AI och Prompt Design för UX/UI-designers

Utforska AI och Prompt design för UX/UI-designers! Denna deltid- och distanskurs rustar dig med kunskaper om att integrera AI-verktyg för att maximera din designprocess.
Alla våra YH-kurser
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
Ger dig ny kunskap och
nya möjligheter

Om kursen

Denna kurs är ett måste för dig som arbetar med UX/UI-design. Här dyker du djupt ner i användningen av AI-verktyg för att förbättra din designprocess.

Under kursens gång kommer du att lära dig att integrera dessa verktyg på ett effektivt sätt i ditt dagliga arbete. När du är klar kommer du inte bara ha kunskap om hur du skapar innovativa UX/UI-lösningar, utan också hur du undviker diskriminering och arbetar etiskt med AI. Du utforskar också områden som användningen av generativa AI-verktyg för att skapa och förbättra designprototyper, skapa och redigera textinnehåll som mikrocopy samt att identifiera mönster och insikter från användardata med AI-verktyg.

Med den växande efterfrågan på AI-kompetens inom området är kursen verkligen viktig för att hålla dig konkurrenskraftig på marknaden.

Det här får du: 

 • Integrera AI-verktyg i din designprocess
 • Arbeta etiskt och undvik diskriminering med AI
 • Skapa och förbättra prototyper med generativ AI
 • Analysera användardata med AI-verktyg

Vem är kursen till för?

Kursen är till för dig som arbetar inom UX/UI-design och vill utveckla sin kompetens inom användning av AI-verktyg. Du behöver minst ett års yrkeserfarenhet inom UX/UI-design för att gå kursen. Alternativt behöver du minst två års eftergymnasiala heltidsstudier inom området.

Snabba fakta

Stad
Distansutbildning
Utbildningstakt
50%
Längd
16 veckor (40 YH-Poäng)
Utbildningsstart
Vecka 36
Ansökan
Stänger 15 juli

Arbetsmarknad & yrkesroll

Den växande användningen av AI-verktyg inom UX/UI-design ökar behovet av specialiserad kompetens. Kursen tillhandahåller färdigheter som är avgörande för att skapa innovativa och konkurrenskraftiga designlösningar. Efterfrågan på UX/UI-designers med AI-expertis ökar stadigt, vilket gör kursen mycket relevant för UX/UI-designers.

Kursupplägg

Under kursen har du lektioner och seminarier på distans via Microsoft Teams. Kursmaterial och genomgångar finns tillgängliga på STI:s lärplattform under kursen. Inlämningar, redovisningar och tentamen görs digitalt via lärplattformen. Hela kursen ges på distans utan träffar.

 

Utbildningstakt

AI och Prompt Design för UX/UI-designers ges på halvfart (50%).

Kursinnehåll

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Fokus i kursen är att integrera AI i prototypskapande, testning och implementering inom UX/UI-design. Kursen täcker användningen av AI för att snabbt skapa och förbättra textinnehåll samt visuella designelement som mikrocopy, sociala medieinlägg, wireframes och journey maps.

Syftet med kursen är att de studerande ges färdigheter i att använda AI för iterativ förbättring av designprototyper, utföra användartester och implementera designlösningar baserat på feedback.

Målet med kursen är att de studerande utvecklar förmåga att använda AI för designprototyper och testning av designkoncept. Målet är även att de studerande lär sig att effektivt implementera designlösningar med AI och anpassa dem baserat på användarfeedback. I kursen lär sig de studerande även utvärdering och hänsynstagande till etiska risker med AI vid prototypande, testning och implementering.

Utbildningsmoment:

AI-baserat Prototypskapande i UX/UI-projekt

 • Använda AI för att generera och redigera textinnehåll som mikrocopy och sociala medieinlägg
 • Skapa visuella designelement som wireframes och journey maps med hjälp av AI

Testning med AI-stöd i UX/UI-projekt

 • Genomföra användartester med AI för att samla och analysera feedback
 • Använda AI för att snabbt anpassa och förbättra designprototyper baserat på testresultat

Implementering och Iteration med AI i UX/UI-projekt

 • Införliva AI i implementeringsprocessen för att effektivisera och optimera designlösningar
 • Använda AI för att kontinuerligt förbättra designen baserat på användarfeedback och framväxande trender

Etisk användning av AI i UX/UI-projekt

 • Ta hänsyn till riskerna med att använda AI vid framtagningen av nya designer, samt testning och implementation
 • Arbeta proaktivt med upphovsrättsfrågor

Projektbaserat Lärande med AI i UX/UI-projekt

 • Projekt som integrerar AI i varje fas av prototyp, test och implementering
 • Praktisk använda AI för att reflektera över nyttan i av AI i designprocessen

YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande lär sig att använda AI i UX/UI-projekt genom att förbättra och skala upp designprocessen. Fokus i kursen är praktiska tillämpningar av AI för insamling av analys av användardata, preciserande av designformuleringar, och utveckling av innovativa designlösningar.

Målet med kursen är att de studerande använder AI för att få djup förståelse och empati med användare för att effektivisera processen i ett UX/UI-projekt för att definiera designproblem med AI-analyser, samt att generera och validera kreativa idéer. Kursen inkluderar även utvärdering av etiska risker vid användning av AI i research och idégenerering.

Utbildningsmoment:

Empatisera med AI-stöd i ett UX/UI-projekt

 • Använda AI för att samla och analysera användardata som beteendeanalyser och sentimentanalys
 • Skapa AI-genererade personas baserat på samlad data för att få djupare förståelse för användarnas behov och beteenden

Definiera designproblem med AI-stöd i ett UX/UI-projekt

 • Tillämpa AI-verktyg för att identifiera mönster och insikter från användardata som kan omvandlas till definierade designproblem
 • Använda AI för att få hjälp med att skapa tydliga och precisa problemformuleringar baserat på användarinsikter

Idégenerera med AI-stöd i ett UX/UI-projekt

 • Integrering av AI-verktyg för idégenerering som algoritmiska lösningar, för att generera designkoncept baserat på användardata och trender
 • Använda AI för att snabbt iterera och validera idéer, samt testa olika koncept mot användardata

Etisk användning av AI i ett UX/UI-projekt

 • Research med hänsyn till sekretess och GDPR
 • Att undvika diskriminering, partiskhet och att reproducera fördomar vid användandet av AI-verktyg

Projektbaserat Lärande med AI i ett UX/UI-projekt

 • Projekt som använder AI i designfaserna: empati, definiera och idégenerera som betonar användningen av AI för att förbättra och förädla designprocessen

YH-poäng: 20

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du;

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här
 • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom UX/UI-design.
 • ELLER motsvarande kompetens från minst 2 års eftergymnasiala heltidsstudier inom UX/UI-design.
 • Du behöver skicka in arbetsintyg och betyg för att visa att du är behörig till utbildningen. CV/personligt brev är ej godkända underlag.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så sker urval genom ett särskilt prov.

Hur söker jag?

Du ansöker till utbildningen genom att trycka på ansök-knappen och sedan fylla i ansökan på yh-antagning.se. Du måste skicka in betyg och/eller intyg för att visa att du är behörig till utbildningen.

Kostnadsfri utbildning

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går YH-program. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Andra populära YH-kurser

Utforska AI och Prompt design. Lär dig AI-verktyg för att maximera din designprocess

NÄSTA START: Vecka 36

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bekämpa cyberhot och ta din IT-karriär till nästa nivå med vår kostnadsfria distanskurs!

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Ta karriären in på ett nytt spår och in i en eftertraktad yrkesroll

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Samordna och arbeta med hållbara infrastrukturprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med framtidens hållbara byggnadsprojekt i BIM

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Skydda information och hantera åtkomster med IAM

NÄSTA START: Vecka 43

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utveckla plattformsoberoende mobilapplikationer med Flutter och Dart. Bygg estetiska gränssnitt [...]

NÄSTA START: Vecka 40

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter