Samarbeta med oss

Du kan samarbeta med STI på flera olika sätt: ta fram ett YH-program, sitta med i en ledningsgrupp, bli LIA-handledare, undervisa, föreläsa eller vara med på branschdagar. Här kan du läsa om de olika möjligheterna.

Utveckla utbildningar

Yrkeshögskolan bygger på arbetslivets efterfrågan. Därför har arbetslivet och du som arbetslivsrepresentant en central roll i vår verksamhet, genom att:

 • Tipsa oss om behov på arbetsmarknaden: Har du svårt att rekrytera en viss roll? Det kan vara underlag för en ny utbildning.
 • Var med och utforma utbildningarna: Delta i arbetsgrupp eller ge feedback på utbildningarnas upplägg.
 • Bekräfta efterfrågan på arbetsmarknaden: Hur ser ert anställningsbehov ut kommande år? Är det svårt att hitta rätt kompetens idag? 
 • Var med i utbildningens genomförande: Delta i en ledningsgrupp, ta emot LIA, undervisa, ta emot studiebesök eller bidra på annat sätt.

Ingå i ledningsgrupp

För varje utbildning finns en ledningsgrupp, som består av representanter från arbetslivet, studeranderepresentanter och utbildningsledare. Ledningsgruppens uppgift är att forma utbildningen utifrån efterfrågad kompetens, driva ett systematiskt kvalitetsarbete, samt godkänna antagning av sökande och utfärdande av examens- och utbildningsbevis.

 • Minst 4 träffar per år
 • Möjlighet att se till att utbildningens innehåll är rätt
 • Chans att ha nära kontakt med de studerande
 • Ansvar att kontrollera att utbildningen har hög kvalitet

Bli LIA-handledare

LIA (Lärande i Arbete) är en viktig del av yrkeshögskolan. Det är då den studerande är ute på en arbetsplats för att lära sig yrket i praktiken.

Du som LIA-handledare bygger förutsättningarna för den studerande att sätta sig in i yrket. Som LIA-handledare får du:

 • En nära kontakt med den studerande
 • Möjlighet att utbilda den studerande på just din arbetsplats
 • Stora möjligheter att rekrytera studerande efter examen

Varje LIA-kurs har specifika mål och du som handledare är med och ser till att de uppfylls och utvärderar också den studerande efter perioden.

Du hittar all information och aktuella LIA-perioder här.

Lektion på STI

Undervisa

Bli kursledare på STI

Som kursledare har du möjlighet att se de studerande utvecklas direkt framför dina ögon. Eftersom våra YH-program är nischade anlitar vi ofta konsulter från branschen som kursledare. Du kan undervisa i hela kurser eller delar av kurser vid sidan av andra uppdrag, och alltid i ett nära samarbete med oss för att lägga upp kursen på bästa sätt. Vi söker alltid duktiga kursledare inom olika områden - anmäl gärna ditt intresse!

Gästföreläs eller ta emot studiebesök

Träffa våra studerande genom att gästföreläsa eller ta emot studiebesök. Det är ett bra sätt att få kontakt med de studerande och marknadsföra dig som arbetsgivare - eller bidra med inspiration från branschen.

Events och inspiration

Våra branchdagar

Ta chansen att träffa studerande på STI:s branschdagar. Det är en unik möjlighet att synas och knyta kontakter för att rekrytera framtidens medarbetare. På branschdagarna deltar studerande från alla klasser, årskurser och teknikområden. Att delta är gratis och ni får en egen monterplats. Det finns också möjlighet ha en kortare presentation av ditt företag, vilka ni är och vad ni står för.

Läs mer om våra branschdagar här

Inspirationskvällar

STI ordnar också inspirationskvällar med intressanta talare. Deltagarna är främst personer som arbetar i branschen, alumner från STI, kursledare och andra samarbetspartners. Om du är intresserad av att bli inbjuden till nästa event, eller kanske vill vara inspirationsföreläsare, är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vill du samarbeta med oss?

Om du vill sammarbeta med STI eller ta reda på hur vi kan hjälpa din verksamhet på bästa sätt är du välkommen att kontakta oss på info@sti.se eller på 08-545 835 80.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för företag!

Du är alltid välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev för företag och samarbeten. Här får du veta vad som händer på STI, vilka företagsevents som är på gång och alla möjligheter du och din personalstyrka har till vidareutbildning på STI.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter