vilka styr- och reglersystem som idag används inom fastighetsautomation. Kursen behandlar styr- och reglerteknik inom värme, kyla, ventilation och belysning i fastigheter. Syftet är att få en överblick över de vanligaste systemen och hur VVS-teknik kan integreras med en anläggnings el- och telesystem.

Kursen innehåller:
• Styrteknik
• Reglerteknik
• Systemteknik för värme, kyla, ventilation och belysning
• Ritningsläsning
• Praktiska övningar

 

IT- och teletekniska system

Omfattning: ca 30 undervisningstimmar
Kurstid: vecka 19-20

Målet är att ge en kunskaper och färdigheter i hur man samordnar en upphandling av teletekniska system till överlämnande av anläggning till beställaren samt i installation, provning och registrering av lokala datanät. Efter genomgången kurs skall de studerande ha tillgodogjort sig kunskaper om driftsättning och underhåll av olika teletekniska system.

Kursen innehåller:
• Telesystem
• Upphandling av teletekniska system

Intresserad av att utbilda på någon av kurserna för STI-Ingenjör Elkonstruktör
Kontakta Utbildningsledare Carina Lindestam på 08-545 835 82 eller carina.lindestam@sti.se

kommunikatör skribent

Intresserad?

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av att undervisa på någon kurs hos oss. Skicka ett mail eller slå en signal så kan vi berätta mer om hur det går till! 

Vad vi står för

Kvalitet

Vi agerar professionellt med fokus på kvalitet 
i allt vi gör.

Utveckling

Vi bygger kompetens och framgång genom utveckling av personer och verksamhet.

Samarbete

Vi samarbetar och bygger långsiktiga relationer med nytta för alla parter.

Engagemang

Vi skapar bättre resultat genom glädje 
och engagemang.

Våra YH-utbildningar

STI-Ingenjör Belysningsprojektör

Utbildningen för dig som både är intresserad av teknik, design och estetik. Du får lära dig att planera och projektera [...]

ANSÖKAN STÄNGD

Yrkesroll Projektledare Elinstallation

Utbildningen för dig med tidigare yrkeserfarenhet från elinstallation och som vill gå vidare i karriären. Du tar steget till en [...]

ANSÖKAN STÄNGD

Systemutvecklare IoT

Skapa bättre och smartare lösningar med uppkopplade prylar. Programmera lösningar både för vardagen, industrin, [...]

ANSÖKAN STÄNGD

Utbildning Mobilapputvecklare

Designa och programmera smarta, användarvänliga appar till både iPhone och Android.

ANSÖKAN STÄNGD

Studerande vid dator

Som automationsingenjör har du som uppdrag att ständigt arbeta för framsteg och utveckling i tillverkningsprocessen.

ANSÖKAN STÄNGD

Bli Teknisk Fastighetsförvaltare och jobba med att optimera fastigheter och utveckla verksamheter.

ANSÖKAN STÄNGD

Systemutvecklare Java Yrkesroll

Som IT- och informationssäkerhetsspecialist har du ett viktigt uppdrag. Du jobbar för säkerhet genom att leda och genomföra [...]

ANSÖKAN STÄNGD

Studenter på visualiseringscenter

Bli ingenjör och jobba med infrastruktur och digitalisering. Arbeta med digitala modeller för att projektera vägar, tunnlar, [...]

ANSÖKAN STÄNGD

Fastighetstekniker optimerar inomhusklimat

För dig som vill ha ett flexibelt arbete, där du arbetar med tekniska lösningar för drift- och underhåll av fastigheter.

ANSÖKAN STÄNGD

STI-Ingenjör Järnväg

Var med och skapa framtidens infrastruktur! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

ANSÖKAN STÄNGD

Yrkesroll Systemutvecklare

Som frontendutvecklare arbetar du med att skapa dynamiska och snygga webbapplikationer för webb, mobil och surfplattor.

ANSÖKAN STÄNGD

Utbildning Systemutvecklare IoT

Som Javautvecklare är du en kreativ problemlösare som dagligen arbetar med digitalt skapande.

ANSÖKAN STÄNGD

Elkraftverk där du arbetat som tekniker eller elektriker

Utbildningen för dig som vill arbeta med att planera, konstruera och projektera elkraft. Du får den fantastiska chansen att arbeta [...]

ANSÖKAN STÄNGD

Byggprojektör designar framtidens samhälle

Arbeta med digitala modeller för byggprojekt och kommer att utnyttja teknikorienterad kreativitet

ANSÖKAN STÄNGD

VVS

Du är med och skapar god inomhusmiljö genom att projektera och konstruera VVS-system med hållbarhet i fokus.

ANSÖKAN STÄNGD

Elkonstruktör

Utbilda dig till elkonstruktör och ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Jobba med att konstruera elinstallationer i [...]

ANSÖKAN STÄNGD

Fastighetslösningar för ett hållbart samhälle.

Utbildningen för dig som vill arbeta med tekniska lösningar för ett mer hållbart samhälle.

ANSÖKAN STÄNGD

sti logo horisontell

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter