Järnvägsprojektering

En distanskurs på deltid för dig, inom samhällsbyggnad, som vill ta karriären in i framtidsområdet järnvägsprojektering . Här lär du dig allt från organisation och digitala programvaror till juridiken inom branschen.
Alla våra YH-kurser
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
Ger dig ny kunskap och
nya möjligheter

Om kursen

Järnvägen står inför många kommande utmaningar trots att det satsas stort på området. Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet måste växa för både passagerare och frakt. Sveriges spårbundna infrastrukturlösningar ställer samtidigt höga krav på minskade utsläpp och hållbarhet. EU arbetar även på en gemensam standard som underlättar trafiken för transporter inom Europa och dessutom bidrar till minskade utsläpp.

YH-kursen Järnvägsprojektering är uppbyggd kring tre delkurser. I Allmän järnvägsteknik får du en bred översyn av hur transport- och järnvägssektorn är organiserad, finansierad och fungerar idag. Du får också lära dig om kapacitet och hur digitaliseringen påverkar branschen. I delkursen CAD-teknik lär du dig projekttera och dokumentera i CAD och andra programvaror som används av branschen idag. Slutligen läser du Entreprenadjuridik där du bland annat lär dig om avtalsrätt, upphandlingsförfarande, olika typer av avtal och mycket mer.

Det här får du: 

  • Förståelse för olika grenar inom järnvägsteknik så som signal- och tele-teknik.
  • Färdigheter i användning av projekteringsverktyg så som CAD för spårbunden trafik.
  • Kunskaper om hur du tolkar spårplaner och bedömer säkerhetsfrågor.
  • Förståelse för olika för hur förändringar påverkar banans kapacitet.

Vem är kursen till för?

Järnvägsprojektering riktar sig till dig som har minst ett års yrkeserfarenhet inom områden som VVS, Fastighet, Elkraft, El, Infrastruktur/Anläggning, Industri eller Byggsektorn. Den passar också dig som har minst två år eftergymnasiala studier inom samhällsbyggnad och vill omvandla din teoretiska kunskap till praktisk färdighet och arbeta med järnvägsprojektering.

Läs mer under behörighet och antagning

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Utbildningstakt
50%
Längd
20 veckor (50 YH-Poäng)
Utbildningsstart
Vecka 40
Ansökan
Stänger 31 augusti

Arbetsmarknad & yrkesroll

Järnvägsområdet växer som aldrig förr. Med ökade satsningar på järnvägen, stora behov av förnyelse, och inte minst behovet av gröna transporter är din kompetens som järnvägsprojektör mycket viktig för framtiden. Dina uppgifter inkluderar planering och projektering av järnvägsinfrastruktur, signalteknik och banteknik. Stora pensionsavgångar gör att den erfarenhet som redan finns behöver förstärkas. Bara de kommande åren behöver över 1100 personer med denna kompetens anställas för att möta utmaningarna och skapa en effektiv och klimatsmart järnvägsinfrastruktur.

Kursupplägg

Under kursen har du lektioner och seminarier på distans via Microsoft Teams. Kursmaterial och genomgångar finns tillgängliga på STI:s lärplattform under kursen. Inlämningar, redovisningar och tentamen görs digitalt via lärplattformen. Hela kursen ges på distans utan träffar.

För att gå kursen krävs minst två års eftergymnasiala heltidsstudier inom ett relevant område för samhällsbyggnadssektorn. Exempel på områden kan vara VVS, Fastighet, Elkraft, Infrastruktur eller Bygg. ELLER 1 års yrkeserfarenhet på ingenjörsnivå inom ett relevant område för samhällsbyggnadssektorn.

 

Utbildningstakt

Under våren 2024 kan du läsa Järnvägsprojektering på halvfart (50%).

Datorrekommendationer

Flera programvaror som används i kursen fungerar endast med Microsofts operativsystem, och vi rekommenderar därför att du använder en PC. Det går dock också bra med en Mac där du installerat Windows (via Parallels eller Boot Camp).

För att kunna delta i den nätbaserade undervisningen behöver behöver din dator också ha en kamera och mikrofon.

Läs alla datorrekommendationer för Järnvägsprojektering här

Kursinnehåll

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Målet med kursen är att ge god kunskap om hur transport- och järnvägssektorn är organiserad och finansierad, säkerhetsfrågor inom järnvägen, olika myndigheters roll i processen, lagstiftning, Trafikverkets normer samt de transportpolitiska krav som EU ställer på infrastrukturen för att uppnå interoperabilitet och samverkan mellan transportslagen.
Målet är även att ge kompetens i att förstå hur olika åtgärder i järnvägsanläggningen påverkar den tillgängliga kapaciteten på banan samt sambanden mellan teknikgrenarna bana inklusive geoteknik, el, signal, mark, kanalisering och banans fordon samt underhåll. Kursen ska även ge kunskap om transportsektorns utveckling i Europa och Sverige samt nutidshistoria som berör digitaliseringen av branschen.

Utbildningsmoment:
• Introduktion i branschen
• Lagstiftning och Trafikverkets krav
• Transportpolitiska krav inom EU
• Kapacitet på banan
• Samband mellan teknikgrenarna bana inklusive geoteknik, el, signal, mark, kanalisering och banans fordon samt underhåll
• Transportsektorns utveckling avseende digitaliseringen av branschen

YH-poäng: 15

Målet med kursen är att ge kunskap om förekommande projekteringsverktyg som används för projektering av spårburen trafik. Kursen ska även ge den studerande en introduktion i specifika projekteringsmiljöer i CAD och övriga programvaror som används inom berörda områden, samt hur dokumentationssystemen av färdiga handlingar är uppbyggt inom branschområdet.

Utbildningsmoment:

• Projekteringsverktyg inom spårburen trafik
• Projektering i programvara
• Dokumentationssystem

YH-poäng: 25

Målet med kursen är att ge en introduktion till entreprenadjuridik inklusive grundläggande avtalsrätt. Kursen ger också kunskap och färdighet i att förstå entreprenad- och upphandlingsformer. Vidare ger kursen kunskap och färdighet i att förstå de olika standardavtalen samt upphandlingsförfarandet inklusive LOU, samt även ÄTA-hantering.

Utbildningsmoment:
• Introduktion till entreprenadjuridik inklusive grundläggande avtalsrätt
• Entreprenad- och upphandlingsformer samt ersättningsformer
• Standardavtalen (AB, ABT, ABK)
• Upphandlingsförfarandet (förfrågan, anbud, uppgörelse, beställning) inklusive LOU
• ÄTA-hantering
• LOU, Lagen om offentlig upphandling

YH-poäng: 10

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här
  • Matematik 2/B med lägst betyg E/G
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på ingenjörsnivå från relevant område inom samhällsbyggnad, exempelvis VVS, fastighet, elkraft, el, infrastruktur eller bygg.
  • ELLER motsvarande kompetens från minst 2 års eftergymnasiala heltidsstudier inom dessa områden.
  • Du behöver skicka in arbetsintyg och betyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV/personligt brev är ej godkända underlag.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så sker urval genom särskilt prov.

Hur söker jag?

Du ansöker till utbildningen genom att trycka på ansök-knappen och sedan fylla i ansökan på yh-antagning.se. Du måste skicka in betyg och/eller intyg för att visa att du är behörig till utbildningen.

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetensutveckling, som tar både dig och din verksamhet framåt. I kursens ledningsgrupp samarbetar vi med följande företag:

Andra populära YH-kurser

Utforska AI och Prompt design. Lär dig AI-verktyg för att maximera din designprocess

NÄSTA START: Vecka 36

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bekämpa cyberhot och ta din IT-karriär till nästa nivå med vår kostnadsfria distanskurs!

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Ta karriären in på ett nytt spår och in i en eftertraktad yrkesroll

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Samordna och arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med framtidens hållbara byggnadsprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skydda information och hantera åtkomster med IAM

NÄSTA START: Vecka 43

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter