Kan jag studera om jag har funktionsnedsättning?

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Utbildningarna bedrivs i lokaler som kan ha olika tillgänglighet så kontakta oss gärna via info@sti.se eller 08-545 835 80 för att få mer information.