YH-kurser

Du som redan är i arbetslivet har möjlighet att läsa våra kortare YH-kurser inom ditt område. Kursernas syfte är att komplettera och fördjupa din nuvarande kunskap och kompetens. Kurserna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

BIM & CAD

För dig som är yrkesverksam inom infrastruktur/anläggning och vill ta steget till att arbeta [...]

NÄSTA START: December 2022

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

För dig, inom byggbranschen, som vill öka kunskaperna inom BIM-projektering. Allt från digitala [...]

NÄSTA START: Oktober 2022

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Samhällsbyggnad

För dig, inom samhällsbyggnad, som vill ta karriären in i framtidsområdet järnvägsprojektering.

NÄSTA START: December 2022

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU