BIM-projektering Infrastruktur

En distanskurs på deltid för dig som har utbildning eller är yrkesverksam inom infrastruktur/anläggning och vill ta steget till att arbeta med BIM under hela processen från projektering till förvaltning.
Alla våra YH-kurser
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
Ger dig ny kunskap och
nya möjligheter

Om kursen

BIM, eller Building Information Modeling, har som område vuxit till att innefatta administration av information under hela processen från projektering till förvaltning av ny infrastruktur. Detta ger nya möjligheter för framtidens hållbara byggande då bygg- och anläggningsbranschen har stora krav på sig att sänka sina utsläppsnivåer.

Rollen och metoden för BIM spelar en avgörande roll i att främja framtidens gröna infrastruktur genom att optimera resursanvändningen och minska miljöpåverkan. Genom att möjliggöra mer effektiva byggprojekt minskar BIM bland annat onödigt materialslöseri och transporter, vilket leder till betydande minskningar av utsläpp och resursförbrukning.

Under kursen lär du dig bland annat hur BIM och VDC (Virtual Design and Construction) används i befintliga och framtida anläggningsprojekt. Du får ökade kunskaper inom projektering och samordning inom BIM-området. Du lär dig också om projektekonomi, kalkylering och juridiska frågor inom projekten.

Det här får du:

  • Arbeta med BIM från projektering till förvaltning
  • Effektivisera byggprojekt och minska miljöpåverkan
  • Fördjupa dig i projektekonomi, kalkylering och juridik
  • Använd BIM och VDC för att optimera resursanvändningen

Vem är kursen till för?

BIM-projektering Infrastruktur, är till för dig som redan jobbar inom infrastruktur- eller anläggningsbranschen och vill bli bättre på BIM-projektering och samordning. Den är också lämplig för dig med en eftergymnasial utbildning inom infrastrukturprojektering eller liknande. Du kommer att få användbar kunskap för att stärka din yrkesroll och utveckla din kompetens.

Läs mer under behörighet och antagning

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Utbildningstakt
50%
Längd
20 veckor (50 YH-Poäng)
Utbildningsstart
Vecka 40
Ansökan
Stänger 31 augusti

Arbetsmarknad & yrkesroll

Den främsta uppgiften inom denna yrkesroll är att skapa och hantera digitala modeller som innehåller omfattande information om infrastrukturanläggningar, vilket förbättrar planering, byggande, och underhåll.

I dagens samhälle satsas det massivt på olika infrastrukturprojekt. Digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen är redan omfattande och fortsätter att växa. Detta skapar en hög efterfrågan på kompetens inom digital projektering. Hela anläggningsbranschen har som målsättning att minska sina utsläpp i kommande år. Effektiviteten som BIM ger hjälper till att reducera dessa utsläpp och bidrar till en mer hållbar byggsektor i framtiden.

Kursupplägg

Du har genomgångar och seminarier på distans med lektioner och genomgångar via video. Kursmaterial och genomgångar finns tillgängliga på lärplattformen under kursen. Inlämningar, redovisningar och tentamen görs digitalt via lärplattormen. Hela kursen ges på distans utan träffar. 

För att gå kursen krävs att du har yrkeserfarenhet inom infrastrukturprojektering/anläggning eller motsvarande yrkesroll i minst ett år på heltid. Det är viktigt att du har relevant erfarenhet av digitala verktyg som AutoCAD,  Revit och/eller Civil 3D i kombination med projektering av infrastruktur.

Du behöver ett signerat arbetsintyg som verifierar detta när du ansöker. 

 

Utbildningstakt

BIM-projektering Infrastruktur ges på halvfart (50%).

Datorrekommendationer

Flera programvaror som används i kursen fungerar endast med Microsofts operativsystem, och vi rekommenderar därför att du använder en PC. Det går dock också bra med en Mac där du installerat Windows (via Parallels eller Boot Camp).

För att kunna delta i den nätbaserade undervisningen behöver behöver din dator också ha en kamera och mikrofon.

Läs alla datorrekommendationer för BIM-projektering Infrastruktur här

Kursinnehåll

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursens syfte är att ge kunskaper i hur BIM och VDC (Virtual Design and Construction) används i förvaltningen av anläggningar samt att ge en omvärldsbevakning och en framtidsspaning vad gäller BIM och VDC i anläggningsbranschen. Målet är att de studerande ska få förståelse för hur modeller kan användas i förvaltning av anläggningar för att kontinuerligt göra simuleringar och beräkningar av exempelvis driftkostnader. Under kursen studeras även hur BIM applicerats i omvärlden och hur BIM kan komma att användas i framtiden.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper om:
1. Hur BIM och VDC används i förvaltning av anläggningar.
2. Hur BIM och VDC används i världen.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:
3. Analysera hur de nya moderna arbetssätten påverkar och kan påverka förvaltning av anläggningar.
4. Analysera hur BIM och VDC används i världen.
5. Analysera hur framtidens BIM och VDC kommer att användas i Sverige.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser att:
6. Ta ansvar för och självständigt värdera och analysera BIM och VDC i förvaltning av anläggningar och i omvärlden för att identifiera användningsområden och utvecklingsmöjligheter för dessa arbetssätt i framtiden i Sverige.

YH-poäng: 5

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering och ge kunskaper i BIM-samordning och granskningsprocesser samt att introducera den studerande för kollisionskontroller. Målet är att fördjupa kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering och utveckla färdigheter i granskning av modeller innehållande olika discipliner såsom VA-teknik, geoteknik och vägteknik. De studerande utvecklar även färdigheter i att arbeta efter gransknings- och ändringsprocesser. De studerande får kunskaper om kravuppfyllnad och vanligt förekommande informationsleveranser i anläggningsprojekt.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
1. BIM-samordning
2. Avancerad modellbaserad projektering
3. Branschens vanligast förekommande samordningsverktyg
4. Kollisionskontroller
5. Metoder och rutiner för granskning av modeller
6. Kravställningar och hur de skrivs

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:
7. Utföra samordning, granskning och ändringar efter branschens etablerade processer och bedöma utfallet
8. Utföra enklare kollisionskontroller
9. Formulera kravställningar så att de är anpassade efter det skedet som projektet befinner sig i

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser att:
10. Ta ansvar för och självständigt modellera i digitala verktyg för att stötta projekteringen i anläggningsbranschen och arbeta efter de kravställda informationsleveranser som är specifika för branschområdet
11. Med hjälp av digitala verktyg självständigt samgranska anläggningsprojektets olika discipliner så som VA-teknik, geoteknik och vägteknik samt värdera utfallet och föreslå lösningar på problem

YH-poäng: 15

Kursen syftar till att introducera den studerande för BIM-metodiken och VDC. Den studerande får kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering i de inom branschen kända programvarorna.
Målet är att ge kunskaper om hur projekt med BIM och VDC skiljer sig från vanlig traditionell projektering och fördelarna med dessa metoder.
Kursen ger kunskaper om objektmodeller, databashantering, verktygens struktur och informationsutbyte mellan verktygen. Under kursen behandlas även ritningsframställning och ritningen som arbetsverktyg.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
1. Moderna digitala verktyg som används för modellbaserad projektering inom anläggningsbranschen.
2. Objektmodeller och databashantering.
3. Informationsutbyte mellan olika verktyg.
4. Ritteknik och ritningsläsning.
5. Begreppen BIM och VDC.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
6. Arbeta med ritningen som ett arbetsverktyg.
7. Arbeta i moderna projekteringsverktyg som används inom branschen vid modellbaserad projektering.
8. Förstå och arbeta efter den grundläggande strukturen i verktygens uppbyggnad.
9. Arbeta med objektmodeller och databashantering.
10. Förstå begreppen BIM och VDC och analysera fördelarna med dessa gentemot traditionell projektering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:
11. Ta ansvar för och självständigt modellera i digitala verktyg inom ett anläggningsprojekt med hjälp av ritningen som arbetsverktyg.

YH-poäng: 15

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att samordna och arbeta i anläggningsprojekt där digitala verktyg används. Målet är att de studerande ska få förståelse för samordningsprocessens olika delar vad gäller mängdmätning, anbudskalkylering, budgetering och rapportering. Kursen ger kunskaper och utvecklar färdigheter i projektplanering genom att använda 3D-modeller och koppla konstruktionen av anläggningens objekt till ett tidsschema. Under kursen behandlas även juridik som rör anläggningsprocessen, såsom exempelvis AB, ABK och ABT, och hur projekt och arbetssätt påverkas av dessa allmänna bestämmelser.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskap om/i:
1. Begreppen AB, ABK och ABT
2. Modellbaserad mängdmätning, anbudskalkylering och budgetering
3. Intern och extern rapportering
4. Projektplanering kopplad till tidsscheman

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
5. Analysera hur de nya moderna arbetssätten påverkas av AB, ABK och ABT
6. Genomföra ett projekt med modellbaserad mängdmätning, anbudskalkylering och budgetering
7. Samordna ett projekt med hjälp av tidsplanering och rapportering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:
8. Ta ansvar för och självständigt samordna ett anläggningsprojekt, genomföra analyser, tester och beräkningar på modeller, värdera utfallet för att se förbättringspotential och föreslå utvecklingsåtgärder
9. Ta ansvar för och självständigt budgetera, genomföra budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling

YH-poäng: 15

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom infrastrukturprojektering/anläggning, med relevant erfarenhet av digitala verktyg som AutoCAD, Revit och/eller Civil 3D i kombination med projektering av infrastruktur.
  • ELLER motsvarande kompetens från minst 2 års eftergymnasiala heltidsstudier inom infrastrukturprojektering, eller likvärdig utbildning.
  • Du behöver skicka in arbetsintyg och betyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV/personligt brev är ej godkända underlag.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så sker urval genom ett särskilt prov.

Hur söker jag?

Du ansöker till utbildningen genom att trycka på ansök-knappen och sedan fylla i ansökan på yh-antagning.se. Du måste skicka in betyg och arbetsintyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV och/eller personligt brev är ej godkända underlag för ansökan.

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetensutveckling, som tar både dig och din verksamhet framåt. I kursens ledningsgrupp samarbetar vi med följande företag:

Andra populära YH-kurser

Utforska AI och Prompt design. Lär dig AI-verktyg för att maximera din designprocess

NÄSTA START: Vecka 36

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bekämpa cyberhot och ta din IT-karriär till nästa nivå med vår kostnadsfria distanskurs!

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Ta karriären in på ett nytt spår och in i en eftertraktad yrkesroll

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Samordna och arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med framtidens hållbara byggnadsprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skydda information och hantera åtkomster med IAM

NÄSTA START: Vecka 43

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter