Så skapar STI framtidens utbildningar

Genom att samarbeta med STI får ert företag inte bara en skräddarsydd och högkvalitativ utbildning, utan även en partner som är engagerad i er framgång. Låt oss tillsammans forma en framtid där er organisation har den kompetens som krävs för att möta morgondagens utmaningar! Här hittar du mer info om hur processen går till och hur du aktivt kan stödja våra utbildningar för att möta ditt kompetens- och rekryteringsbehov!

Processen

STI tar kontinuerligt fram YH-program och YH-kurser som motsvarar arbetslivets framtida behov av olika yrkesroller. I processen med att skapa framtidens utbildningar arbetar vi med många olika företag, stora som små, för att kunna kartlägga framtidens kompetensbehov. Så här går processen till, från idé till verklighet.

Dialog och behov:
Vi inleder samarbetet med en öppen dialog för att förstå era specifika behov och branschkrav. Genom nära kommunikation och behovsanalyser identifierar vi de kompetenser som är avgörande för er verksamhet.

Workshops och utforskning:
Tillsammans arrangerar vi workshops med representanter från er bransch. Här utforskar vi grundligt och kartlägger behoven av den specifika kompetensen. Er erfarenhet och insikt är centrala för att forma utbildningen på ett meningsfullt sätt.

Ansökningsprocessen:
Vi tar hand om ansökningsprocessen med era idéer och branschens kompetensbehov som ledstjärnor. Ansökan som lämnas in till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) inkluderar en tydlig behovsanalys, en genomtänkt utbildningsplan med kursinnehåll samt förväntade kunskaper och färdigheter vid examen. Genom våra etablerade nätverk skapar vi en utbildning av hög kvalitet. Vårt team arbetar för att säkerställa att utbildningen möter era förväntningar och behov.

Avsiktsförklaringar från branschen:
Varje ansökan för en utbildning som vi lämnar in till Myndigheten för Yrkeshögskolan stärks av intyg, eller avsiktsförklaringar, från 25 olika företag och organisationer. Detta bekräftar och tydliggör det verkliga kompetensbehovet för den specifika yrkesrollen eller kompetensen.

Läs mer om vad en avsiktsförklaring är här

Vad är en avsiktsförklaring?

För att en YH-utbildning ska godkännas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) krävs stort underlag och medverkan från arbetslivet gällande deras kompetens- respektive rekryteringsbehov och hur delaktig en organisation vill vara i utbildningen. Arbetsgivare bidrar till detta underlag genom att svara på avsiktsförklaringar. Att lämna en avsiktsförklaring visar på intentioner och är en prognos över det behov man har; det är inte ett bindande avtal.

STI ansöker årligen om att driva YH-utbildningar och bifogar avsiktsförklaringarna från företag/arbetsgivare i våra ansökningar till myndigheten. Bedömningen av hur stark kopplingen till arbetslivet är görs med hjälp av dessa avsiktsförklaringar. Avsiktsförklaringarna innehåller specifika frågor utformade av Myndigheten. Arbetsgivare förväntas fylla i en avsiktsförklaring per utbildning. Det finns ingen begränsning för hur många utbildningar man som arbetsgivare kan delta i.

Hur går det till rent praktiskt?

  1. STI skickar dig antingen ett digitalt dokument som du fyller i skriftligt eller så kontaktar vi dig per telefon.
  2. Efter det får du ett mejl från MYH där du behöver granska och bekräfta att du har lämnat en avsiktsförklaring för utbildningen. Det är viktigt att du svarar på mejlet. Avsiktsförklaringen blir giltig först när du har bekräftat den.

När en utbildning sedan har blivit beviljad (beslutet meddelas i januari), kontaktar vi dig igen.

Eftersom det kan ha hänt mycket sedan du skickade in dina avsiktsförklaringar går vi tillsammans igenom de svar du lämnat och förankrar att de fortfarande är relevanta.

Genom avsiktsförklaringen kopplar vi samman arbetslivet och YH-utbildningen för att skapa nya samarbeten och analysera branschens kompetensbehov. Resan har börjat mot att forma framtidens yrkesexperter, redo för morgondagens arbetsliv och innovationer.

Läs mer om att samarbeta med STI

YH-program

Läs ett av STI:s YH-program inom teknik och IT som leder till framtidens yrkesroller. Våra Y-program är 1-2 år långa, kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN.

Kurser

För dig som är yrkesverksam erbjuder vi möjligheten att gå kurser och fortsätta din vidareutbildning hos oss. Varje termin erbjuder vi kostnadsfria YH-kurser inom olika områden. Vi skräddarsyr även kurser inom teknikområdet för företag och organisationer.

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter