Information om Covid-19/Coronaviruset

STI informerar med anledning av den rådande situationen kring viruset Corona, Covid-19.

Uppdaterat 2020-04-23 

I samband med att Folkhälsomyndigheten öppnat för undantag i fjärr- och distansundervisning för att genomföra pratiska moment och examinationer uppdaterar STI härmed informationen med anledning av den rådande situationen kring viruset Corona, Covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer risknivån till mycket hög risk för spridning och uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både jobb och privat, och i hela landet.

I Stockholmsregionen är rekommendationen att de som kan arbeta hemifrån ska göra så.

Från och med 2020-03-18 ska all undervisning inklusive examinationer ske på distans enligt rekommendation från regeringen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Det här var åtgärder som STI tog i drift redan veckan före.  

Regeringens beslut om att, från och med 2020-03-29, begränsa allmänna sammankomster till max 50 personer för att begränsa smittspridningen. Det påverkar det inplanerade omtentamenstillfället 25 april som flyttas fram till maj alternativt att vissa tentamina genomförs på distans.

Från 2020-04-10 öppnas för undantag för att genomföra praktiska examinationer såsom prov och redovisningar i praktiska moment i de ordinarie undervisningslokalerna. Detta är möjligt om anordnaren minimerar smittspridningen. Rekommendationen är även fortsättningsvis att i övrigt bedriva undervisningen genom fjärr- och distansundervisning.

STI genomför följande försiktighetsåtgärder:

  • All undervisning planeras om för distans terminen ut.
  • Merparten av examinationerna sker på distans men under maj läggs även salstentor in 
  • Lokalerna är öppna i mycket begränsad omfattning och bara då det finns speciella behov för de studerande att komma åt utrustning. 
  • Vi slussar studerande vid olika tidpunkter/dagar om det finns behov av tillträde till lokaler enligt förra punkten.
  • Distansarbete rekommenderas för STI:s anställda och vi roterar därför personal för att bemanna lokalerna.

Salstentor görs om till hemtentor där så är möjligt, övriga genomförs på plats fördelat över flera tillfällen. Omtentadagarna utökas till att omfatta 14, 15 och 30 maj. Detta för att minska antalet deltagare vid respektive tillfälle. Åtgärder för att minimera riskspridning, utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, vidtas och det är av yttersta vikt att du inte deltar vid en tenta om du har någon form av förkylningssymtom eller på annat sätt misstänker att du är smittbärare. Din utbildningsledare informerar dig om vad som gäller din klass och dina tentor.  

LIA-perioder som skulle genomförts under april och maj har i flera utbildningar flyttats till höstterminen och bytt plats med kurser som kan bedrivas på distans.

Lokalerna är generellt stängda men begränsade öppettider kan förekomma efter behovsprövning, se separat anslag på PingPong. Personalen på distans är i tjänst och kontaktas via PIM, mejl eller telefon.

Verksamheten pågår i övrigt som vanligt, samtidigt som vi noggrant följer den fortsatta utvecklingen av spridningen av viruset

Om du inte kan bedriva dina studier eller LIA på grund av sjukdom eller för att arbetsplatsen har stängt ska du kontakta din utbildningsledare. Har du frågor om Covid-19 kontaktar du 113 13.

Studerande och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset eftersom det är de här rekommendationerna som även STI följer. 

Aktuell information och rekommendationer finns bl.a. på Folkhälsomyndighetens hemsida, se www.folkhalsomyndigheten.se

Har du studiemedel från CSN har du rätt att behålla studiemedel om det blir förändringar i utbildningen pga. pandemin, läs mer på CSN:s hemsida.

Även MYh utfärdar rekommendationer till utbildningsanordande som STI rättar sig efter, de besvarar vanliga frågor i en FAQ på sin hemsida.

Om beslut fattas kring utbildning och verksamhet kommer detta att meddelas via lärplattformen PingPong.