Ny kurs – Operativ och strategisk cybersäkerhet

STI:s nya kurs inom IT-säkerhet ger deltagarna verktyg och kunskap för att förhindra, upptäcka och hantera digitala intrång, incidenter och hot.  

Den ökande digitaliseringen har snabbt ökat behovet av kompetens inom cybersäkerhet. Med en stor ökning av cyberkriminalitet och ständigt föränderliga hotbilder behöver företag och organisationer numera specialister som kan skydda dem mot cyberattacker. STI:s kurs Operativ och strategisk cybersäkerhet är utformad för att möta denna ökande efterfrågan och ge deltagarna de färdigheter och kunskaper som krävs.  

Kursen är uppdelad i olika moduler som täcker både operativa och strategiska aspekter av cybersäkerhet. Deltagarna lär sig om trender och hotbilder inom cybersäkerhet, digitalt skalskydd, hackermetodik, skyddsåtgärder mot attacker, social engineering, DDOS-attacker, ransomware, brandväggs- och serverkonfiguration, nätverksövervakning och skydd mot dataläckage, samt verktyg för nätverksövervakning och kontroll.  

"Vi är glada över att kunna erbjuda denna kurs för att möta de snabbt växande behoven och utmaningarna i dagens digitala landskap", säger Per Vidar Lundberg, VD på STI. ”Vår ambition är att ge deltagarna verktygen för att etablera ett strukturerat cybersäkerhetsarbete som ger maximalt skydd för deras verksamhet. Genom att kombinera praktisk och strategisk kunskap kommer våra deltagare att vara väl rustade att skydda företagens infrastrukturer och hantera hoten på ett proaktivt sätt."  

Deltagarna får även insikt i strategisk cybersäkerhet och lär sig om ramar, lagar och standarder för att hantera viktiga frågor inom IT- och informationssäkerhet. Kursen ger också kunskap om upphandling av cybersäkerhetstjänster och betydelsen av välformulerade strategier och mål inom IT-säkerhet. Ledare och chefer kommer att förstå GDPR och hur man kan involvera medarbetare i säkerhetsfrågor. 

Operativ och strategisk cybersäkerhet är utformad för både IT-ansvariga, verksamhetsansvariga chefer och personer som är ansvariga för upphandling av cybersäkerhetstjänster. 

Ge dig själv och ditt företag fördelen av stark cybersäkerhet – läs mer om kursern och anmäl dig idag