Uppdaterad information om covid-19

STI har redan från början av pandemins utbrott i Stockholm vidtagit åtgärder för att hjälpa till att minska smittspridningen.

Undervisningen har skett helt nätbaserat sedan mars, med en öppning för praktiska moment på plats under höstterminen.

Med anledning av de skärpta allmänna råden för Stockholm har vi valt att återigen gå över till helt nätbaserad undervisning. För oss är det viktigt att alla som studerar på STI ska kunna fullfölja sin utbildning, även under pandemin. Vi gör allt för att säkerställa att utbildningarna genomförs med god kvalitet och på ett ansvarsfullt sätt under pandemin, för att ge vårt bidrag till minskad smittspridning i samhället.

I dagsläget kan vi inte sätta ett slutdatum utan anpassar oss utifrån de rekommendationer som utfärdas.

  • Våra lokaler vid Liljeholmen är stängda och kommer inte att vara tillgängliga för självstudier
  •  All undervisning genomförs nätbaserat.

Aktuell information och rekommendationer finns bl.a. på Folkhälsomyndighetens hemsida,

Studerande uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av Coronaviruset eftersom det är de här rekommendationerna som även STI och våra anställda följer.