Operativ och strategisk cybersäkerhet

Den ökande digitaliseringen höjer kraven på cybersäkerheten i företag och organisationer. Cyberkriminaliteten ökar, incidenterna blir fler och allvarligare och behovet av ökad kompetens inom cybersäkerhet växer snabbt. STI:s distanskurs passar både för operativt IT-ansvariga och verksamhetsledare som behöver förstå de tekniska och mänskliga aspekterna av cybersäkerhet.

Om kursen

Cybersäkerhet innebär att förhindra, upptäcka och hantera hot och incidenter, vilket kräver verktyg och kunskap om risker, hotbilder, metoder och regelverk. Under kursen lär du dig hur du kan arbeta proaktivt och får verktygen för interna processer och kravställning vid upphandling av leverantörer. 

Kursen är utformad för att hjälpa dig att ta kontroll och minimera risken för att din verksamhet blir utsatt för cyberattacker. Målet med kursen är att du ska kunna etablera ett strukturerat cybersäkerhetsarbete som ger maximalt skydd för din verksamhet.  

Operativ och strategisk cybersäkerhet är det rätta valet för dig som vill förstå helheten, kunna agera proaktivt och förstå hur man kravställer vid upphandlingar – allt för att effektivt skydda din verksamhet mot avbrott och cyberhot. 

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Längd
4/6/8 lektioner
Utbildningsstart
24 oktober
Pris
11 600 - 14 000 kr exkl moms
Ansökan
Öppen

Arbetsmarknad & yrkesroll

På dagens arbetsmarknad är kompetens inom cybersäkerhet avgörande och efterfrågan på kvalificerade yrkespersoner är mycket stor. Med den snabbt växande cyberkriminaliteten och ökad digitalisering behöver företag och organisationer experter som kan skydda dem mot cyberattacker.  

 

Kursupplägg

Innehållet i kursen är indelat i olika moduler och passar både dig som arbetar operativt med IT och chefer samt för dig som är ledare och ansvarig för, eller ska genomföra en upphandling av cybersäkerhetstjänster. Alla deltagare går en första gemensam introduktionsdel på sex lektioner, sedan följer två spår om vardera med fyra lektioner i varje, beroende på dina behov och profil. Du kan även välja båda spåren. 

Det ena spåret har ett praktiskt fokus och ger färdigheter och kunskaper för att skydda, bevaka, och stoppa olika former av attacker mot företagets infrastruktur, t ex från hackers, malware, lösenordstöld och insider hot.  

Det andra spåret är mer strategiskt och fokuserar på förståelse för ramverk, lagar och olika standarder för att kunna hantera centrala frågor inom IT- och informationssäkerhet med korrekta termer och begrepp. Du får också de kunskaper som behövs för att kunna genomföra en upphandling av cybersäkerhetstjänster.  

Hela kursen genomförs på svenska.

 

Kursmoduler och datum

Innehåll: 

 • Det digitala skalskyddet  
 • Hur en hacker arbetar 
 • Social Engineering och phisingattacker 
 • DDOS-attacker 
 • Ransomware 
 • Misconfiguration av brandväggar och servrar 
 • Skyddslösningar: installation, konfigurering och kontroll  
 • Nätverksövervakning och skydd mot läckor 
 • Verktyg för nätverksövervakning och kontroll 

Kurstillfällen (alla lektioner 15.30-17.30) :

 • Tisdag 24 oktober  
 • Torsdag 26 oktober 
 • Tisdag 31 oktober 
 • Torsdag 2 november 

Innehåll: 

 • Bevakning/monitorering (Loggning och SIEM) för att säkerställa kontinuitet och minimera avbrottsrisker för verksamheten 
 • Handlingsplan och fördelning av uppgifter vid incidenter 
 • Ansvar för operativ planering för bl a support (ITIL)

Kurstillfällen (alla lektioner 15.30-17.30) :

 • Tisdag 7 november
 • Torsdag 9 november

Innehåll: 

 • GDPR: vad behöver en ledare känna till och hur involvera medarbetare 
 • Incidenthantering för management och chefer för produkter, kunskap och ansvarsområden 
 • Hur kan ISO 27001 användas för en säkrare IT-styrning och framtagande av strategier 

Kurstillfällen (alla lektioner 15.30-17.30) :

 • Tisdag 14 november
 • Torsdag 16 november

Kunskaper, färdigheter och kompetens:

 • Förstå konceptet bakom olika typer av säkerhet och ha kunskap om hur tekniken fungerar.
 • Kunna använda korrekta begrepp inom IT-säkerhet.
 • Besitta grundläggande kunskaper om ISO-27000-serien.
 • Ha grundläggande kunskaper om GDPR.
 • Designa och bygga säkra virtualiseringslösningar enligt ISO-standard och stabilitetskrav.
 • Skapa och säkra företagsnätverk för att skydda information.
 • Lagra och säkerställa data enligt gällande lagar.
 • Självständigt bedöma hur policy och lagar efterlevs.
 • Säkerställa konfigurering av nätverk.
 • Använda olika verktyg för att kunna skydda, bevaka och stoppa attacker.
 • Använda olika metoder för att säkerställa lösenordshantering.
 • Bedöma GDPR-frågor.

Övrig kursinformation

Om kursledaren Peter M Johansson:

Grundare av IMEDSEC Sweden och en uppskattad föreläsare och kursledare inom cybersäkerhet för bl a Polisen, SAS och Volvo. Topprankad kursledare på STI. Driver molnbaserat datacenter för företag med extra höga krav på säker datahantering samt designar och genomför projekt kring IT-säkerhet och dataskydd.

Kursavgift: 

 • Grundmodul + valfri fördjupningsmodul (totalt 12 timmar/6 lektioner):

11 600 kr exkl moms 

 • Grundmodul + 2 fördjupningsmoduler (totalt 16 timmar/8 lektioner):

14 000 kr exkl moms   

Paketerbjudande för företag: gå 3 betala för 2

Andra populära kurser

Skapa ett strukturerat cybersäkerhetsarbete för maximalt skydd av verksamheter.

NÄSTA START: 24 oktober

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Lär dig järnvägsprojektering med och få de nödvändiga kunskaperna för att bli en eftertraktad [...]

NÄSTA START: 13 november

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM. Hela processen från projektering och digitala [...]

NÄSTA START: 9 oktober

Skapa framtidens byggprojekt genom BIM-projektering. Lär dig om BIM, VDC och digital [...]

NÄSTA START: 3 oktober

Skydda information och hantera åtkomster med STI:s 3-månaders kurs i IAM.

NÄSTA START: 18 september

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: 18 september

Utforska våra kurser inom apputveckling. Skapa dynamiska appar för iOS och Android.

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

För elinstallatörer som vill komplettera sin kunskap inom projektledning

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

Upptäck framtidens uppkopplade samhälle

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter