Samarbeta med oss

Du kan samarbeta med STI på flera olika sätt, t ex vara med och utveckla en utbildning, sitta med i en utbildnings ledningsgrupp, blir LIA-handledare eller vara med på våra branschdagar och träffa studerande. Här kan du läsa om de olika möjligheterna.

Utveckla våra utbildningar

Yrkeshögskolans utbud bygger på arbetslivets efterfrågan. Därför har arbetslivet och du som företagsrepresentant en central roll i våra utbildningar, genom att:

Tipsa oss om behov på arbetsmarknaden
Har du svårt att rekrytera en viss roll? Det kan vara början på ett underlag till en ny utbildning.

Var med och utforma utbildningarna
Vilka kunskaper efterfrågas? Du kan delta i våra arbetsgrupper eller ge feedback på utbildningarnas upplägg.

Bekräfta efterfrågan på arbetsmarknaden
Hur ser din organisations anställningsbehov ut de kommande åren och är det svårt att hitta rätt kompetens idag? Hur stor är bristen på arbetsmarknaden generellt?

Var med i utbildningens genomförande
Kan du delta i utbildningens ledningsgrupp, bli LIA-handledare, kursledare eller gästföreläsa? Kan du ta emot studiebesök eller på annat sätt bidra med material till de studerande?

Var med och ta fram nya kurser

Har du upptäckt ett behov av vidareutbildning hos dina medarbetare eller kollegor? Samarbeta med oss för att ta fram nya kurser som uppfyller det kompetensbehov du har. Vi tar fram nya kurser inom tekniska områden och kan även skapa skräddarsydda upplägg för just ditt företag. 

 • Långsiktig partner för ditt företags kompetensutvecklingsplan
 • Skapa enstaka kurser för kompetensbehov

Vi har ett stort nätverk av duktiga kursledare inom bl.a. kylteknik, el och energi, driftteknik och IT. Kontakta oss gärna med tips på kurser som du skulle vilja se eller om du vill ha mer information.

ANMÄL INTRESSE

Var med i ledningsgruppen för YH-utbildning

Ledningsgruppens uppgift är att forma utbildningen så att den passar efterfrågat kompetensbehov, vilket innebär en unik möjlighet att se till så att utbildningen motsvarar de krav du har som arbetsgivare. För varje utbildning finns en ledningsgrupp bestående av majoriteten representanter från det berörda arbetslivet. Det ska finns även en studeranderepresentant och en utbildningsledare med i gruppen.

Ledningsgruppen har minst fyra fysiska träffar per läsår och ser även till att representanter från företaget finns närvarande på t.ex. företagsdagar och examen.  Ledningsgruppen ansvarar för systematiskt kvalitetsarbete och är även de som antar sökande till utbildningen och utfärdar examens- och utbildningsbevis.

 • Minst 4 träffar per år
 • Möjlighet att se till att utbildningens innehåll är rätt
 • Chans att ha nära kontakt med de studerande
 • Ansvar att kontrollera att utbildningen har hög kvalitet

ANMÄL INTRESSE

Bli LIA-handledare

LIA står för Lärande i Arbetet och är en viktig del av våra YH-utbildningar, och då den studerande är ute på en arbetsplats för att lära sig yrket i verkligheten. Då får de möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Som LIA-handledare ska du se till att den studerande får sätta sig in i yrket. De stora fördelarna för dig som LIA-handledare är att:

 • Du får nära kontakt med den studerande
 • Du har möjlighet att utbilda den studerande just efter din arbetsplats
 • Det finns stora möjligheter att rekrytera studerande efter examen

Varje LIA-kurs har specifika mål och du som handledare är med och ser till att de uppfylls och utvärderar också den studerande efter perioden.

Du hittar all information och aktuella LIA-perioder för 2020/21 här.

ANMÄL INTRESSE

Undervisa på våra utbildningar

Arbeta som kursledare

Som kursledare har du möjlighet att se de studerande utvecklas direkt framför dina ögon. Du kan arbeta både under längre perioder eller vid sidan av andra uppdrag beroende på vilken kurs det gäller.

Eftersom våra utbildningar är nischade anlitar vi ofta konsulter från branschen som kursledare. Du kan undervisa i hela kurser eller delar av kurser, alltid i ett nära samarbete med oss för att lägga upp kursen på bästa sätt. Vi söker alltid duktiga kursledare inom olika teknikområden - anmäl gärna ditt intresse!

Var gästföreläsare eller ta emot studiebesök

Du har möjlighet att få träffa våra studerande genom att gästföreläsa eller ta emot studiebesök på din arbetsplats. Det är ett bra sätt att få kontakt med de studerande och marknadsföra ditt företag som arbetsgivare eller bara bidra med inspiration från branschen.

Träffa våra studerande

STI:s branchdagar

Varje höst har vi en branschdag där företag har chansen att träffa våra studerande. Det är en chans för dig att marknadsföra ditt företag som en attraktiv arbetsplats och knyta kontakter för att rekrytera framtidens medarbetare. På branschdagen deltar våra studerande från alla klasser, årskurser och teknikområden. Att delta är gratis och ni får en egen monterplats. Det finns också möjlighet  ha en kortare presentation av ditt företag, vilka ni är och vad ni står för.

Läs mer om våra branschdagar här

Öppet hus

Under våren har vi öppet hus för potentiella nya studerande som vill veta mer om våra utbildningar och den bransch de ska utbilda sig mot. Du som företagsrepresentant har möjlighet att delta för att marknadsföra dig och din bransch och locka framtidens medarbetare att välja rätt. Under öppet hus deltar studerande på våra utbildningar, företagsrepresentanter från branschen och medarbetare på STI.

Inspirationskvällar

Minst en gång per år bjuder vi in till inspirationskväll med intressanta talare. Deltagarna på detta event brukar främst vara personer som arbetar i teknikbranschen, alumner som har tagit examen från STI, kursledare och andra som vi samarbetar med. Om du är intresserad av att bli inbjuden till nästa event, eller kanske vill vara inspirationsföreläsare, är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Anmäl ditt intresse!

Skicka in din intresseanmälan till att samarbeta med oss på Stockholms Tekniska Institut här, uppge gärna vilken typ av samarbete du vill veta mer om så kontaktar vi dig!

  Jag vill ha mer information och godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event.

  Adress

  Liljeholmstorget 7, 117 63 Stockholm

  E-post

  info@sti.se

  Telefon

  08-545 835 80

  "Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

  Visa alla omdömen från studenter