Vi utbildar för ett hållbart samhälle!

Stockholms Tekniska Institut är en stiftelse som grundades 1924. Vårt syfte är att utbilda inom tekniska områden och vårt mål är att skapa en hållbar framtid för våra studerande, våra samarbetspartners, teknikbranschen och därmed samhället i stort.

Om Stockholms Tekniska Institut

Stockholms Tekniska Institut grundades år 1924 och vi är en stiftelse med syfte att bedriva teknisk utbildning. Vi har inget vinstintresse utan kan helt fokusera på att bedriva utbildning med hög kvalitet.

Sedan grundandet 1924 har samhället och utbildningssystemet förändrats. STI har följt med i dessa svängningar och existerat under olika utbildningsformer. Vi bedriver idag utbildningar inom Yrkeshögskolan och erbjuder även Kurser för Företag.

Våra utbildningar är framtagna efter arbetsmarknadens behov. Samarbetet med branschen är en viktig del i vår verksamhet. Våra samarbetsföretag är med i både utformandet och genomförandet av utbildningarna. Det gör att vi kan säkerställa att de studerande får rätt kompetens.

Det är tack vare det nära samarbetet som så många av våra studerande får jobb direkt efter studierna. Vi är stolta över att kunna säga att över 90% av de som tar examen har fått arbete ett år efter avslutade studier.

Stockholms Tekniska Institut

Det här är STI

  • Kvalitet – Vi agerar professionellt med fokus på kvalitet i allt vi gör.
  • Utveckling – Vi bygger kompetens och framgång genom utveckling av personer och verksamhet.
  • Samarbete – Vi samarbetar och bygger långsiktiga relationer med nytta för alla parter.
  • Engagemang – Vi skapar bättre resultat genom glädje och engagemang.

Vår Historia

STI grundas

Stockholms Tekniska Institut grundades år 1924 för att utbilda ingenjörer på mellannivå. Det fanns ett stort behov av den kompetensen i samhället på grund av den snabba tekniska utvecklingen.

Skolans första lokaler var på Regeringsgatan 47 där det tidigare varit en hushållsskola. Som första rektor anställdes Walter Holmstedt.

Vid starten den 20 augusti 1924 var det 13 lärare samt 72 dagskole- och 23 aftonskoleelever. Det fanns då 5 olika utbildningar/fackskolor: Maskinteknik, Elektroteknik, Värme- och sanitetsteknik, Husbyggnadsteknik samt Väg- och vattenbyggnadsteknik. Redan 1926 tillkom det en kemiteknisk utbildning då man gjorde om köket till kemilab.

STI Centrum

Antalet elever växte snabbt och sommaren 1931 flyttade STI till nya och anpassade lokaler. Flytten begav sig till Kungsgatan 32 i korsningen Sveavägen/Kungsgatan som stod tomt på grund av det svåra läget på fastighetsmarknaden. STI hade vid den här tiden vunnit folks förtroende och hade ca 700 elever.

Verksamheten växte snabbt under 1930-talet och 1939 köptes fastigheten Bältgatan 5 som helt disponerades av kemiutbildningen.

Under 1940-talet fortsätter tillväxten och under vårterminen 1946 toppas elevantalet med 3.483 elever och 1948 antas elev nr 20.000.

 

Förändringarnas tider

Det gjordes stora utredningar om det svenska utbildningssystemet under 1950-talet. Dessa infördes under 1960-talet med framförallt grundskolan i LGr62 samt fackskolan och gymnasiet Lfa65 och LGy65.

I de fortsatta förändringarna lades år 1984 ett förslag fram för att statsbidrag till fristående skolor skulle dras in. Detta upprörde många och en demonstration mot nedläggning av STI genomfördes den 8 maj 1984.

Demonstration för utbildning på STI Demonstrationen visar det stora engagemang som personer med anknytning till STI kände. Demonstrationenkunde dock inte stoppa beslutet att dra in statsbidraget. År 1987 verkställdes beslutet och utbildningarna överfördes från STI till Stockholms kommun då STI ej kunde fortsätta bedriva dessa.

Från 1987 och fram till 2002 så förändrades STIs verksamhet till fokus på olika typer av kortare uppdragsutbildningar i Bandhagen och lokalerna på Bältgatan hyrdes ut till olika företag.

 

Senare tid

När friskolereformen kom startade STI Tekniska Gymnasiet. År 2002 började STI bedriva Energi-programmet och senare växte gymnasiet till även Teknik och Naturvetenskapliga programmen.

Den nya utbildningsformen Kvalificerad Yrkesutbildning  (KY) gav STI möjlighet att återuppta utbildning på eftergymnasial nivå. År 2005 startades en utbildning till Projektledare Elkonstruktion inom den nya utbildningsformen. Senare vidgades detta även till flera olika utbildningar.

År 2009 etablerades Yrkeshögskolan (YH) som ersatte KY. YH-utbildningarna var mer lika STI's ursprungliga ingenjörsutbildning och för att kunna fokusera på dessa så såldes Tekniska Gymnasiet 2010 till Lernia och är numera Thorén Innovation School.

STI bedriver idag Yh-utbildningar inom tekniska områden för att tillgodose det kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Vi är stolta över vår långa och anrika historia och den har gett oss möjlighet att bygga upp ett starkt samarbete med företag i branschen.

Walter Holmstedt 1894 – 1970

Berättelsen om STI hör starkt ihop Walter Holmstedt som var rektor under 40 år från 1924 till 1964 samt 1966-69. Walter var en mångsidig person, han utbildade sig till civilingenjör i kemi vid KTH samtidigt som han blev reservofficer vid fältjägarna och under 2 år studerade sång som första elev vid Musikaliska Akademin. Han arbetade på patentverket i tre år innan han blev rekryterad till STI. När STI bildades var Walter delägare, men köpte senare ut övriga som var lärare.

Walter Holmstedt

I början av 1925 fick han en extra anställning som hallåman på kvällar och söndagar vid ab Radiotjänst, där Sven Jerring sedan starten 1 jan 1925 dittills varit ensam hallåman. Här kom Walters musikalitet till sin rätt. När kvällsprogrammet var slut spelades "Du gamla, Du fria", framförd av Walter i vackert barytonsolo vilket gjorde honom känd som ”den sjungande hallåmannen”. Walter arbetade på Radiotjänsts åren 1925-37 och gjorde även skivinspelningar under namnet ”Sten-Börje´s”.

Walter hade många strängar på sin lyra och var engagerad inom flera områden.  Han var ordförande i Cykelfrämjandet från starten 1934 fram till 1961 där han tillsammans med Sven Jerring propagerade för öka cyklandet.

 Cykelfrämjandet

Walter var även ordförande i Stockholms yrkeskorporationers idrottssammanslutning 1926—36 samt ordförande i Stockholms brottningsförbund 1933—44.  Walter engagerade sig även inom trafiksäkerheten och var styrelseledamot för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) från 1934-64 och en av de drivande krafterna vid den första stora propagandakampanjen "Döden lurar — lura döden".  Inom förvaret avancerade han till kapten i Jämtlands fältjägarregementes reserv och var därefter ordförande i Svenska arméns o flygvapnets reservofficersförbund 1945—55 och i Centralstyr för de svenska reservofficersförbunden 1945-60.

Walter ombildade 1960 STI till en stiftelse och donerade då all utrustning och material till stiftelsen så att verksamheten skulle kunna fortsätta efter hans tid.

Walter förenade på ett bra sätt viljestyrka och smidighet, vilket är en av förklaringarna till hans många ledande positioner. Han var en äkta friluftsmänniska som levde efter mottot en sund själ i en sund kropp.

 

Nätverket STIna

STIna är vårat nätverk som verkar för jämställdhet inom tekniska utbildningar och yrken. Detta görs genom detta nätverk där kvinnor* i tekniska branscher kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Det långsiktiga målen som STIna arbetar mot är:

  • Fler kvinnor till tekniska branscher
  • Stötta kvinnor i deras yrkesval under utbildningstiden på STI
  • Motverka stereotypa fördomar om tekniska yrken

För att verka för dessa mål träffas nätverket med jämna mellanrum, målsättningen är att det ska vara minst två tillfällen per termin. Nätverket består av kvinnor som studerar på STI, personal, alumner, företagskontakter, ledningsgrupper, kursledare och sökande till våra utbildningar.

Jämställdhet är självklart en viktig aspekt i hela vår verksamhet. Då det är en ojämn könsfördelning inom tekniska branscher har STI valt att arbeta med detta nätverk för att belysa hur viktig denna fråga är.

Har du tips, idéer eller vill vara med på nästa träff? Hör gärna av dig till Elin Kvarnström på elin.kvarnstrom@sti.se eller Cecilia Klugman på cecilia.klugman@sti.se

Alumni

Över 40.000 STI-Alumni

Det är över 40.000 som studerat på STI varav ca 20.000 som tagit STI-Ingenjörs examen. STI har alltså ett stort alumninätverk.  

För att anmäla dig till alumninätverket kan du registrera dina uppgifter i anmälningsformuläret här eller lägga till STI på Linked-In.

LinkedIn

 

Läs mer och gå med i alumnätverket här

 

Vill du engagera dig i våra utbildningar? Det finns många olika sätt att fortsätta att engagera sig i våra utbildningar även efter att du själv har tagit examen. Läs mer här.

undefined

STI-Ringen

Alla som tagit STI-Ingenjörsexamen på STI kan köpa STI-ringen. Denna tillverkas fortfarande mot beställning, är i rött och vitt guld och pryds med den första STI logotypen från 1924. Ringen är 6 mm bred och tillverkas i guld med vitguldsband i mitten, eller guld/guld med STI-reliefen präglad.

STI-Ringen

Om du vill beställa ringen så kontakta Butik Sandberg. 
Nybrogatan 9, Stockholm. www.sandbergsweden.com
Tel 0515-13060 eller order@sandbergsweden.com

Betygskopior och historiskt material:
År 1924-1987, Stockholms Stadsarkiv
År 1987-1989 (STI-I Bandhagen), Stockholms Stadsarkiv
År 2002-2010 (STI Tekniskt Gymnasium), Thorén Innovation School
År 2005- (KY och YH-utbildningar), Kontakta yh@sti.se

Styrelsen

Gunnar Holmen Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2014. Civilingenjör Elektro KTH samt Civilingenjörsprogrammet på Handelshögskolan. Över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring av produkter och konsulttjänster i huvudsak för ICT-industrin, däribland som VD för Synopsys Sverige AB och VD för OSE Sverige AB. Nuvarande befattning: Management konsult inom ledarskap och strategisk affärsutveckling.

Eva Harström Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2015. Civilingenjör Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Erfarenhet som koncern-CIO samt Svenskt och Europeiskt IT-ansvarig inom maskinuthyrning och medicinsk teknik. Har också en bakgrund som affärskonsult och projektledare med fokus på affärssystem. Nuvarande befattning: Nordisk CIO på Skanska.

Jonas Andrae Johansson Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2015. Grundskollärare Linköpings Lärarhögskola och Rektorsutbildning Uppsala Universitet. 13 års erfarenhet som rektor på olika befattningar inklusive interimsuppdrag. Nuvarande befattning: Managementkonsult på Celavi med primärt fokus på utveckling och ledning av organisationer.

Lise-Lott Larsson Kolessar Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2012. Civilingenjör Teknisk Fysik KTH, Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan. 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom energi-, bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som affärsområdeschef på Hifab och sektionschef på ÅF. Nuvarande befattning: Hållbarhetschef på White arkitekter i Stockholm

Eva Maria Matell Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Civilingenjör Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar som VD, Nordenchef, försäljning/marknadchef inom främst IT, kring produkter och tjänster. Nuvarande befattning: Management konsult inom ledning, strategisk sälj- och affärsutveckling. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Precise Biometrics AB.

Marie Fossum Strannegård Styrelsedamot

Invald i styrelsen 2014. Har tidigare arbetat på Fortum med ansvar för strategi, affärsutveckling och forskning. Erfarenhet som internationell konsult i syd-Europa, mellanöstern samt Asien under 14 års tid, framförallt inom telecom branschen. Nuvarande befattning: Globalt ansvarig för Energi sektorn på Ericsson.

Magnus Öhman Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Civilingenjör Maskinteknik KTH. 25 års erfarenhet från industrin inom forskning, utveckling och företagsledning. Tidigare global Teknikutvecklingschef på St Jude Medical samt VD för St Jude Medical AB som utvecklade och tillverkade pacemakers. Nuvarande befattning: VD på STI.