Digitaliseringens yrkesroller

Digitaliseringen förändrar traditionella yrkesroller och skapar ett behov av nya kompetenser. Den snabba och spännande utvecklingen i teknikbranschen öppnar upp för nya möjligheter. 

Det är kanske i de traditionella branscherna som förändringarna blir som allra störst. Att automatisering sker inom många områden vet nog de flesta om vid det här laget. Men det kanske inte är så många som vet om att  det just nu pågår stora projekt för att digitalisera järnvägen, eller att vi går in i en era där byggande ska ske utan traditionella ritningar.

En digitaliserad järnväg

ERTMS (European Railway Traffic Management System) är ett av de största industriprojekten i Sverige genom tiderna. Det är ett digitalt och EU-gemensamt signalsystem som är påväg att införas i Sverige för att ersätta dagens slitna anläggning. Men för att lyckas genomföra moderniseringen och upprustningen av järnvägen krävs det att branschen har rätt kompetens för att utföra jobbet.

Idag är kompetensbristen stor av järnvägsingenjörer som kan rita signalsystem, telesystem och kontaktledningar i CAD för järnvägen. Genom att utbilda dit till STI-Ingenjör Järnväg (El, Signal, Tele) blir du hett eftertraktad på arbetsmarknaden. I utbildningen får du kunskap om tekniken i järnväg och tunnelbana och lär dig att använda CAD för att rita och konstruera järnvägssystem och testa nya tekniklösningar. 

"Branschen är skrikande efter folk just nu och framtiden ser väldigt ljus ut för den som läser den här utbildningen"
- Kristin Rydås, Projektengagemang

En byggbransch utan ritningar

 

Inom byggindustrin går man igenom stora förändringar och tar till sig ny teknik i form av BIM (Building Information Modelling). BIM är ett arbetssätt där man att skapar och använder intelligenta 3D-modeller i byggprojekt. Med hjälp av modellerna och det digitala arbetssättet kan man visualisera, simulera och effektivisera olika lösningar och fatta viktiga beslut om projekteringen.

Inom byggnation av infrastruktur har användandet av BIM blivit fullkomligt nödvändigt. Trafikverket infört krav på BIM i alla nya projekt vilket innebär att alla deras leverantörer måste införa ett digitalt arbetssätt. Genom att utbilda dig till STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM kan du vara med och skapa vår framtida infrastruktur genom ett digitalt och kreativt arbetssätt. 

"Vi bygger allt från grunden med BIM och det ger oss möjligheten att dela uppdaterad information som spellistor delas idag. Det är som Minecraft och Spotify - fast på riktigt"
- Viktor Davidov, BIM Object

Ett automatiserat samhälle

Automatisering av samhället är viktigt för Sveriges ekonomi. Utan automation skulle vi i princip inte har möjlighet att producera någonting själva eftersom vi har så pass höga kostnader för arbetskraft. Automation är också en viktig nyckel i att skapa ett hållbart samhälle eftersom det innebär att vi kan energieffektivisera, framförallt inom fastighetsbranschen. 

Att automatisera innebär alltså både att skapa en effektivare process men det innehåller också mycket mätning, uppföljning och styrning för att optimera flöden. Med en utbildning till STI-Ingenjör Automation får du stora möjligheter för framtiden och kompetensen efterfrågas starkt från företagen.   

"STI-Ingenjör Automation är helt och hållet skräddarsytt för vad branschen söker. Man vet att den kompetens man kommer ut med behövs av många företag."
- Filip Bengtsson, studerande på STI

INTRESSEANMÄLAN