YH-kurser

Du som redan är i arbetslivet har möjlighet att läsa våra kortare YH-kurser inom ditt område. Kursernas syfte är att komplettera och fördjupa din nuvarande kunskap och kompetens. Kurserna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

IT & Digital kommunikation

För utvecklare som vill utöka sina kunskaper inom molntjänster, microservices och continuous [...]

NÄSTA START: Februari 2021

ANSÖKAN STÄNGD

Samhällsbyggnad

För dig som är i byggbranschen som vill öka kunskaperna inom 3D-ritningar och [...]

NÄSTA START: 7 februari 2022

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU!

För yrkesverksamma inom fastighet och drift som vill utveckla sina färdigheter för att [...]

NÄSTA START: Februari 2021

ANSÖKAN STÄNGD

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.