Samarbeta med oss

Du kan samarbeta med oss på STI på ett antal olika sätt. Vi har idag ett nära samarbete med branschen för att säkerställa att våra utbildningar håller en hög kvalitet och att våra studerande får den kompetens som ni företag efterfrågar.

Dina vägar till samarbete med STI

Utveckla utbildningar och kurser

Du kan vara med och utveckla nya utbildningar och kurser men även förbättra och vidareutveckla våra befintliga upplägg. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra utbildningar och kurser för att de ska motsvara det behov som finns i branschen. 

LÄS MER

 

Var med i en ledningsgrupp

Varje YH-utbildning har en ledningsgrupp som består av en majoritet av representanter från näringslivet. Genom ledningsgruppsarbete har du möjlighet att påverka innehållet i utbildningen för att se till att våra studerande lär sig det som efterfrågas ute i arbetslivet. 

LÄS MER

Var LIA-handledare för en studerande

Våra YH-utbildningar har flera LIA-perioder (Lärande i Arbete) där de studerande är ute på en arbetsplats och lär sig yrket i verkligheten. Många LIA-företag anställer sedan våra studerande efter de har tagit examen och de kan börja jobba direkt.

LÄS MER

Undervisa och dela med dig av din kunskap

Som kursledare eller gästföreläsare får du se de studerande utvecklas direkt framför dina ögon. Du kan arbeta både under längre perioder eller vid sidan av andra uppdrag. Du kan också gästföreläsa för att berätta om ditt företag eller yrke.

LÄS MER

Utveckla utbildningar och kurser

VAR MED OCH UTVECKLA EN NY YH-UTBILDNING

Du som företagsrepresentant har en väldigt viktig roll i att utveckla nya utbildningar när det har uppstått ett behov och det finns en efterfrågan från arbetslivet. I början av september skickar vi in ansökningar om nya utbildningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYh). Den ansökan ska visa arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen. Den ska även innehålla utbildningens kurser och upplägg samt hur arbetslivets medverkar i utbildningens planering och genomförande. Vi får sedan svar på om vi får medel för att starta utbildningen i slutet på januari. Som arbetslivsrepresentant kan du medverka i utvecklingsarbetet genom att:

 • Tipsa oss om behov på arbetsmarknaden
  Prata med oss eller skicka in ett tips om du har svårt att rekrytera en viss roll, det kan vara början på ett underlag till en ny utbildning.
 • Vara med i utformandet av kurser och utbildningsupplägg
  Genom att delta i arbetsgrupper för att arbeta fram ett upplägg där de studerande får de kunskaper som efterfrågas i t.ex. arbetsgrupper eller genom att ge feedback på upplägg.
 • Bekräfta behovet på arbetsmarknaden till MYh
  Genom att uppge hur många ditt företag, avdelning eller organisation har behov av att anställa de kommande åren eller uttala dig kring hur stor bristen är på arbetsmarknaden generellt.
 • Bekräfta ditt deltagande i utbildningens genomförande till MYh
  Genom att t.ex. uppge att du vill delta som ledningsgruppsmedlem, LIA-handledare, kursledare, gästföreläsare, genom studiebesök eller genom material till de studerande
planering whiteboard

VAR MED OCH TA FRAM NYA KURSER

Har du upptäckt ett behov av vidareutbildning hos dina medarbetare eller kollegor? Samarbeta med oss för att ta fram nya kurser som uppfyller det kompetensbehov du har. Vi tar fram nya kurser inom tekniska områden och kan även skapa skräddarsydda upplägg för just ditt företag. 

 • Långsiktig partner för ditt företags kompetensutvecklingsplan
 • Skapa enstaka kurser för kompetensbehov

Vi har ett stort nätverk av duktiga kursledare inom bl.a. kylteknik, el och energi, driftteknik och IT. Kontakta oss gärna med tips på kurser som du skulle vilja se eller om du vill ha mer information.

ANMÄL INTRESSE

Var med i ledningsgruppen för YH-utbildning

Ledningsgruppen har uppgiften att forma utbildningen så att den passar efterfrågat kompetensbehov, vilket innebär att du har en unik möjlighet att se till så att utbildningen motsvarar de krav du har som arbetsgivare. För varje utbildning finns en ledningsgrupp bestående av majoriteten representanter från det berörda arbetslivet, det ska också finnas en studeranderepresentant och en utbildningsledare med i gruppen.

Ledningsgruppen har minst fyra fysiska träffar per läsår och ser även till att representanter från företaget finns närvarande på t.ex. företagsdagar och examen.  Ledningsgruppen ansvarar för systematiskt kvalitetsarbete och är även de som antar sökande till utbildningen och utfärdar examens- och utbildningsbevis.

 • Minst 4 träffar per år
 • Möjlighet att se till att utbildningens innehåll är rätt
 • Chans att ha nära kontakt med de studerande
 • Ansvar att kontrollera att utbildningen har hög kvalitet

ANMÄL INTRESSE

Var LIA-handledare för en studerande

LIA står för Lärande i Arbetet och är en viktig del av våra YH-utbildningar. Under LIA:n är den studerande ute på en arbetsplats för att lära sig yrket i verkligheten. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. Genom att omsätta de teoretiska kunskaper till praktiska kunskaper ute på arbetsplatsen får den studerande en bra förståelse och kunskap i yrket.

De stora fördelarna för dig som LIA-handledare är att:

 • Du får nära kontakt med den studerande
 • Du har möjlighet att utbilda den studerande just efter din arbetsplats
 • Det finns stora möjligheter att rekrytera studerande efter examen

Som LIA-handledare ska du se till att den studerande får sätta sig in i yrket. Varje LIA-kurs har specifika mål och du som handledare är med och ser till att de uppfylls och utvärderar också den studerande efter perioden.

Du hittar aktuella LIA-perioder för läsåret 2019/2020 på den här länken.

ANMÄL INTRESSE

Undervisa på våra utbildningar

Undervisning i klassrum

ARBETA SOM KURSLEDARE

Genom att arbeta som kursledare har du möjlighet att se de studerande utvecklas direkt framför dina ögon. Du kan arbeta både under längre perioder eller vid sidan av andra uppdrag beroende på vilken kurs det gäller.

Eftersom våra utbildningar är nischade inom olika teknikområden så anlitar vi ofta konsulter från branschen som kursledare i våra kurser. Vi söker därför alltid duktiga kursledare inom olika teknikområden och du får mer än gärna anmäla ditt intresse för att arbeta som kursledare hos oss.

 • Undervisa i hela kurser
 • Undervisa i delar av kurser
 • Få nära kontakt med våra studerande

För att kursen ska utformas på bästa möjliga sätt har du självklart ett näsa samarbete med oss på STI för att lägga upp kursen på bästa sätt.

VAR GÄSTFÖRELÄSARE ELLER TA EMOT STUDIEBESÖK

Du som företagsrepresentant har möjlighet att få träffa våra studerande genom att komma och gästföreläsa för våra klasser eller ta emot studiebesök på din arbetsplats. Det är ett bra sätt att få kontakt med de studerande och marknadsföra ditt företag som arbetsgivare eller bara bidra med inspiration från branschen. 

 

Andra sätt att träffa våra studerande

Samarbete med branschen

DELTA I BRANSCHDAGEN

Varje höst har vi en Branschdag där ni som företag har chansen att träffa våra studerande.  Det är en chans för dig att marknadsföra ditt företag som en attraktiv arbetsplats och knyta kontakter för att rekrytera framtidens medarbetare.

På branschdagen deltar våra studerande från alla klasser, årskurser och teknikområden. Att delta är gratis och ni får en egen monterplats.

Årets branschdag kommer att äga rum den 23 oktober 2019. Mer information om den hittar du här.

TRÄFFA POTENTIELLA STUDERANDE PÅ ÖPPET HUS

Under våren har vi alltid öppet hus för potentiella nya studerande som vill veta mer om våra utbildningar och den bransch de ska utbilda sig mot. Du som företagsrepresentant har möjlighet att delta för att marknadsföra dig och din bransch och locka framtidens medarbetare att välja rätt. 

Under öppet hus deltar studerande på våra utbildningar, företagsrepresentanter från branschen samt medarbetare på STI.

DELTA PÅ VÅR ÅRLIGA INSPIRATIONSKVÄLL

I höstmörkret behöver vi lite extra inspiration. Då bjuder vi in till inspirationskväll med intressanta talare som kan lysa upp de mörka dagarna. Deltagarna på detta event brukar främst vara personer som arbetar i teknikbranschen, alumner som har tagit examen från STI, kursledare och andra som vi samarbetar med. 

Om du är intresserad av att bli inbjuden till nästa event, eller kanske till och med vill vara inspirationsföreläsare, är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Anmäl ditt intresse för att samarbeta med oss

Skicka in din intresseanmälan till att samarbeta med oss på STI här, uppge gärna vilken typ av samarbete du vill veta mer om så kontaktar vi dig!

Jag vill ha mer information och godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event.

Adress

Liljeholmstorget 7, 117 63 Stockholm

E-post

info@sti.se

Telefon

08-545 835 80

sti logo horisontell

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter