Cybersäkerhet

Ökad kunskap inom Cybersäkerhet är ett av de största kompetensbehoven inom företag och organisationer idag. För att möta detta behov erbjuder vi en kurs skräddarsydd för yrkesverksamma inom IT-branschen som vill öka sin kompetens inom säkerhetskultur och kunna hantera cyberhot i företag och organisationer.
Alla våra YH-kurser
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
Ger dig ny kunskap och
nya möjligheter

Om kursen

Ett framgångsrikt arbete med cybersäkerhet kräver god helhetsförståelse, kring IT-lösningar, arkitektoniska IT-miljöer och en förståelse för utvecklingsprocessen. Den här kursen rustar dig för att bygga en starkare säkerhetskultur på företag och i organisationer, och omfattar cyberkriminalitet, systematiskt cybersäkerhetsarbete och metodik för incidenthantering kopplat till den ökande risken för cyberattacker. Kursen bygger på arbetslivets konkreta behov. 

I dagens digitaliserade värld är en säker digital infrastruktur avgörande för att möjliggöra framgångsrik verksamhet och bidra till hållbara samhällen. Kursen både ökar medvetenheten kring cybersäkerhet och bidrar till att lösa den allt mer akuta kompetensbristen inom området.   

Det här får du: 

 • Kompetens att bygga en stark säkerhetskultur inom företag och organisationer
 • Kunna hantera cyberhot och genomföra incidenthantering effektivt
 • Fördjupad din förståelse av IT-lösningar och arkitektur
 • Skydda verksamheter mot ökande cyberattacker

Vem är kursen till för?

Kursen är till för dig med minst ett års erfarenhet inom IT-relaterade områden såsom drift, nätverk eller utveckling, eller motsvarande kunskaper och färdigheter. Distansupplägg och studietakt på 50% gör att du kan kombinera studierna med nuvarande arbete. 

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Utbildningstakt
50%
Längd
16 veckor (40 YH-Poäng)
Utbildningsstart
Vecka 40
Ansökan
Stänger 11 augusti

Kursinnehåll

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursen syftar till att ge en holistisk förståelse för incidenthanteringens metodik, roller och ansvar, samt att utbilda de studerande i att leda och organisera cybersäkerhetsarbetet. Genom att använda välkända ramverk som NIST och ISO 27001, samt analysera best practice och fallstudier, kommer kursen att förbereda de studerande för att skapa och leda effektiva incidentresponsteam och hantera kriser orsakade av cyberbrott. 
 

Utbildningsmoment: 

 • Kunna identifiera och tillämpa de olika faserna i incidenthanteringsprocessen 
 • Få kunskap om hur man leder och organiserar cybersäkerhetsarbetet 
 • Förstå hur olika cybersäkerhetsramverk, inklusive NIST och ISO 27001, kan tillämpas vid incidenthantering 
 • Skapa strategier och metodik för effektivt samarbete och kommunikation inom organisationen 
 • Planera och genomföra åtgärder för att hantera pågående cyberbrott 
 • Kunna implementera teknologiska lösningar för att förbättra incidenthantering 
 • Studera och tillämpa beprövade metoder och bästa praxis inom cybersäkerhetsarbete 

Kursens övergripande syfte är att ge de studerande en grundläggande förståelse för cybersäkerhet och dess relevans i dagens digitaliserade samhälle. Kursen syftar till att öka medvetenheten om cyberbrott, hot och de juridiska och etiska aspekterna av cybersäkerhet. Genom att ge de studerande kunskap om grundläggande begrepp och aktuella trender ger kursen en bred grund för de följande fördjupningsmodulerna. 

Utbildningsmoment: 

 • Kunna identifiera tecken på cyberbrottslighet 
 • Få insikt i den historiska utvecklingen av cyberkriminalitet. Ha god kännedom om aktuella trender och hotlandskapets utveckling. 
 • Kunna beskriva de unika utmaningar och konsekvenser som cyberbrott medför 
 • Förstå hur teknologiska framsteg påverkar hotbilden 
 • Kunna identifiera och definiera olika typer av cyberbrott 
 • Få insikt i hur en cyberkriminell tänker och planerar sina attacker. 
 • Förstå hur artificiell intelligens påverkar både cyberhot och försvarsmetoder. 
 • Förstå vikten av digitalt förtroende i samhället och hur det påverkas av cyberincidenter 
 • Ha kunskap om relevanta lagar, regler och ramverk 

YH-poäng: 10

Kursens övergripande syfte är att utbilda de studerande i principerna och metoderna för systematiskt förebyggande cybersäkerhetsarbete. Kursen ger de studerande de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att utveckla och implementera en proaktiv strategi för att förebygga och hantera cyberhot. Kursen ger insikter och verktyg för att bygga en stark säkerhetskultur och kunna tillämpa systematiska åtgärder. 

Utbildningsmoment:

 • Förstå fördelarna med att tillämpa en systematisk strategi för förebyggande cybersäkerhet 
 • Kunna genomföra riskanalyser för att identifiera och bedöma potentiella hot och sårbarheter 
 • Utveckla effektiva strategier för att hantera och minimera risker 
 • Kunna integrera säkerhetsprinciper i nätverksdesign, systemarkitektur och applikationsutveckling 
 • Tillämpa best practice för att stärka säkerheten på alla nivåer - Förstå hur den mänskliga faktorns påverkan kan minimeras 
 • Kunna välja och implementera tekniska lösningar och processer för kontinuerlig övervakning 
 • Kunna genomföra regelbundna säkerhetsrevisioner 
 • Kunna upprätta och uppdatera en säkerhetspolicy för att möta föränderliga hot 

YH-poäng: 15

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du;

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här
 • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom IT inom exempelvis drift, nätverk eller systemutveckling, ELLER motsvarade 2 års eftergymnasiala studier inom IT, exempelvis drift, nätverk eller systemutveckling.
 • Du behöver skicka in arbetsintyg och betyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV/personligt brev är ej godkända underlag.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så sker urval genom ett särskilt prov.

Hur söker jag?

Du ansöker till utbildningen genom att trycka på ansök-knappen och sedan fylla i ansökan på yh-antagning.se. Du måste skicka in betyg och/eller intyg för att visa att du är behörig till utbildningen.

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går YH-program. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Andra populära YH-kurser

Utforska AI och Prompt design. Lär dig AI-verktyg för att maximera din designprocess

NÄSTA START: Vecka 36

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bekämpa cyberhot och ta din IT-karriär till nästa nivå med vår kostnadsfria distanskurs!

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Ta karriären in på ett nytt spår och in i en eftertraktad yrkesroll

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Samordna och arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med framtidens hållbara byggnadsprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skydda information och hantera åtkomster med IAM

NÄSTA START: Vecka 43

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter