Professionellt handslag mellan affärspartners som symboliserar samarbete och överenskommelse. STI yrkeshögskola