Urvalstester till höstens utbildningar

Urvalstest på skolan

 
Just nu förbereder vi inför höstens utbildningar här på STI.  Eftersom vi har fler sökande än utbildningsplatser behöver vi rangordna de sökande. Detta gör vi med hjälp av urvalstest.
 
Testet består av två delar, ett diagnostiskt test och ett gruppsamtal. 
 
Den diagnostiska delen görs digitalt i vår datorsal och testar dina kunskaper i logik/matematik, svenska, engelska. Den diagnostiska delen kan ger poäng fördelat på 15p matematik/logik, 10p Svenska och 5p Engelska. Har du sökt till utbildningarna systemutvecklare IoT eller mobilapputvecklare ingår även Programmering på 15p.
I gruppsamtalet får du möjlighet att visa din förmåga att kommunicera, argumentera, ta ansvar och arbeta för att lösa ett problem i grupp.
 
För att förbereda dig för det diagnostiska testet kan du kolla på vårapreparandkurser och vårt övningsmaterial som finns tillgängliga på vår hemsida. I första hand rekommenderar vi att du övar på matematik (och programmering) eftersom det är dessa delar som har störst vikt i testet. 
För att förbereda dig för gruppsamtalet kan du förbereda dig på ungefär samma sätt som inför en intervju. Kolla också upp lite information om utbildningen och tänk igenom vad som är dina styrkor och svagheter, varför du är intresserad av området och vad du har för mål inför framtiden.
 
Du kommer att få testresultatet skickat till dig i din ansökan. Vid midsommar kommer vi sedan att skicka ut ett antagningsbesked eller ett reservplatsbesked till dig. Du måste då svara på beskedet för att behålla din plats. Om du har fått ett reservplatsbesked kan du få en plats om andra tackar nej till sin plats.
 
Lycka till!!