Info om vårens urvalstester

Hej!

Här kommer information om förändringar i antagningen till höstens utbildningar på Stockholms Tekniska Institut, med anledning av det rådande läget. 

Antagningen kommer i år att ske online på distans. Du som är behörig blir inbjuden till ett urvalstest, som skickas via yh-antagningen med start andra halvan av april. All information och tidpunkter kommer stå i inbjudan.

Det är poängen från testet som används för rangordning och avgör vilka som blir antagna och vilka som får reservplats. Om du inte gör testet får du noll poäng i urvalet och hamnar längst ner i listan. Urvalstestet består av två delar:

1. Gruppsamtal: Gruppsamtalet sker i plattformen Zoom vid en bestämd tidpunkt, via den länk vi skickar dig dagen innan. 2. Diagnostiskt test: Direkt efter gruppsamtalet får du göra ett test i matematik, svenska och engelska. Testet sker via dugga.se och länken får du i slutet av gruppsamtalet.

Om du har sökt flera utbildningar kan du enbart göra testet en gång, och din poäng gäller för samtliga sökta utbildningar.

Hur går gruppsamtalet till?
Samtalet beräknas ta ca 60 minuter. I samtalet du får möjlighet att visa din förmåga att kommunicera, argumentera och ta ansvar och arbeta för att lösa ett problem. Du kan förbereda dig på ungefär samma sätt som inför en intervju. Tänk igenom vad som är dina styrkor och svagheter, varför du är intresserad av området och vad du har för mål inför framtiden.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på antagning@sti.se om du ha frågor och funderingar.