BIM-projektering Infrastruktur

En distanskurs på deltid för dig som har utbildning eller är yrkesverksam inom infrastruktur/anläggning och vill ta steget till att arbeta med BIM under hela processen från projektering till förvaltning.
Alla våra YH-kurser
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
Ger dig ny kunskap och
nya möjligheter

Om kursen

BIM, eller building information modeling, har som område vuxit till att innefatta administration av information under hela processen från projektering till förvaltning. Detta ger nya möjligheter för framtidens hållbara byggande då bygg- och anläggningsbranschen har stora krav på sig att sänka sina utsläppsnivåer.  

I kursen lär du dig om bl.a. om hur BIM och VDC (virtual design and construction) används i befintliga och framtida anläggningsprojekt. Du får ökade kunskaper i projektering och samordning inom BIM-området. Du lär dig också om projektekonomi, kalkylering och juridiska frågor inom projekten. 

YH-kursen BIM-projektering Infrastruktur riktar sig till dig som redan har erfarenhet av infrastruktur/anläggningsbranschen och vill kompetensutvecklas och få användbar kunskap om BIM som stärker din yrkesroll. 

BIM-projektering Infrastruktur passar också dig med en eftergymnasial utbildning inom området. Läs mer under behörighet och antagning

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Utbildningstakt
50%
Längd
16 veckor (40 YH-Poäng)
Utbildningsstart
9 oktober
Ansökan öppnar
1 juni

Arbetsmarknad & yrkesroll

Det satsas enormt mycket på olika infrastrukturprojekt runt om i samhället. Digitaliseringen inom bygg och anläggning är redan stor, och fortsätter att expandera. Detta skapar en stor efterfrågan på kompetens inom digital projektering. Hela anläggningsbranschen har också som mål att minska sina utsläpp under kommande år. Den effektivisering man får genom att arbeta med BIM hjälper till att minska dessa utsläpp, och bidra till ett mer hållbart byggande i framtiden. 

Kursupplägg

Du har genomgångar och seminarier på distans med lektioner och genomgångar via video. Kursmaterial och genomgångar finns tillgängliga på lärplattformen under kursen. Inlämningar, redovisningar och tentamen görs digitalt via lärplattormen. Hela kursen ges på distans utan träffar. 

För att gå kursen krävs att du har yrkeserfarenhet inom infrastrukturprojektering/anläggning eller motsvarande yrkesroll i minst ett år på heltid. Det är viktigt att du har relevant erfarenhet av digitala verktyg som AutoCAD,  Revit och/eller Civil 3D i kombination med projektering av infrastruktur.

Du behöver ett signerat arbetsintyg som verifierar detta när du ansöker. 

 

Utbildningstakt

Under hösten kan du läsa BIM-projektering Infrastruktur på halvfart (50%).

Datorrekommendationer

Flera programvaror som används i kursen fungerar endast med Microsofts operativsystem, och vi rekommenderar därför att du använder en PC. Det går dock också bra med en Mac där du installerat Windows (via Parallels eller Boot Camp).

För att kunna delta i den nätbaserade undervisningen behöver behöver din dator också ha en kamera och mikrofon.

Läs alla datorrekommendationer för BIM-projektering Infrastruktur här

Kursinnehåll

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursens syfte är att ge kunskaper i hur BIM och VDC används i förvaltningen avanläggningar samt att ge en omvärldsbevakning och en framtidsspaning vad gäller BIM och VDC i anläggningsbranschen.

Målet är att den studerande ska få förståelse för hur modeller kan användas i förvaltning av anläggningar för att kontinuerligt göra simuleringar och beräkningar av exempelvis driftkostnader. Under kursen studeras även hur BIM applicerats i omvärlden och hur det kan komma att användas i framtiden.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Hur BIM och VDC används i förvaltning av anläggningar
 • Hur BIM och VDC används i världen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Analysera hur de nya moderna arbetssätten påverkar och kan påverka förvaltning av anläggningar
 • Analysera hur BIM och VDC används i världen
 • Analysera hur framtidens BIM och VDC kommer att användas i Sverige

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • Ta ansvar för och självständigt värdera och analysera BIM och VDC i förvaltning av anläggningar och i omvärlden för att identifiera användningsområden och utvecklingsmöjligheter för dessa arbetssätt i framtiden i Sverige

YH-poäng: 3

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering och ge kunskaper i BIM-samordning och granskningsprocesser samt att introducera den studerande för kollisionskontroller. Målet är att fördjupa kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering och utveckla färdigheter i granskning av modeller innehållande olika discipliner så som VA-teknik, geoteknik och vägteknik. Den studerande utvecklar även färdigheter i att arbeta efter gransknings- och ändringsprocesser. Den studerande får kunskaper om kravuppfyllnad, och vanligt förekommande informationsleveranser i anläggningsprojekt.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • BIM-samordning
 • Avancerad modellbaserad projektering
 • Branschens vanligast förekommande samordningsverktyg
 • Kollisionskontroller
 • Metoder och rutiner för granskning av modeller
 • Kravställningar och hur de skrivs

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra samordning, granskning och ändringar efter branschens etablerade processer och bedöma utfallet
 • Utföra enklare kollisionskontroller
 • Formulera kravställningar så att de är anpassade efter det skedet som projektet befinner sig i

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • Ta ansvar för och självständigt modellera i digitala verktyg för att stötta projekteringen i anläggningsbranschen och arbeta efter de kravställda informationsleveranser som är specifika för branschområdet
 • Med hjälp av digitala verktyg självständigt samgranska anläggningsprojektets olika discipliner så som VA-teknik, geoteknik och vägteknik och värdera utfallet och föreslå lösningar på problem

YH-poäng: 14

Kursen syftar till att introducera den studerande för BIM-metodiken och VDC (Virtual Design and Construction). De studerande får kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering i för branschen kända programvaror. Målet är att ge kunskaper om hur projekt med BIM och VDC skiljer sig från vanlig traditionell projektering och fördelarna med dessa metoder. Kursen ger kunskaper om objektmodeller, databashantering, verktygens struktur och informationsutbyten mellan verktygen. Under kursen behandlas även ritningsframställning och ritningen som arbetsverktyg

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Moderna digitala verktyg som används för modellbaserad projektering i anläggningsbranschen
 • Objektmodeller och databashantering
 • Informationsutbyten mellan olika verktyg
 • Ritteknik och ritningsläsning
 • Begreppen BIM och VDC

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Arbeta med ritningen som ett arbetsverktyg
 • Arbeta i moderna projekteringsverktyg som används av branschen vid modellbaserad projektering
 • Förstå och arbeta efter den grundläggande strukturen i verktygens uppbyggnad
 • Arbeta med objektmodeller och databashantering
 • Förstå begreppen BIM och VDC och analysera fördelarna med detta kontra traditionell projektering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • Ta ansvar för och självständigt modellera i digitala verktyg i ett anläggningsprojekt med hjälp av ritningen som arbetsverktyg

YH-poäng: 11

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du;

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här
 • Minst två års eftergymnasiala heltidsstudier inom infrastrukturprojektering, eller motsvarande.
 • ELLER Yrkeserfarenhet inom infrastrukturprojektering/anläggning eller motsvarande yrkesroll i minst ett år på heltid. Det är viktigt att du har relevant erfarenhet av digitala verktyg som AutoCAD,  Revit och/eller Civil 3D i kombination med projektering av infrastruktur. Du behöver skicka in betyg och arbetsintyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV och/eller personligt brev är ej godkända underlag för ansökan.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så sker urval genom ett särskilt prov.

Hur söker jag?

Du ansöker till utbildningen genom att trycka på ansök-knappen och sedan fylla i ansökan på yh-antagning.se. Du måste skicka in betyg och arbetsintyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV och/eller personligt brev är ej godkända underlag för ansökan.

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetensutveckling, som tar både dig och din verksamhet framåt. I kursens ledningsgrupp samarbetar vi med följande företag:

Andra populära YH-kurser

Skapa ett strukturerat cybersäkerhetsarbete för maximalt skydd av verksamheter.

NÄSTA START: 24 oktober

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Lär dig järnvägsprojektering med och få de nödvändiga kunskaperna för att bli en eftertraktad [...]

NÄSTA START: 13 november

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM. Hela processen från projektering och digitala [...]

NÄSTA START: 9 oktober

Skapa framtidens byggprojekt genom BIM-projektering. Lär dig om BIM, VDC och digital [...]

NÄSTA START: 3 oktober

Skydda information och hantera åtkomster med STI:s 3-månaders kurs i IAM.

NÄSTA START: 18 september

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: 18 september

Utforska våra kurser inom apputveckling. Skapa dynamiska appar för iOS och Android.

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

För elinstallatörer som vill komplettera sin kunskap inom projektledning

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

Upptäck framtidens uppkopplade samhälle

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter