STI överlåter kylteknikverksamheten till Personal Skills

Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut överlåter kylteknikverksamheten till Personal Skills PS AB som kommer att ta över och driva verksamhetsområdet från och med juli 2018.

Personal Skills är specialiserade på utbildning inom kylområdet och har sedan tidigare verksamhet i Helsingborg och Göteborg.

”Kylområdet är i en stark förändring med ny teknik och nya köldmedier, STI har valt att överlåta kylutbildningarna till Personal Skills då de har rätt kompetens och stark branschanknytning för att fortsatt genomföra utbildning inom detta teknikområde.”  säger Magnus Öhman, VD på STI.

I och med övertagandet etablerar sig Personal Skills även i Stockholm. YH-utbildningen Kyl och Värmepumptekniker med start hösten 2018 kommer att bedrivas i Stockholmsområdet i Personal Skills regi. Kurser inför kylcertifiering överlåts också och kommer att starta efter sommaren i Personal Skills regi.

”Vi på Personal Skills ser mycket fram emot att få en mera heltäckande etablering i Sverige och specifikt i Stockholmsregionen . Vi fortsätter därmed vår expansion inom våra specialområden kyl- och ventilationsteknik och ser fram emot att få lära känna nya studerande och företag. Ett stort tack till STI som har gett oss förtroendet att överta verksamheten – vi ska göra vårt bästa för att förvalta det med fortsatt hög kvalitet!” säger Jörgen Aall Flood, VD  på Personal Skills

Om du har sökt till YH-utbildningen Kyl & Värmepumptekniker på STI har vi förberett en sektion med frågor och svar som du hittar här .