LIA-perioder läsåret 2018/2019

Alla utbildningar på STI har ett nära samarbete mellan arbetslivet och de studerande. Ett av de viktigaste inslagen i det samarbetet är Lärande i Arbete (LIA). LIA är en kurs som ingår i alla våra utbildningar. Under LIA-perioderna är den studerande ute på ett företag och får lära sig yrket i verkligheten. Det är en fantastisk möjlighet för dig från arbetslivet att vara LIA-handledare. Då har du möjlighet att lära den studerande exakt det som krävs i yrket för att sedan kunna anställa direkt efter examen. 

Här nedanför kan du hitta alla LIA-perioder under våren 2019 och även vilka kurser de studerande har haft innan sin LIA. Om du är intresserad av att få mer information om vad det innebär att ta emot en LIA-student är du varmt välkommen att kontakta oss. Du når oss lättast på yh@sti.se eller 08-545 835 80. Du kan också läsa mer om att vara LIA-handledare här.

EL & BELYSNING

De studerande på sitt första utbildningsår på STI-Ingenjör Elkonstruktör  som startar till hösten 2018 tar examen i juni 2020.

 • LIA 1: vecka 16-23 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Elkraft, CAD och dokumenthantering, Elinstallationer i byggnader Del 1: DIALux. Del 2: EL-vis., Projektmetodik, BIM-projektering, Tillämpad matematik för elkonstruktörer, Elinstallationer i byggnader del 3: Teknologi, Projektering och byggnadsprocessen)

Utbildningen till STI-Ingenjör Elkonstruktör med studerande som startade hösten 2017 tar sin examen i juni 2019.

 • LIA 2: vecka 47-6 start 2018
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Tillämpad matematik för elkonstruktörer, Elkraft , CAD och dokumenthantering, Elinstallationer i byggnader del 1: Elvis, del 2: AMA, Projektering och byggnadsprocessen, LIA 1, Projektmetodik, Miljö- och kvalitetssäkring, Elinstallationer i byggnader Del 3: Teknologi, Projektering o byggnadsprocessen Del 2: Projektering, Elmaskiner, BIM-projektering, Regler och standarder, Säkerhetsteknik)

De studerande som börjar utbildningen STI-Ingenjör Belysningsprojektör hösten 2018 tar examen i juni 2020.

 • LIA 1: vecka 7-15 2019

  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Ljuslära, Ellära, Planering av ljusmiljöer, Från estestik till kravspecifikation och leverans)


Elkonstruktör
Studerande vid dator

AUTOMATION

STI-Ingenjör Automation med start hösten 2018 kommer att ta examen i juni 2020

 • LIA 1: vecka 18-25 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Elteknik, reglering och CAD , Tillämpad matematik för automationsingenjörer, Industriell automation, Fastighetskunskap och fastighetstekniska system del 1, Affärskunskap, projektekonomi, Automationsteknik, Styrsystem inom vvs)

De studerande som startade utbildningen STI-Ingenjör Automation hösten 2017 kommer att ta sin examen i juni 2019.

 • LIA 2: vecka 7-18 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Elteknik och reglering, Tillämpad matematik för automationsingejörer, Digitalteknik, Industriell automation, Bygg- och fastighetskunskap, Projektmetodik och projektsamordning, Automationsteknik, Fastighetstekniska system, LIA 1, Styrsystem inom VVS, Energioptimering, kvalitet, och miljö, Ekonomi och juridik, Fördjupad automationsteknik, Drift och övervakning)

BYGG

Utbildningen till STI-Ingenjör Byggprojektör BIM är 2 år och studenterna som startar hösten 2018 tar examen i juni 2020.

 • LIA 1: 17-24 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Tillämpad matematik, Byggteknik, Modellbaserad projektering, Bygg och förvaltningsprocessen, Digitala verktyg och processer, Digitala processer och BIM-metodik, Byggkonstruktion)

De studerande som nu börjar andra året på STI-Ingenjör Byggprojektör BIM tar examen i juni 2019.

 • LIA 2: 4-19 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Tillämpad matematik, Byggteknik, Modellbaserad projektering, Bygg och förvaltningsprocessen, Digitala verktyg och processer, Digitala processer och BIM-metodik, Byggkonstruktion, Lärande i arbete, LIA 1, Projektekonomi och upphandling, Digital samordning och fördjupning BIM, Installationsteknik, Hållbart byggande, Projektsamordning och metodik, Miljö och kvalitetssäkring)

INFRASTRUKTUR

Utbildningen STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM startar hösten 2018 och tar examen i juni 2020.

 • LIA 1: vecka 37-45 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Tillämpad matematik, Anläggningsprocessen, Anläggningsteknik, Modellbaserad projektering, Digitala verktyg och processer, Digitala processer och BIM-metodik, Konstruktionsteknik för mark och anläggning, Hållbart byggande, Projektekonomi och upphandling, Miljö och kvalitetssäkring, Projektsamordning och metodik)

Utbildningen STI-Ingenjör Järnvägsprojektör (El, Signal, Tele) som startar sin utbildning hösten 2018 tar examen i juni 2020.

 • LIA 1: vecka 15-22 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Elteknik, Tillämpad matematik, Järnvägsteknik, Järnvägsspecifika projekteringsverktyg och CAD-miljöer, Järnvägsprojektering, Signalteknik -ATC och ERTMS, Kontaktledningsteknik, Kanalisation)

Utbildningen STI-Ingenjör Järnvägsprojektör (El, Signal, Tele) som startade sin 2-åriga utbildning hösten 2017 tar examen i juni 2019.

 • LIA 2: vecka 6-17 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Elteknik, Tillämpad matematik, Järnvägsteknik, Järnvägsspecifika projekteringsverktyg och CAD-miljöer, Järnvägsprojektering, Signalteknik -ATC och ERTMS, Miljö, kvalitet och säkerhet, Projektmetodik och projektstyrning, Fördjupad signalteknik - ATC och ERTMS, Kanalisation, Kontaktledningsteknik. Fördjupad kontaktledningsteknik, LIA 1, Kanalisation, Affärskunskap, ekonomi och upphandling)

Studenter på föreläsning
Visualisering på Skanska
VVS

VVS

Våra blivande VVS-projektörer i utbildningen STI-Ingenjör VVS-projektör med start hösten 2018 tar examen från sin tvååriga utbildning i juni 2020.

 • LIA 1: vecka 16-23 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Kommunikations- och presentationsteknik, Tillämpad matematik för VVS-projektörer, Byggnadsteknik och hållbart byggande, VVS-konstruktion, CAD-teknik och BIM, Brandskydd)

Våra blivande VVS-projektörer i utbildningen STI-Ingenjör VVS-projektör som startade hösten 2017 tar då examen i juni 2019.

 • LIA 2: vecka 5-16 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Kommunikations- och presentationsteknik, Tillämpad matematik för VVS-projektörer, Byggnadsteknik och hållbart byggande, VVS-konstruktion, CAD-teknik och BIM, Brandskydd,LIA 1, CAD-teknik och BIM, Projektmetodik och projektstyrning, Entreprenadjuridik och entreprenadformer, Styr- och reglerteknik, Materialval, AMA och egenkontroll, Arbetsmiljö och inomhusmiljö, Energieffektivisering och -optimering)

FASTIGHET

Våra fastighetstekniker som börjar sin 1,5-åriga utbildning hösten 2019  tar sin examen i januari 2020.

 • LIA 1: vecka 8-13 2019

  (Kurser innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Fastighetsteknik, Elteknik, Säkert vatten och sanitetssystem, Brandskydd- och olycksförebyggande arbete, Styr- och reglerteknik)

 • LIA 2: vecka 40-48 2019
  (Kurser innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Fastighetsteknik, Elteknik, Säkert vatten och sanitetssystem, Brandskydd- och olycksförebyggande arbete, Styr- och reglerteknik, LIA 1, Drift- och underhållsteknik, Fastighetsägarens egenkontroll, Verksamhetsdokumentation och IT, Ekonomi för fastighetstekniker, Arbeta i projekt, Entreprenadjuridik)

Våra fastighetstekniker som började sin 1,5-åriga utbildning hösten 2018  tar sin examen i januari 2019.

 • LIA 2: vecka 44-52 2018
  (Kurser innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Fastighetsteknik, Elteknik, Drift- och underhållsteknik, Styr- och reglerteknik, LIA 1, Säkert vatten och sanitetssystem, Brandskydd- och olycksförebyggande arbete, Fastighetsägarens egenkontroll, Ekonomi för fastighetstekniker, Arbeta i projekt, Entreprenadjuridik, Verksamhetsdokumentation och IT)

Utbildningen till STI-Ingenjör Fastighet startade hösten 2018 och är 2 år lång. De tar sin examen i juni 2019.

 • LIA 2: vecka 44-48 2018
  (Kurser  innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Tillämpad matematik för fastighetsingenjörer, Fastighetsbranschen och samhället, Fastighetskunskap, Byggnadsteknik och beräkningar, Elteknik, Fastighetsekonomi, Styr- och reglerteknik, Projektledning och projektmetodik, LIA 1, Installationsteknik, Olycksfall, brand och kvalitetssäkring, Verksamhetsdokumentation och IT)
 • LIA 3: vecka 7-19 2019

  (Kurser  innan LIA-perioden: Presentationsteknik, Tillämpad matematik för fastighetsingenjörer, Fastighetsbranschen och samhället, Fastighetskunskap, Byggnadsteknik och beräkningar, Elteknik, Fastighetsekonomi, Styr- och reglerteknik, Projektledning och projektmetodik, LIA 1, Installationsteknik, Olycksfall, brand och kvalitetssäkring, Verksamhetsdokumentation och IT,  LIA 2, Avtalsrätt och entreprenadjuridik, Optimering och energieffektivisering, Personligt ledarskap)


Kontroll av fastigheters tekniska system
Arbetsmarknaden för Mobilapputvecklare

IT

Systemutvecklare IOT med start hösten 2018 kommer att ta examen i juni 2020

 • LIA 1: vecka 43-50 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Presentationsteknik, IOT och Datalogi, Programmering C/C++, Objektorienterad programmering och design, Algoritmer, datastrukturer och design patterns, Digitalteknik och elektronik, Programmering av inbyggda system, Projektmetodik, Big Data, Systemintegration, Test och kvalitetssäkring, Datorkommunikation, Data och IT-säkerhet)

De studerande som startar utbildningen till Mobilapputvecklare hösten 2018 tar sin examen i juni 2020.

 • LIA 1: vecka 39-46 2019
  (Kurser lästa innan LIA-perioden: Introduktion till apputveckling, UX/UI, Hybridutveckling med Javascript 1, Projektmetodik, OOP, datastrukturer, algoritmer och design, iOS-utveckling, Androidutveckling, Webbkommunikation, APIer och backend)

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer om att vara LIA-företag är du välkommen att anmäla ditt intresse här. Skriv gärna vilket företag du kommer från och vilken utbildning som du är med intresserad av att ta emot studerande från.

Jag vill ha mer information och godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event.