YH-kurser

Du som redan är i arbetslivet har möjlighet att läsa våra kortare YH-kurser inom ditt område. Kursernas syfte är att komplettera och fördjupa din nuvarande kunskap och kompetens. Kurserna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Samhällsbyggnad

En distanskurs på deltid för dig om vill öka kunskaperna om byggnaders digitala modeller, [...]

NÄSTA START: 3 oktober 2022

ANSÖKAN ÖPPNAR SNART