Hållbarhet genom teknik

Med teknikens möjligheter kan vi skapa ett mer hållbart samhälle. Bostäder och lokaler står för över 40% av Sveriges energianvändning men genom energieffektiviseringar kan du vara med och minska den siffran. 

För att klara miljömålen måste vi jobba hårt för att minska energianvändningen i våra fastigheter. För att lyckas krävs tekniska åtgärder och personer som har rätt kompetens. En utbildning i hållbarhet är första steget mot din framtida karriär i branschen.

Optimera och effektivisera fastigheter

I yrket som STI-Ingenjör VVS-projektör är du med i startskedet av byggprojekt och arbetar du med att designa och planera tekniska lösningar för framtiden. Du är med och skapar en god inomhusmiljö med hänsyn till både människor och miljö. En viktig del i ditt yrke är att ta fram hållbara och energieffektiva installationstekniska system.

Förutom att du får kompetens som gör att du bidrar till ett mer hållbart samhälle så är du dessutom eftertraktad på arbetsmarknaden. Det finns en stor brist på VVS-ingenjörer och våra samarbetsföretag behöver anställa.

"Det är så svårt att få tag på VVS-kompetens. Det är därför vi är engagerade i denna utbildning. Den ger oss det vi vill ha och vi har fått vara med och påverka."
Pia Bork, K-Konsult

 

DESIGNA LJUSMILJÖER OCH ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR

I utbildningen till STI-Ingenjör Belysningsprojektör lär du dig både de tekniska lösningarna men även ljusdesign. LED-teknologin har öppnat helt nya möjligheter men innebär också att komplexiteten har ökat. Även möjligheterna med avancerade styrsystem och automatisering kräver mer avancerad kompetens. Det handlar både om att skapa en tilltalande ljusmiljö men som också kan översättas till bygghandlingar och kravspecifikationer.

"Det finns ett brett kunnande inom den estetiska delen men det är betydligt svårare att hitta medarbetare med kompetens inom både den tekniska och kreativa delen."
- Ingemar Åblad, Incoord.

INTRESSEANMÄLAN