Avtalsvillkor

Dessa villkor gäller det företag eller den privatperson som har bokat en kurs på STI Kurs & Konferens.

Nedanstående avtalsvillkor gäller mellan STI Kurs & Konferens och det företag eller privatperson som bokat utbildningen. Anmälan till kurs är bindande.

  • Vid avanmälan senare än 2 arbetsdagar före kursstart faktureras hela kursavgiften.
  • Vid avanmälan senare än 2 arbetsdagar före kursstart på grund av sjukdom, faktureras enbart administrationsavgift på 500 kronor per person mot uppvisande av läkarintyg.
  • Om kursdeltagaren inte kan påbörja den avtalade utbildningen får beställaren sända en ersättare i den anmäldes ställe. Anmälan om ersättare bör vara oss tillhanda senast 2 arbetsdagar före kursstart.
  • Om kursdeltagare på eget initiativ gör avbrott i studierna eller slutar innan kursen är slut, betalas inte kursavgiften tillbaka.
  • STI Kurs & Konferens förbehåller sig rätten att ställa in kursen eller avvisa kursdeltagare.
  • STI ersätter inte resor, boende eller andra utgifter för kursdeltagare.
  • Betalningsvillkor 14 dagar från fakturadatum.
  • Alla priser anges exklusive moms.

Kontakta oss gärna vid frågor! kurs@sti.se

YH-program

Läs ett av STI:s YH-program inom teknik och IT som leder till framtidens yrkesroller. Våra Y-program är 1-2 år långa, kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN.

Kurser

För dig som är yrkesverksam erbjuder vi möjligheten att gå kurser och fortsätta din vidareutbildning hos oss. Varje termin erbjuder vi kostnadsfria YH-kurser inom olika områden. Vi skräddarsyr även kurser inom teknikområdet för företag och organisationer.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter