Kurser för yrkesverksamma​

I en allt mer föränderlig arbetsmarknad är livslångt lärande och kompetensutveckling viktigare än någonsin. För dig som är yrkesverksam erbjuder vi YH-kurser, vars syfte är att komplettera och fördjupa din nuvarande kunskap och kompetens. Kurserna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Enstaka kurser

Upptäck framtidens uppkopplade samhälle

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

För utbildade elinstallatörer som vill komplettera sin kunskap inom projektledning

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

YH-kurser

För dig, inom samhällsbyggnad, som vill ta karriären in i framtidsområdet järnvägsprojektering.

NÄSTA START: Vecka 17

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Lär dig arbeta med infrastrukturprojekt i BIM. Hela processen från projektering och digitala [...]

NÄSTA START: Vecka 16

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

För dig som vill öka kunskaperna inom BIM-projektering. Allt från digitala modeller till [...]

NÄSTA START: Vecka 12