IAM - Identity and Access Management

Säkra digitala tillgångar och skydda konfidentiell information med hjälp av IAM:s säkerhetslösningar. Efterfrågan på IAM-kompetens är stor i både den offentliga och privata sektorn. Denna kostnadsfria vidareutbildning på distans riktar sig till dig som har minst 2 års erfarenhet inom IT eller relevant utbildning.

Om kursen

IAM, eller Identity and Access Management, är en viktig del i att säkerställa skyddet av information och data i digitala system mot cyberhot och obehörig åtkomst. Genom att tillämpa IAM kan organisationer effektivt hantera olika delar av åtkomsthantering, lösenordshantering och behörighetskontroll. Därigenom kan de också tillämpa effektiva säkerhetspolicyer för att skydda företagsdata och system från obehörig åtkomst. Genom att lära dig om IAM blir du en viktig resurs för att hantera IT-säkerhet i olika organisationer och företag.

Under utbildningen kommer du att lära dig olika verktyg och tekniker som används för att hantera identiteter och åtkomst i IT-system. Det innebär att du får kunskap om hur man administrerar, skapar och utvärderar säkra lösningar för att hantera inloggningar och rättigheter för användare i system. Du lär dig också om relevanta lagar och regler som är viktiga att känna till när man arbetar med IT-säkerhet.

Efter utbildningen kan du skapa och förvalta identitets- och åtkomsthantering i enklare IT-system och planera och modellera viss IT-arkitektur med hjälp av modelleringsverktyg. Du kan genomföra utvärderingar och förbättringsåtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå i IT-system.

Det här får du:

  • Kunskap om verktyg och tekniker för identitets- och åtkomsthantering
  • Förståelse för relevanta lagar och regler inom IT-säkerhet
  • Förmåga att skapa och förvalta IAM i IT-system
  • Kompetens att planera och modellera IT-arkitektur med modelleringsverktyg

Vem är kursen till för?

Kursen IAM riktar sig till personer med minst 2 års yrkeserfarenhet eller en IT-utbildning inom relevanta områden, t.ex. drift, support, säkerhet, utveckling eller infrastruktur. Kursen är CSN-berättigad.

 

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Utbildningstakt
Halvfart (50%)
Längd
28 veckor (70 YH-Poäng)
Utbildningsstart
Vecka 43
Ansökan
Stänger 31 augusti

Arbetsmarknad & yrkesroll

IAM-specialister är för närvarande mycket eftertraktade och efterfrågade både som konsulter och inom offentlig sektor. Bristen på kompetenta IAM-specialister är stor och fler behöver anställas för att garantera en hög nivå av säkerhet inom många organisationer.  

Exempel på större svenska aktörer där IAM spelar en viktig roll inkluderar BankID, Klarna och flera svenska storbanker med mera. Inom offentliga sektorn är IAM särskilt viktigt eftersom det omfattar många användare och behandlar samhällskritisk information och integritetskänsliga uppgifter. Kursen utgör en utmärkt startpunkt för en framgångsrik karriär inom IAM. Du kan till exempel påbörja din bana som IAM-tekniker och senare avancera till roller som projektledare, teknisk specialist, IT-arkitekt eller managementkonsult.  

IAM-området förväntas expandera stort de kommande åren, vilket skapar ytterligare möjligheter för dig som blir yrkesverksam inom området. 

 

Kursupplägg och utbildningstakt

Du har genomgångar och seminarier på distans med lektioner och genomgångar via video. Kursmaterial och genomgångar finns tillgängliga på lärplattformen under kursen. Inlämningar, redovisningar och tentamen görs digitalt via lärplattormen. Hela kursen ges på distans utan träffar. 

IAM - Identity and Access Management ges på halvfart (50%).

 

Kursinnehåll

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursen behandlar autentisering, det vill säga hur man genom teknik, processer och ramverk verifierar digitala identiteter. De studerande utvecklar färdigheter i metoder för identitetsverifiering, till exempel genom användning av autentiseringsprocesser, identitetsfederationer eller PKI. Därtill får de studerande kunskaper om vanligen använda standarder, ramverk och protokoll, och hur autentisering tillämpas vid till exempel e-legitimationer. Efter avslutad kurs ska de studerande ha kompetens att föreslå och implementera starka och säkra autentiseringslösningar utifrån behoven i en organisation.

Utbildningsmoment:
- Autentiseringsprocesser som Single Sign On (SSO), federerad inloggning, två-, och multifaktorautentisering, ömsesidig TLS och biometri.
- PKI, identitetsfederationer, kryptografi och digitala certifikat samt säkerhetsmodellen Zero Trust
- Standarder, ramverk och protokoll för kommunikation vid autentisering, till exempel SAML2, Oauth 2.0, OpenIDConnect och ADFS
- E-legitimationer (BankID, FrejaID, SITHS) och elektroniska underskrifter

YH-poäng: 15

Kursen syftar till att ge de studerande en översikt av cybersäkerhetsområdet. I kursen ingår till exempel en inblick i hotbilder mot organisationer med aktuella incidenter, hur en verksamhet kan arbeta systematiskt med frågor som rör cybersäkerhet, samt delar av den juridik som ligger till grund för området. Här berörs även identitets- och åtkomsthantering, och dess funktion och syfte ur ett cybersäkerhetsperspektiv. Efter avslutad kurs ska de studerande ha kunskaper om central terminologi och begrepp inom cybersäkerhet och säkerhetsarbete, samt förstå hur identitets- och åtkomsthantering används för att påverka säkerhetsläget i organisationen.

Utbildningsmoment: 

- Aktuella hotbilder mot organisationer samt aktuella fall och incidenter.
- Systematiskt IT- och informationssäkerhetsarbete
- Översikt över centrala lagar, författningar och förordningar, till exempel NIS, GDPR, säkerhetsskyddslagar, offentlighets- och sekretesslagar, privacy-lagar
- Relevanta standarder, ledningssystem och ramverk, till exempel ISO27000-serien
- IAM i relation till verksamheten och verksamhetsprocesser
- Process och teori bakom identitets- och åtkomsthantering

YH-poäng: 10

Kursen behandlar olika system och lösningar för hantering av identitet och åtkomst i organisationer. Under kursen får de studerande kunskaper i de tekniska ramverk som styr IAM- området och utvecklar färdigheter i att arbeta med de vanligast förekommande plattformarna på marknaden. Efter avslutad kurs ska de studerande kunna skapa, implementera och utvärdera IAM-lösningar för att kontrollera identitet och åtkomst till IT-resurser.

Utbildningsmoment:

- Områden som IAM (Identity & Access Management), IGA (Identity Governance & Administration), PAM (Privileged Access Management) och CIAM (Customer Identity & Access Management)
- Behörighetssystem, till exempel roll-, användar-, enhet-, eller regelbaserade behörighetssystem, samt hantering av masterdata
- Grundläggande operativsystem och scriptspråk, till exempel PowerShell, Pearl, Ruby, Python och JavaScript
- Tillämpning av relevanta produkter, system och plattformar för identitets- och åtkomsthantering
- IT-infrastruktur och katalogtjänster, till exempel AD, Microsoft Azure AD och LDAP
- Åtkomstutvärdering och livscykelhantering av digitala identiteter
- Informationskällor och principer kring IAM-hantering, till exempel nationella principer kopplade till DIGG och Skatteverket

YH-poäng: 25

Kursen behandlar masterdata och masterdatahantering, det vill säga hantering av data av referenskaraktär som nyttjas horisontellt inom en organisation. De studerande får kunskaper i grundläggande dataarkitektur, och principer för dataextraktion och informationsförsörjning. Efter avslutad kurs ska de studerande ha utvecklat färdigheter i extraktion, transformation och distribution av masterdata, samt genomföra underhåll och förbättringsåtgärder av datakvalitet.

Utbildningsmoment:

- Datatyper och datakvalitet
- Felsökning
- Databaser, relationsdatabaser och databashantering
- Masterdata och masterdatahantering
- Informationsförsörjning
- Principer och nationella principer för datainhämtning och datakällor

YH-poäng: 5

Kursen behandlar integrationen av IAM-lösningar och digitala identiteter i befintliga system. I kursen ingår till exempel vanligen använda kommunikationsprotokoll, och hur automation, och modelleringsverktyg kan användas i identitets- och åtkomsthanteringen. Därtill får de studerande fördjupad förståelse för dataöverföring och kommunikation mellan program, system och applikationer. Efter avslutad kurs ska de studerande ha kompetens att implementera, integrera och synkronisera IAM-lösningar i befintlig IT-infrastruktur.

Utbildningsmoment:

- Kommunikationsprotokoll, till exempel REST API, SCIM, MSAL och TLS/SSL
- Automatiserade processer och IoT i identitets- och åtkomsthanteringen
- Modelleringsverktyg
- Synkronisering av digitala identiteter mellan tjänster
- Implementering och integration av IAM-lösningar i verksamhetsprocesser samt befintliga system och molnbaserade miljöer

YH-poäng: 15

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du;

  • Minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid inom IT-branschen i roll som drifttekniker, teknisk support, systemadministratör, IT-säkerhetsspecialist, systemutvecklare, IT-infrastrukturspecialist eller likvärdig roll.
  • ELLER motsvarande kompetens från minst 2 års eftergymnasiala heltidsstudier inom IT, exempelvis systemhantering, programmering, system-, databas- och webbutveckling, IT-infrastruktur, IT-säkerhet eller systemadministration/-förvaltning.
  • Du behöver skicka in arbetsintyg och betyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV/personligt brev är ej godkända underlag.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så sker urval genom ett särskilt prov.

Hur söker jag?

Du ansöker till utbildningen genom att trycka på ansök-knappen och sedan fylla i ansökan på yh-antagning.se. Du måste skicka in betyg och arbetsintyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV och/eller personligt brev är ej godkända underlag för ansökan.

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Andra populära YH-kurser

Utforska AI och Prompt design. Lär dig AI-verktyg för att maximera din designprocess

NÄSTA START: Vecka 36

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bekämpa cyberhot och ta din IT-karriär till nästa nivå med vår kostnadsfria distanskurs!

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Ta karriären in på ett nytt spår och in i en eftertraktad yrkesroll

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Samordna och arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med framtidens hållbara byggnadsprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skydda information och hantera åtkomster med IAM

NÄSTA START: Vecka 43

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter