BIM-projektering Byggnad

En distanskurs på deltid för dig, som har utbildning eller är yrkesverksam inom byggbranschen, som vill öka kunskaperna inom BIM-projektering. Allt från digitala modeller till produktionsprocesser och förvaltning av information ingår i upplägget.
Alla våra YH-kurser
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
Ger dig ny kunskap och
nya möjligheter

Om kursen

BIM (building information modeling) handlar inte längre bara att skapa digitala modeller av byggprojekt med information. Området har vuxit till att omfatta administration av information under hela processen från projektering till förvaltning. Detta skapar effektiviseringar och nya möjligheter för framtidens hållbara byggande. 

I kursen lär du dig bl.a. om BIM och VDC (virtual design and construction), och hur dessa används inom fastighetsförvaltning och andra byggnadsområden. Du får ökade kunskaper om hur BIM används för modellering, projektering och samordning. Du lär dig också om projektplanering, projektekonomi och juridiska frågor inom projekten.

 YH-kursen BIM-projektering Byggnad riktar sig till dig som redan har erfarenhet av byggbranschen och vill kompetensutveckla dig inom digital projektering. Antingen arbetar du redan med digitala ritningar och modeller men vill rikta in dig mer inom BIM-projektering. Den passar också dig som arbetar inom byggprojektering men som vill komplettera din kompetens och gå in i en BIM-orienterad yrkesroll.

BIM-projektering Byggnad är också rätt val för dig med en eftergymnasial utbildning inom området. Läs mer under behörighet och antagning.

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Utbildningstakt
50%
Längd
14 veckor (35 YH-Poäng)
Utbildningsstart
3 oktober
Ansökan öppnar
1 Juni

Arbetsmarknad & yrkesroll

Den stora och ihållande utvecklingen med digitalisering i byggbranschen kräver kompetens inom BIM-projektering och efterfrågan på denna kompetens är stor. Många företag har ett stort behov BIM-kompetens, och byggföretagens kunder efterfrågar det mer och mer. De stora fördelar som BIM innebär gör att kunskap om området kommer vara en väsentlig del av branschen i framtiden.

Kursupplägg

Du har genomgångar och seminarier på distans med lektioner och genomgångar via video. Kursmaterial och genomgångar finns tillgängliga på lärplattformen under kursen. Inlämningar, redovisningar och tentamen görs digitalt via lärplattormen. Hela kursen ges på distans utan träffar. 

För att gå kursen krävs att du har yrkeserfarenhet inom byggprojektering eller motsvarande yrkesroll i minst ett år på heltid. Du behöver ett signerat arbetsintyg som verifierar detta när du ansöker. 

 

Utbildningstakt

Under hösten kan du läsa BIM-projektering Byggnad på halvfart (50%).

Datorrekommendationer

Flera programvaror som används i kursen fungerar endast med Microsofts operativsystem, och vi rekommenderar därför att du använder en PC. Det går dock också bra med en Mac där du installerat Windows (via Parallels eller Boot Camp).

För att kunna delta i den nätbaserade undervisningen behöver behöver din dator också ha en kamera och mikrofon.

Läs alla datorrekommendationer för BIM-projektering Byggnad här

Kursinnehåll

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursen syftar till att introducera den studerande för BIM-metodiken och VDC (Virtual Design and Construction). Den studerande får även kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering i för branschen kända programvaror.

Målet är att ge kunskaper om hur projekt med BIM och VDC skiljer sig från traditionell projektering och fördelarna med dessa metoder.

Kursen ger kunskaper om objektmodeller, databashantering, verktygens struktur och informationsutbyten mellan verktygen. Den ger även kunskap i ritningsframställning och om ritningen som arbetsverktyg.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Moderna digitala verktyg som används för modellbaserad projektering i byggbranschen
 • Objektmodeller och databashantering
 • Informationsutbyten mellan olika verktyg
 • Ritteknik och ritningsläsning
 • Begreppen BIM och VDC samt dess applikationer

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Arbeta med ritningen som ett arbetsverktyg
 • Arbeta i moderna projekteringsverktyg som används av byggbranschen vid modellbaserad projektering
 • Förstå och arbeta efter den grundläggande strukturen i verktygens uppbyggnad
 • Arbeta med objektmodeller och databashantering
 • Förstå begreppen BIM och VDC och analysera fördelarna med detta och traditionell projektering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:

 • Ta ansvar för och självständigt modellera i digitala verktyg i ett bygg- och förvaltningsprojekt med hjälp av ritningen som arbetsverktyg

YH-poäng: 11

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering och ge kunskaper i BIM- samordning och granskningsprocesser samt att introducera den studerande för kollisionskontroller.

Målet är att fördjupa kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering och utveckla färdigheter i granskning av modeller innehållande olika discipliner.
Den studerande utvecklar även färdigheter i att arbeta efter gransknings- och ändringsprocesser, här introduceras även BEAst ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard”.

Kursen ger kunskaper i hur kravställningar till projektets entreprenörer kan formuleras för att leveranserna blir relevanta till det skede som projektet befinner sig i vid samordningen, samt hur moderna projekt bör organiseras.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • BIM-samordning
 • Avancerade kunskaper inom modellbaserad projektering
 • Branschens vanligast förekommande samordningsverktyg
 • Kollisionskontroller
 • Metoder och rutiner för granskning av modeller
 • Kravställningar och hur de skrivs

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra samordning, granskning och ändringar efter branschens etablerade processer och bedöma utfallet
 • Utföra enklare kollisionskontroller
 • Formulera kravställningar så att de är anpassade efter det skedet som projektet befinner sig i

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:

 • Ta ansvar för och självständigt modellera i digitala verktyg för att stötta projekteringen i bygg- & förvaltningsbranschen och arbeta efter de kravställda informationsleveranser som är specifika för branschområdet.
 • Med hjälp av digitala verktyg självständigt samgranska byggprojektets olika discipliner, värdera utfallet o föreslå lösningar på problem

YH-poäng: 10

Kursens syfte är att ge kunskaper i hur BIM och VDC används i fastighetsförvaltning, samt att ge en översikt kring trender och framtid vad gäller BIM och VDC.

Målet är att den studerande ska få förståelse för hur modell- tekniken kan användas i förvaltning för att kontinuerligt göra simuleringar och beräkningar av driftkostnader, samt för att koppla in datorsystem för exempelvis styrning av larm, ventilation och lås. Under kursen studeras även hur BIM applicerats i omvärlden och hur det kan komma att användas i framtiden.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Hur BIM och VDC används i fastighetsförvaltning
 • Hur BIM och VDC används i världen

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Analysera hur de nya moderna arbetssätten påverkar och kan påverka fastighetsförvaltningen
 • Analysera hur BIM och VDC används i världen
 • Analysera kring hur framtidens BIM och VDC kommer att användas i Sverige

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:

 • Ta ansvar för och självständigt värdera och analysera BIM och VDC i förvaltning och i omvärlden, i syfte att identifiera användningsområden och utvecklingsmöjligheter för dessa arbetssätt i framtiden i Sverige

YH-poäng: 3

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att samordna och arbeta i bygg- och förvaltningsprojekt där digitala verktyg används.

Målet är att de studerande ska få förståelse för samordningsprocessens olika delar vad gäller mängdning, anbudskalkyl, budgetering och rapportering.
Kursen ger kunskaper och utvecklar färdigheter i projektplanering samt i att använda 3D modeller och knyta konstruktionen av byggnadens objekt till ett tidsschema.

Under kursen studeras även den entreprenadjuridik som rör byggprocessen, till exempel AB, ABK och ABT och hur de nya arbetssätten påverkar appliceringen av dem.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Översiktligt redogöra för begreppen AB, ABK och ABT
 • Modellbaserad mängdning, anbudskalkylering och budgetering
 • Intern och extern rapportering
 • Projektplanering kopplat till tidsscheman

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Analysera hur de nya moderna arbetssätten påverkar AB, ABK och ABT
 • Genomföra ett projekt med modellbaserad mängdning, anbudskalkylering och budgetering
 • Samordna ett projekt med hjälp av tidsplanering och rapportering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:

 • Ta ansvar för och självständigt samordna ett bygg- och förvaltningsprojekt, genomföra analyser, tester och beräkningar på modeller, värdera utfallet för att se förbättringspotential och föreslå utvecklingsåtgärder.
 • Ta ansvar för och självständigt budgetera, genomföra budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling

YH-poäng: 11

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du;

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här
 • Minst två års eftergymnasiala heltidsstudier inom ett relevant område för samhällsbyggnadssektorn. Exempel på områden kan vara ingenjörsutbildningar inom konstruktion så som anläggningsingenjör, byggingenjör med mera. Det kan också vara utbildning inom digital modellering.
 • ELLER Yrkeserfarenhet inom byggprojektering eller motsvarande yrkesroll i minst ett års på heltid. Du behöver skicka in betyg och arbetsintyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV och/eller personligt brev är ej godkända underlag för ansökan.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så sker urval genom ett särskilt prov.

Hur söker jag?

Du ansöker till utbildningen genom att trycka på ansök-knappen och sedan fylla i ansökan på yh-antagning.se. Du måste skicka in betyg och arbetsintyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV och/eller personligt brev är ej godkända underlag för ansökan.

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetensutveckling, som tar både dig och din verksamhet framåt. I kursens ledningsgrupp samarbetar vi med följande företag:

Andra populära YH-kurser

Skydda information och hantera åtkomster med STI:s 3-månaders kurs i IAM.

NÄSTA START: 18 september

ANSÖKAN ÖPPNAR SNART

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: 18 september

ANSÖKAN ÖPPNAR SNART

Lär dig järnvägsprojektering med och få de nödvändiga kunskaperna för att bli en eftertraktad [...]

NÄSTA START: 13 november

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM. Hela processen från projektering och digitala [...]

NÄSTA START: 9 oktober

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skapa framtidens byggprojekt genom BIM-projektering. Lär dig om BIM, VDC och digital [...]

NÄSTA START: 3 oktober

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Upptäck framtidens uppkopplade samhälle

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

För utbildade elinstallatörer som vill komplettera sin kunskap inom projektledning

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter