Information om Covid-19/Coronaviruset

STI informerar med anledning av den rådande situationen kring viruset Corona, Covid-19.

Samtliga salstentor under vecka 11-12 skjuts framåt

Uppdaterat 2020-03-23 

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för spridning och uppmanar nu alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både jobb och privat, och i hela landet.

I Stockholmsregionen är rekommendationen att de som kan arbeta hemifrån skall göra så.

Från och med 2020-03-18 skall all undervisning inklusive examinationer ske på distans enligt rekommendation från regeringen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Åtgärder som STI tog i drift redan veckan före.

STI vidtar nedanstående försiktighetsåtgärder:

  • All undervisning planeras om för distans åtminstone till slutet av april, företrädelsevis terminen ut.
  • Lokalerna kommer att hållas öppet i starkt begränsad omfattning utifrån att det föreligger speciella behov för de studerande att komma åt utrustning.
  • Vi slussar studerande vid olika tidpunkter/dagar om behov bedöms föreligga för åtkomst till lokaler enligt ovan.
  • Vi roterar personal för att bemanna STI. Distansarbete rekommenderas.

Salstentor har omvandlats till hemtentor alternativt flyttats längre fram under terminen. Din utbildningsledare kommer att informera dig vidare vad som gäller din klass och dina tentor.

Lokalerna hålls stängda dock kan begränsade öppettider förekomma efter behovsprövning se separat anslag på PingPong. Personalen är i tjänst och kontaktas via PIM, mejl eller telefon.

Verksamheten pågår i övrigt som vanligt, samtidigt som vi noggrant följer den fortsatta utvecklingen av spridningen av viruset

Om du inte kan bedriva dina studier eller LIA på grund av sjukdom eller för att arbetsplatsen har stängt skall du kontakta din utbildningsledare! Har du frågor om Covid-19 kontaktar du 113 13.

Studerande och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av Coronaviruset då det är dessa rekommendationer även STI förhåller sig till. Aktuell information och rekommendationer finns bl.a. på Folkhälsomyndighetens hemsida, se www.folkhalsomyndigheten.se

Om beslut fattas kring utbildning och verksamhet kommer detta att meddelas via lärplattformen PingPong.