Kan jag få extra stöd under studierna?

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Några exempel på särskilt stöd kan vara exempelvis:

  • Anteckningsstöd
  • Utökad lärartid
  • Mentorsstöd
  • Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
  • Förlängd studietid

Om du behöver extra stöd, meddela oss gärna redan i ansökan eller så snart du har blivit antagen så kan vi utforma en plan som vi anpassar efter just dina behov.