Utbildningar för ett hållbart samhälle

Med en utbildning inom fastighet är du med och skapar ett hållbart samhälle. Utbildning i hållbarhet ger dig dessutom högt efterfrågad kompetens. Bostäder och lokaler står för över 40% av Sveriges energianvändning men genom energieffektiviseringar kan du vara med och minska den siffran. 

För att klara miljömålen måste vi jobba hårt för att minska energianvändningen i våra fastigheter. För att lyckas krävs tekniska åtgärder och personer som har rätt kompetens. En utbildning i hållbarhet är första steget mot din framtida karriär i branschen.

Optimera och effektivisera fastigheter

I yrket som STI-Ingenjör VVS-projektör är du med i startskedet av byggprojekt och arbetar du med att designa och planera tekniska lösningar för framtiden. Du är med och skapar en god inomhusmiljö med hänsyn till både människor och miljö. En viktig del i ditt yrke är att ta fram hållbara och energieffektiva installationstekniska system.

Tekniska lösningar och teknisk kompetens där miljö och hållbarhet är i fokus efterfrågas i fastighetsbranschen. Som utbildad STI-Ingenjör Fastighet är du teknisk specialist och arbetar med att optimera de befintliga tekniska systemen i våra fastigheter. Du upphandlar också nya system och teknik där energiåtgärder behövs.  Idag är våra fastigheter utrustade med en mängd olika tekniska system och digitala lösningar. Som fastighetsingenjör arbetar du i digitala verktyg för att planera och optimera fastigheters drift.

Jobba för en hållbar och effektiv drift

I yrkesrollen Fastighetstekniker har du fokus på att optimera inomhusklimatet för både de som vistas i fastigheten men även med hänsyn till miljön. Du har ofta tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter och arbetar dagligen med att sköta driften av våra fastigheter. Dagens moderna fastigheter drivs till stor del av digital teknik och du jobbar mycket med att styra och optimera fastighetssystem. Du sköter det operativa arbetet med att implementera åtgärder för att förbättra energiprestanda och resursförbrukning.

Kylteknik har en betydande roll i det moderna samhället, även om vi inte alltid tänker på det. Kylteknik behövs i våra fastigheter för att styra temperaturen där vi vistas men även för att kontrollera temperaturer i lokaler för industrier och t.ex. serverhallar. Som Kyl & Värmepumptekniker jobbar du med installation och service av dessa system och gör också felsökningar när problem uppstår. Det är ett  yrke för dig som gillar teknisk problemlösning och effektivisering i praktiken.

 

INTRESSEANMÄLAN

drift och kylteknik

Kyl & Värmepumptekniker

Utbildningen för dig som gillar att lösa tekniska problem och sköta underhåll och drift av anläggningar ute hos olika kunder.