FAQ

Kan jag få en individuell studieplan?

Om du missar en kurs är det möjligt att skapa en individuell studieplan. Men detta är inte det bästa alternativet och görs endast i [...]

Visa artikeln

Kan jag studera om jag har funktionsnedsättning?

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. [...]

Visa artikeln

Kan jag få extra stöd under studierna?

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika [...]

Visa artikeln