Automationsingenjör

Som automationsingenjör har du som uppdrag att ständigt arbeta för framsteg och utveckling i tillverkningsprocessen.