Fastighetsekonomi – vad är det?

För att jobba som fastighetsingenjör är det viktigt att man har rätt kunskap för att göra bra och lönsamma investeringar. Janne Lyytikäinen och Wille Trygg går utbildningen STI-Ingenjör Fastighet och har nyss avslutat en kurs i fastighetsekonomi.

När Janne och Wille berättar om kursen förklarar de att de först fick börja med att lära sig brett om företagsekonomi, inte enbart för fastighetsbranschen utan bredare för att lägga en grund. De fick sedan jobba med olika beräkningsuppgifter och gjort LCC-kalkyl, räknat på nuvärdesmetod och pay-off. LCC står för livscykelkostnad och med livscykelkostnader avses alla kostnader som är förknippade med vara, tjänst eller entreprenad.

I kursen fick de jobba med ett fiktivt projekt där första steget var att hitta en fastighet som de ville köpa. De skulle också välja något tillägg att göra på fastigheten. Sedan gick de steg för steg igenom processen för att bestämma om investeringarna de ville göra var lönsamma.

energieffektivisering av fastigheten

”Vi hittade en fastighet i Halmstad med två lägenhetsbyggnader som vi valde för projektet. Vi ville  sen se vad en investering i solceller skulle kunna göra för skillnad. Fastigheten var redan renoverad och hade isolerade fönster, fjärrvärme, bra vvs-system och mycket av de faktorer som man kan påverka för att minska energiförbrukningen. Vi hade också kollat att förutsättningarna för solceller var bra med tanke på läget och takets egenskaper” förklarar Janne.

Nästa steg var att skapa ett anbudsunderlag för att skicka till de som skulle kunna göra uppdraget. För att veta om investeringen i fastigheten skulle vara lönsam räknade de sedan på restvärdet. Restvärdet är det värde man tror att man kommer att kunna få vid försäljning i framtiden.

"Vi fick testa och jämföra lite olika beräkningsmetoder som man brukar använda i branschen. En av metoderna var kanske mer av en glädjekalkyl medan en annan tog hänsyn till fler faktorer och gav ett mer verklighetstroget resultat" berättar Wille.

Lönsam investering?

Resultatet av beräkningarna blev tillslut att investeringen i den här fastigheten inte kommer att vara lönsam. Det skulle krävas att det går att köpa fastigheten för ett lägre pris för att det ska gå ihop.

”Det gick inte ihop i kalkylen med det pris som är satt på fastigheten - men vi vet vilket pris vi skulle behöva pruta ner den till för att få en investering som går ihop” säger Janne.

Det är många faktorer att ta hänsyn till när man ska göra investeringar. Men med sina beräkningar och kalkyler i bakfickan skulle det nu vara möjligt för de blivande fastighetsingenjörerna att fatta välgrundade beslut. Det är mycket viktigt när det gäller fastighetsaffärer eftersom det kan handla om stora summor. Både Janne och Wille tycker att projektet har varit både roligt och  givande.

”Jag hade inte intrycket av att ekonomi är särskilt roligt men jag har alltid varit lite nyfiken på hur det fungerar med upphandling. Det här projektet har varit roligt och jag har lärt mig att det är väldigt mycket att hålla reda på. Det är lätt att glömma något så man måste vara väldigt noga” avslutar Wille.

Wille Trygg och Janne Lyytikäinen, STI-Ingenjör Fastighet

Wille Trygg och Janne Lyytikäinen, STI-Ingenjör Fastighet