BIM-projektering Byggnad

En distanskurs på deltid för dig, som har utbildning eller är yrkesverksam inom byggbranschen, som vill öka kunskaperna inom BIM-projektering. Allt från digitala modeller till produktionsprocesser och förvaltning av information ingår i upplägget.
Alla våra YH-kurser
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
Ger dig ny kunskap och
nya möjligheter

Om kursen

BIM (Building Information Modeling) handlar inte längre bara om att skapa digitala modeller av byggprojekt med information. Området har vuxit till att omfatta administration av information under hela processen från projektering till förvaltning. Detta skapar effektiviseringar och nya möjligheter för framtidens hållbara byggande.

I kursen lär du dig bland annat om BIM och VDC (Virtual Design and Construction) samt hur dessa används inom fastighetsförvaltning och andra byggnadsområden. Du får ökade kunskaper om hur BIM används för modellering, projektering och samordning. Du lär dig också om projektplanering, projektekonomi och juridiska frågor inom projekten.

Vem är kursen till för?

BIM-projektering Byggnad riktar sig till dig som redan har erfarenhet av byggbranschen och vill kompetensutveckla dig inom digital projektering. Kanske jobbar du redan med digitala ritningar och modeller, men vill fokusera mer på BIM-projektering. Eller så är du inom byggplanering och vill utöka din kunskap för att kunna gå in i en BIM-roll.

BIM-projektering Byggnad är också rätt val för dig med en eftergymnasial utbildning inom området.

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Utbildningstakt
50%
Längd
20 veckor (50 YH-Poäng)
Utbildningsstart
Vecka 40
Ansökan
Stänger 11 augusti

Arbetsmarknad & yrkesroll

Den stora och ihållande utvecklingen med digitalisering i byggbranschen kräver kompetens inom BIM-projektering och efterfrågan på denna kompetens är stor. Många företag har ett stort behov BIM-kompetens, och byggföretagens kunder efterfrågar det mer och mer. De stora fördelar som BIM innebär gör att kunskap om området kommer vara en väsentlig del av branschen i framtiden.

Kursupplägg

Du har genomgångar och seminarier på distans med lektioner och genomgångar via video. Kursmaterial och genomgångar finns tillgängliga på lärplattformen under kursen. Inlämningar, redovisningar och tentamen görs digitalt via lärplattormen. Hela kursen ges på distans utan träffar. 

För att gå kursen krävs att du har yrkeserfarenhet inom byggprojektering eller motsvarande yrkesroll i minst ett år på heltid. Du behöver ett signerat arbetsintyg som verifierar detta när du ansöker. 

 

Utbildningstakt

BIM-projektering Byggnad ges på halvfart (50%).

Datorrekommendationer

Flera programvaror som används i kursen fungerar endast med Microsofts operativsystem, och vi rekommenderar därför att du använder en PC. Det går dock också bra med en Mac där du installerat Windows (via Parallels eller Boot Camp).

För att kunna delta i den nätbaserade undervisningen behöver behöver din dator också ha en kamera och mikrofon.

Läs alla datorrekommendationer för BIM-projektering Byggnad här

Kursinnehåll

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursen syftar till att introducera de studerande för BIM-metodiken och VDC. De studerande får även kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering i för branschen kända programvaror. Målet är att ge kunskaper om hur projekt med BIM och VDC skiljer sig från traditionell projektering och fördelarna med dessa metoder. Kursen ger kunskaper om objektmodeller, databashantering, verktygens struktur och informationsutbyte mellan verktygen. Den ger även kunskap i ritningsframställning och om ritningen som arbetsverktyg.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper om/i:
1. Moderna digitala verktyg som används för modellbaserad projektering i byggbranschen.
2. Objektmodeller och databashantering.
3. Informationsutbyte mellan olika verktyg.
4. Ritteknik och ritningsläsning.
5. Begreppen BIM och VDC samt deras applikationer.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:
6. Arbeta med ritningen som ett arbetsverktyg.
7. Arbeta i moderna projekteringsverktyg som används av byggbranschen vid modellbaserad projektering.
8. Förstå och arbeta efter den grundläggande strukturen i verktygens uppbyggnad.
9. Arbeta med objektmodeller och databashantering.
10. Förstå begreppen BIM och VDC och analysera fördelarna med dessa gentemot traditionell projektering.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetens att:
11. Ta ansvar för och självständigt modellera i digitala verktyg i ett bygg- och förvaltningsprojekt med hjälp av ritningen som arbetsverktyg.

YH-poäng: 15

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och färdigheter inom modellbaserad projektering och ge kunskap om BIM-samordning och granskningsprocesser, samt att introducera de studerande för kollisionskontroller. Målet är att fördjupa kunskaper och färdigheter inom modellbaserad projektering och utveckla färdigheter i granskning av modeller som innehåller olika discipliner. Dessutom kommer de studerande att utveckla färdigheter i att arbeta enligt etablerade gransknings- och ändringsprocesser, och här kommer även BEAst "Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard" att introduceras. Kursen kommer att ge kunskaper om hur krav kan formuleras för att vara relevanta för projektets skede vid samordning, samt hur moderna projekt bör organiseras.

Efter avslutad utbildning förväntas de studerande ha kunskap om följande områden:
1. BIM-samordning
2. Avancerade kunskaper inom modellbaserad projektering
3. De vanligast förekommande samordningsverktygen inom branschen
4. Kollisionskontroller
5. Metoder och rutiner för granskning av modeller
6. Kravställningar och hur de ska formuleras

Efter avslutad utbildning förväntas de studerande ha färdigheter att:
7. Utföra samordning, granskning och ändringar enligt branschens etablerade processer och utvärdera resultaten
8. Utföra enklare kollisionskontroller
9. Formulera kravställningar som är anpassade efter projektets aktuella skede

Efter avslutad utbildning förväntas de studerande ha kompetens att:
10. Ta ansvar för och självständigt modellera med digitala verktyg för att stödja projekteringen inom bygg- och förvaltningsbranschen och leverera information enligt branschens specifika krav.
11. Självständigt granska byggprojektets olika discipliner med hjälp av digitala verktyg, bedöma resultatet och föreslå lösningar på problem.

YH-poäng: 15

Kursens syfte är att ge kunskaper i hur BIM och VDC används i fastighetsförvaltning, samt att ge en översikt kring trender och framtid vad gäller BIM och VDC. Målet är att de studerande ska få förståelse för hur modelltekniken kan användas i förvaltning för att kontinuerligt göra simuleringar och beräkningar av driftkostnader, samt för att koppla in datorsystem för exempelvis styrning av larm, ventilation och lås. Under kursen studeras även hur BIM applicerats i omvärlden och hur BIM kan komma att användas i framtiden.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper om/i:

1. Hur BIM och VDC används i fastighetsförvaltning
2. Hur BIM och VDC används i världen

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

3. Analysera hur de nya moderna arbetssätten påverkar och kan påverka fastighetsförvaltningen
4. Analysera hur BIM och VDC används i världen
5. Analysera kring hur framtidens BIM och VDC kommer att användas i Sverige

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetens att:

6. Ta ansvar för och självständigt värdera och analysera BIM och VDC i förvaltning och i omvärlden, i syfte att identifiera användningsområden och utvecklingsmöjligheter för dessa arbetssätt i framtiden i Sverige."

YH-poäng: 5

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att samordna och arbeta i bygg- och förvaltningsprojekt där digitala verktyg används. Målet är att de studerande ska få förståelse för samordningsprocessens olika delar vad gäller mängdning, anbudskalkyl, budgetering och rapportering. Kursen ger kunskaper och utvecklar färdigheter i projektplanering samt i att använda 3D-modeller och knyta konstruktionen av byggnadens objekt till ett tidsschema. Under kursen studeras även den entreprenadjuridik som rör byggprocessen, till exempel AB, ABK och ABT och hur de nya arbetssätten påverkar appliceringen av dem.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper om/i:

1. Översiktligt redogöra för begreppen AB, ABK och ABT
2. Modellbaserad mängdning, anbudskalkylering och budgetering
3. Intern och extern rapportering
4. Projektplanering kopplat till tidsscheman

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

5. Analysera hur de nya moderna arbetssätten påverkar AB, ABK och ABT
6. Genomföra ett projekt med modellbaserad mängdning, anbudskalkylering och budgetering
7. Samordna ett projekt med hjälp av tidsplanering och rapportering

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetens att:

8. Ta ansvar för och självständigt samordna ett bygg- och förvaltningsprojekt, genomföra analyser, tester och beräkningar på modeller, värdera utfallet för att se förbättringspotential samt föreslå utvecklingsåtgärder
9. Ta ansvar för och självständigt budgetera, genomföra budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling"

YH-poäng: 15

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du;

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom byggprojektering eller motsvarande yrkesroll.
  • ELLER motsvarande kompetens från minst två års två års eftergymnasiala heltidsstudier inom relevant område för samhällsbyggnad. Exempelvis ingenjörsutbildningar inom konstruktion som anläggningsingenjör och byggingenjör, eller utbildning inom digital modellering.
  • Du behöver skicka in arbetsintyg och betyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV/personligt brev är ej godkända underlag.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så sker urval genom ett särskilt prov.

Hur söker jag?

Du ansöker till utbildningen genom att trycka på ansök-knappen och sedan fylla i ansökan på yh-antagning.se. Du måste skicka in betyg och arbetsintyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV och/eller personligt brev är ej godkända underlag för ansökan.

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetensutveckling, som tar både dig och din verksamhet framåt. I kursens ledningsgrupp samarbetar vi med följande företag:

Andra populära YH-kurser

Utforska AI och Prompt design. Lär dig AI-verktyg för att maximera din designprocess

NÄSTA START: Vecka 36

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bekämpa cyberhot och ta din IT-karriär till nästa nivå med vår kostnadsfria distanskurs!

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Ta karriären in på ett nytt spår och in i en eftertraktad yrkesroll

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Samordna och arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med framtidens hållbara byggnadsprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skydda information och hantera åtkomster med IAM

NÄSTA START: Vecka 43

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter