Enstaka kurser - projektledning inom elinstallation

Upptäck våra kurser i projektledning för elinstallatörer

Om kurserna

Du som idag arbetar som elektriker eller elinstallatör har möjlighet att läsa en eller flera av utvalda kurser från vårt YH-program Projektledare Elinstallation separat. Målet med kurserna är att ta dig ett steg närmare projektledarrollen inom elinstallation och fokuserar bland annat på arbetsledning, ekonomi och kvalitetsaspekter.

Alla kurserna ges på distans, men i vissa kurser kan förekomma enstaka träffar i våra lokaler i Stockholm. Du ser om det ingår fysiska träffar på plats i Stockholm i kursbeskrivningen. Kurserna ges på helfart (100%) om inte annat anges i kursbeskrivningen nedan. 

Kurser och kursinnehåll

Kursen ger dig kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefas- transformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning. Dessutom får du kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ger dig dessutom översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

Antal YH-poäng: 12

Kursen pågår: 26 juni-27 aug 2023 OBS! Denna kurs innehåller fysiska träffar i våra lokaler i Stockholm.

Sista ansökningsdatum: 15 maj 2023

Behörighet: Behörighetskraven är samma som för YH-programmet Projektledare Elinstallation. Du hittar dem längre ner på sidan.

Ansökan: Du söker till kursen här

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i att arbeta i och leda projekt. Du får färdigheter i ett projekts olika faser från planering till genomförande och utvärdering och betydelsen av projektsamordning och projektekonomi. Du får även kunskap om projektorganisationen vad gäller roll- och ansvarsfördelning, intern och extern rapportering, projektkommunikation samt betydelsen av projektsamordning. Kursen ger även insikt i gruppers utveckling/processer och individens roll i grupp, och ger ökade möjligheter till effektiv konflikthantering. Du får kunskaper och färdigheter inom såväl konsultrollen som entreprenörsrollen, och blir väl insatt i både skillnader och paralleller mellan de två.

Antal YH-poäng: 15

Kursen pågår: 10 apr-14 maj 2023

Sista ansökningsdatum: 1 mars 2023

Behörighet: Behörighetskraven är samma som för YH-programmet Projektledare Elinstallation. Du hittar dem längre ner på sidan.

Ansökan: Du söker till kursen här

Kursen ger dig kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Du får i kursen kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg- och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet. Målet är även att ge dig kunskap om skillnader mellan Sveriges och andra länders regelverk med tyngdpunkt på CENELEC- länder.

Antal YH-poäng: 12

Kursen pågår: 10 apr-7 maj 2023

Sist ansökningsdatum: 1 mars 2023

Behörighet: Behörighetskraven är samma som för YH-programmet Projektledare Elinstallation. Du hittar dem längre ner på sidan.

Ansökan: Du söker till kursen här

Behörighet och antagning

För att vara behörig till en kurs behöver du:

  • Yrkeserfarenhet som installations- eller serviceelektriker i minst två år på heltid (exklusive lärlingsåret)
  • Praktisk ellära, 100p (eller Ellära A samt Växelström trefas A) eller motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet.
  • Elinstallationer, 200p
  • Matematik 2a, b eller c, 100p (eller Matematik B)

eller:

  • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Hur söker jag?

Du ansöker till en kurs genom att fylla i detta formulär. Efter genomförd kurs sätts betyg, och du kan få ett utbildningsbevis. 

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har rätt till studiemedel. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Andra populära YH-kurser

För dig, inom samhällsbyggnad, som vill ta karriären in i framtidsområdet järnvägsprojektering.

NÄSTA START: Vecka 17

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Lär dig arbeta med infrastrukturprojekt i BIM. Hela processen från projektering och digitala [...]

NÄSTA START: Vecka 16

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

För dig som vill öka kunskaperna inom BIM-projektering. Allt från digitala modeller till [...]

NÄSTA START: Vecka 12

Upptäck framtidens uppkopplade samhälle

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

För utbildade elinstallatörer som vill komplettera sin kunskap inom projektledning

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter