Hjärnan och digitaliseringen – Inspirationskväll

Välkommen på en kväll fylld av inspiration från intressanta talare. Vi får höra mer om hur vår hjärna och vårt beteende påverkas av digitaliseringen, hur vi kan använda digitala verktyg för att underlätta kompetensutveckling och får insikt i vilka nya yrkesroller och kompetenser som är viktiga nu och i framtiden.

Digitalisering är en av de stora trenderna som påverkar vårt samhälle - och vår hjärna. Men vad innebär digitalisering i praktiken? Vilka för- och nackdelar kommer med förändringarna och hur ska vi förhålla oss till det? Inspirationstalarna kommer att ge praktiska tips och råd för hur du kan dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen för med sig!

Datum: Måndag 11 mars
Tid: kl. 17.00-19.15
Plats: Stockholms Tekniska Institut, Liljeholmstorget 7, Stockholm

Hjärnan och digitaliseringen - Mike Florette

Hur påverkar digitaliseringen våra relationer på jobbet och privat? Hur kan vi med kunskap om hjärnan hantera utmaningarna och maximera de positiva effekterna av digitaliseringen? Häng med i Mike Florettes spännande föreläsning om den moderna teknikens svindlande möjligheter och utmaningar i förhållande till hur vår hjärna faktiskt fungerar!

Efter Mikes föreläsning har du möjlighet att välja mellan tre olika spår beroende på vad som intresserar just dig:

 • Trendspaning: Nya yrkesroller och kompetenser 
  Eva Harström, CDO på Billerud Korsnäs
  Nya yrkesroller utvecklas ständigt och det kommer nya kompetensbehov på arbetsmarknaden. Hur ska vi hänga med, och ännu hellre vara väl förberedda för förändringarna i branschen? 
 • Workshop: Digitaliserad undervisning
  Mike Florette & Nina Hjertvinge

  Jobbar du med undervisning? I den här workshopen får du lära dig tekniker för att digitalisera din undervisning. Du får praktiska verktyg för att jobba med digital pedagogik. 
 • Paneldiskussion: Vikten av teori och praktik i lärande
  Göran Olsson, Kraftkonsult (tidigare LIA-handledare) & Christopher Fryk, ÅF Lighting (tidigare studerande)

  I den här paneldiskussionen är fokus på LIA-praktik (Lärande i Arbete), vad det innebär men också vilka utmaningnar och möjligheter den ger både för den studerande men också i rekryteringsmöjligheter. Panelen består av en utbildningsledare, en LIA-handledare och en student från Stockholms Tekniska Institut.

Om talarna

Eva Harström

Eva Harström har lång erfarenhet av att jobba med digitalt förändringsarbete. Eva har jobbat som koncern-CIO samt Svenskt och Europeiskt IT-ansvarig inom maskinuthyrning och medicinsk teknik och har även varit Nordisk CIO på Skanska. Idag är hon CDO på Billerud Korsnäs med den spännande utmaningen att leda företagets digitala transformation. En stor del av det arbetet handlar om att leda och utveckla den kompetens som finns inom företaget, något som är oerhört viktigt för att lyckas med sitt digitaliseringsarbete.

Under sin föreläsning kommer Eva tala om den utveckling som sker i teknikbranschen och hur vi kan möta den. Vilka stora trender påverkar branschen? Vilka förändrade kompetensbehov ser vi? Och hur ska vi säkerställa att vi har rätt kompetens för framtiden?

Mike Florette

Mike Florette är känd författare och föreläsare som syns flitigt i media. Med erfarenhet från retorik, psykologi och ledarskap har han stor kunskap om hur vi människor fungerar. Han har också erfarenhet från stand-up och levererar föreläsningar som är underhållande och baseras på den senaste forskningen inom neuropsykiatri och psykologi.

Under föreläsningen om hjärnan och digitaliseringen berör Mike frågor som: Hur påverkar digitaliseringen våra hjärnor? Hur påverkar digitaliseringen våra relationer på jobbet och privat? Hur kan vi med kunskap om hjärnan hantera utmaningarna och maximera de positiva effekterna av digitaliseringen?

Göran Olsson (paneldeltagare)

Göran Olsson är projektledare på Kraftkonsult i Skandinavien AB. Han arbetar dels med projekt inom elkraft men också med strategiarbete, kvalitet och rekrytering. Göran har erfarenhet av att sitta med i ledningsgrupper för utbildningar och har varit handledare åt flera studerande under deras LIA-praktik.

Christopher Fryk (paneldeltagare)

Christopher Fryk har studerat på Stockholms Tekniska Institut och tog sin examen våren 2018. Under sin utbildning gjorde han LIA-praktik som Belysningsprojektör på ÅF Lighting. Redan under första LIA-perioden fick han en timanställning och jobbade parallellt med studierna. När han sedan tog sin examen kunde han direkt gå över till en tillsvidareanställning på företaget.