YH-kurser

Du som redan är i arbetslivet har möjlighet att läsa våra kortare YH-kurser inom ditt område. Kursernas syfte är att komplettera och fördjupa din nuvarande kunskap och kompetens. Kurserna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Enstaka kurser

Upptäck framtidens uppkopplade samhälle

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

För utbildade elinstallatörer som vill komplettera sin kunskap inom projektledning

NÄSTA START: Ansökan öppen - Kurser startar löpande

YH-kurser

För dig, inom samhällsbyggnad, som vill ta karriären in i framtidsområdet järnvägsprojektering.

NÄSTA START: December 2022

För dig som är yrkesverksam inom infrastruktur/anläggning och vill ta steget till att arbeta [...]

NÄSTA START: December 2022

För dig, inom byggbranschen, som vill öka kunskaperna inom BIM-projektering. Allt från digitala [...]

NÄSTA START: Oktober 2022