Vad är Internet of Things (IOT)?

I dagens samhälle är vi allt mer uppkopplade och IoT är en viktig del av den pågående digitaliseringen, men vad är Internet of Things (IoT)? Och vad innebär utvecklingen för samhället?

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för uppkopplade prylar. Det innebär att objekt, som exempelvis mobiler, maskiner, kläder, och även människor är uppkopplade till internet. Objekten kan bland annat styras från separata enheter, reagera på kommandon eller till och med våra rörelser, som de sedan analyserar och kommunicerar med varandra.

Den här tekniken skapar stora möjligheter för samhället. Genom att kunna analysera data som hämtas av systemet kan vi effektivisera allt från automationsflöden i industrin till energiförbrukningen i fastigheter och mycket mer. Gartner förutspår att 2020 finns minst 20 miljarder uppkopplade prylar. Idag har vi i snitt tre uppkopplade prylar per person och 2021 har de fördubblats enligt Telias Connected Things 2017.

Att ARBETA MED IOT

Att arbeta med IoT ger dig stor möjlighet att vara nyskapande och innovativ. Du arbetar dagligen med att skapa bättre och smartare lösningar. IoT är dessutom ett mycket viktigt område för den Svenska ekonomin. Sverige behöver innovativ teknik och effektiva metoder för att kunna vara konkurrenskraftiga. 

”För att Sverige ska kunna ta tillvara på möjligheterna inom automation och mobil kommunikation finns stort behov av kompetens inom bla IoT, för att kunna konkurrera på en allt mer global marknad.

- Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen

Utan smarta lösningar och innovativ teknik skulle vi inte ha den tekniska utvecklingen vi har idag. Sverige skulle inte heller kunna konkurrera med andra länders billigare arbetskraft. Det finns stor användning av IoT inom framförallt automationsbranschen och fastighetsbranschen. Genom att koppla upp automatiska processer kan vi effektivisera och spara både energi, pengar och tid.

PROGRAMMERA smarta lösningar 

Om du är en innovativ problemlösare är IoT ett område där du kan utvecklas och få ett spännande jobb. Det finns ett stort behov av kompetens på arbetsmarknaden och på utbildningen Systemutvecklare IoT får du möjlighet att lära dig om tekniken och att programmera för uppkopplade pryar. Du får lära dig hur IoT-system är uppbyggda, hur de fungerar och hur de samverkar med olika system. Du lär dig att arbeta enligt ett agilt arbetssätt och utveckla effektiva systemlösningar och mjukvara till projekt inom IoT och kan jobba med IoT från första idé till färdig lösning.

Som STI-Ingenjör Automation jobbar du med att designa funktioner, programmera automationssystem samt sköta underhåll och drift av automatiserade processer som Systemutvecklare IoT sedan kopplar upp till olika funktioner.  Automation omfattar alla system kring mätning och styrning av produktion där kvalitet och effektivitet är i fokus.