Nya rekommendationer gällande Covid-19

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer och restriktioner där steg 1 gäller från och med 2021-12-08, för att begränsa smittspridningen. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har också aviserat möjliga steg 2 och steg 3, om smittspridningen utvecklas åt fel håll.

I steg 1 finns inga specifika restriktioner för yrkeshögskoleutbildningar utan undervisningen bedöms fortsättningsvis kunna bedrivas med undervisning på plats då utbildningsmoment är undantagna rekommendationen.

Vi vill uppmana alla studerande, medarbetare och kursledare att ta sin del av ansvaret genom att:

  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ta del av dem här.
  • Vaccinera dig, om du inte redan har gjort det
  • Stanna hemma vid sjukdomssymptom
  • Håll avstånd

Åtgärder som vidtas på Stockholms Tekniska Institut :

  • Tider för rast och lunch kommer att förskjutas för att undvika samling av flera klasser i våra lokaler.
  • Schemaläggningen har setts över och lektioner kan ha flyttats till annan nya salar för att möjliggöra att placera sig med avstånd till andra. Några lektioner har också lagts om till distans.

Vi följer noggrant rekommendationerna och anpassar verksamheten utifrån de eventuella nya förutsättningar som presenteras. Vi håller beredskap för en snabb omställning om en sådan skulle bli aktuell.

/Stockholms Tekniska Institut