Molntjänster - om integritet, IT-säkerhet och GDPR

Kursens fokus ligger på den praktiska tillämpningen och på vilket sätt anställda bör hantera molntjänster för att följa gällande rätt.

Snabba fakta

ORT

Stockholm

LÄNGD

1 dag

PRIS

5 990 kr

 

NYHET!

Datamoln, molntjänster och cloud computing

 

                                                            Om kursen

En kurs för dig som vill effektivisera arbetet med molntjänster.

Den ökade användningen av molntjänster i offentlig sektor ger upphov till många juridiska frågeställningar. Fördelarna med myndigheters användning av molntjänster är många, inte minst eftersom det tillåter en högre tillgänglighet och mer kostnadseffektiv informationshantering. Samtidigt upplever dock anställda att det är svårt att ta ställning till vilket utrymme som finns för myndigheter att förlägga sin informationshantering till molntjänster antingen helt eller delvis.

Kursen fokuserar på de juridiska utmaningar kopplade till integritet, IT-säkerhet och GDPR som uppstår när myndigheter använder eller vill använda sig av molntjänster. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen och på vilket sätt anställda bör hantera molntjänster för att följa gällande rätt. Deltagarna får samtidigt tillräckliga kunskaper för att kunna se möjligheterna med molntjänster och på vilket sätt användningen kan bidra till ett mer effektivt arbete.

Syftet med kursen är att deltagarna ska ges genomgripande kunskaper om vad molntjänster är, hur de kan användas för att effektivisera arbetet på myndigheter samt vilka risker användandet är kopplat till och hur man minimerar dessa risker. Kursen knyts ihop med diskussioner och frågor, där deltagarna ges möjlighet att diskutera och analysera såväl möjligheter som risker och svårigheter med användningen av molntjänster. Syftet uppnås genom en djupgående genomgång av bland annat relevant lagstiftning, praxis, tillsynsbeslut samt vägledande uttalanden.

Förkunskaper

Inga särskilda kunskaper krävs. Kursen är fokuserad på praktiska frågor som uppkommer vid användandet av molntjänster inom myndighetsorganisationer, och passar därför alla som kommer i kontakt med dessa frågor i arbetet – oavsett juridiska förkunskaper.

 

Föreläsaren tillhandahåller en detaljerad genomgång av GDPR och de straffsanktioner som har införts – och numera även utdömts – mot myndigheter och andra organisationer som bryter mot regelverket. Utöver detta sker även en genomgång av den svenska dataskyddslagen samt relevant praxis på området.

Kursinnehåll

  • Genomgång av datamoln, molntjänster och cloud computing samt molntjänsters egenskaper, leveransmodeller – så som SaaS, IaaS och PaaS – och olika installationssätt.
  • Risker med användandet av datamoln, molntjänster och cloud computing. Genomgång av konsekvensbedömningar och riskanalys.
  • Vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas vid användandet av olika molntjänster.
  • Pseudonymisering och uppgiftsminimering.
  • Sekretess- och arkivreglernas betydelse för myndigheters möjlighet att anlita molntjänstleverantörer

 

  • Gällande rätt när molntjänstleverantören kommer att hantera myndighetens personuppgifter i ett land utanför EU. Genomgång av standardklausuler, Privacy Shield och vad man bör tänka på vid tredjelandsöverföring.
  • Krav som bör ställas på molntjänstleverantörens avtalsvillkor enligt svensk gällande rätt och GDPR. Vilka avtalsvillkor som bör undvikas eftersom de leder till inlåsningseffekter, ansvarsfriskrivningar etc.
  • Myndighetens ansvar som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde, samt gränsdragningen mellan dessa roller.
  • IT-säkerhetsfrågor och dataskyddsprinciper så som data protection by design, data protection by default, personuppgiftsincident och personal data breach.

 

 

Nina är partner på Bonde Barzey Advokatbyrå AB. Nina har jobbat med både små bolag och stora börsnoterade bolag. Hon startade sin karriär hos Bird & Bird i London 1999 och återvände 2006 till Sverige som advokat på Sandvik. 2014 startade hon sin egen advokatbyrå. Nina är medlem i både svenska Advokatsamfundet samt Englands motsvarighet Solicitor.

 

 

Molntjänster

inom IT

1 dag

Kurslängd

5 990 kr

Kursavgift (exkl. moms)

Inkluderar

Frukost, lunch och fika

 

13 feb

 

Vid frågor om kursen, kontakta kurs@sti.se eller 08-545 835 81

 

Molntjänster

Fokus ligger på den praktiska tillämpningen och på vilket sätt anställda bör hantera [...]

NÄSTA START: 13 feb

KURSAVGIFT: 5 990 kr (EXKL MOMS)

Lär dig stödja projektledarna i ny- och ombyggnadsprocessens samtliga skeden genom att ansvara [...]

NÄSTA START: Inget datum

KURSAVGIFT: 14 990 kr (EXKL MOMS)

BIM-Metodik och CoClass

Undvik fallgropar och få koll på läget!

NÄSTA START: enligt ök.

KURSAVGIFT: 10 000 (EXKL MOMS)

Lär dig Siemens TIA-portal!

NÄSTA START: -

KURSAVGIFT: 14 990 kr (EXKL MOMS)

Preparandkurs för kylcertifikat

En kurs för dig som vill lära dig att jobba effektivt med köldmediet CO2.

NÄSTA START: 9-10 okt (fullbokad)

KOSTNADSFRI KURS

Genom säker flygning och seriös drönaranvändning stärker du ditt varumärke!

NÄSTA START: Inget kursdatum

KURSAVGIFT: 5 990 exkl.moms (EXKL MOMS)

Reglerna för var du får flyga får en stark koppling till flygsäkerhet och hur drönaren är en [...]

NÄSTA START: April 2020

KURSAVGIFT: 5 990 exkl.moms (EXKL MOMS)

Kursen har fokus på teorin bakom BIM vilket innebär att det inte främst är en kurs i [...]

NÄSTA START: 28-29 nov.

KURSAVGIFT: 9 995 kr (EXKL MOMS)

I denna kurs förklaras det nya klassifikationssystemet CoClass och varför CoClass innebär en [...]

NÄSTA START: 5 dec.

KURSAVGIFT: 4 995 kr (EXKL MOMS)

Marknadschef

Projektmetodik som ger dig teori och praktiska verktyg för att driva egna projekt.

NÄSTA START: hösten 2019

KURSAVGIFT: 2 900 (EXKL MOMS)

Kursen riktar sig till beställare, projektörer och utförandeföretag där krav [...]

NÄSTA START: Erbjuds som företagskurs

KOSTNADSFRI KURS

Kursen vänder sig till byggföretag och fastighetsförvaltande bolag och organisationer där [...]

NÄSTA START: Erbjuds som företagskurs

KOSTNADSFRI KURS

Kursen riktar sig till byggherrar, fastighetsbolag, projektörer och projektledare inom bygg- [...]

NÄSTA START: Erbjuds som företagskurs

KOSTNADSFRI KURS

Kurser i Kraft och Fjärrvärme

För dig som är verksam på Fjärrvärmeanläggningar. Du får grundläggande kunskaper inom [...]

NÄSTA START: 11-12 feb

KURSAVGIFT: 9 990 kr (EXKL MOMS)

Unik dagskurs i funktioner som El-filter, Skrubber, Tryckkärl och Rökgaskondensering inom [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

En kurs för dig som arbetar inom branscher kopplade till elkraft eller är nyfiken på ämnet.

NÄSTA START: Intresseanmälan

KURSAVGIFT: 1995 (EXKL MOMS)

Kylteknik - El runt kylmaskiner

För dig som arbetar som tekniker inom industri och fastighet. Du får goda kunskaper i styr- och [...]

NÄSTA START: Våren 2020

KURSAVGIFT: 9 990 kr (EXKL MOMS)

Säkra din arbetsmiljö!

NÄSTA START: 21 sep

KURSAVGIFT: 1 500 exkl.moms (EXKL MOMS)

Avancera dina kunskaper i Revit och CoClass!

NÄSTA START: 9 dec.

KURSAVGIFT: 5 995 kr (EXKL MOMS)

Kurs i BIM-samordning

Avancera dina kunskaper i BIM-projektering!

NÄSTA START: Datum kommer snart

KURSAVGIFT: 11 995 kr (EXKL MOMS)

Lär dig tillämpa Revit!

Ej tillgänglig

KURSAVGIFT: 9 995 kr (EXKL MOMS)

AutoCAD

Lär dig att modellera i AutoCAD. I den här kursen får du en grundläggande introduktion i [...]

NÄSTA START: 4-5 nov

KURSAVGIFT: 9 995 kr (EXKL MOMS)

Kurs i fjärrvärmedistribution

För dig som är verksam på Fjärrvärmeanläggningar. Du får goda kunskaper inom distribution för [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

Kurs i styr- & reglerteknik

För dig som är verksam på energianläggningar. Du får fördjupade kunskaper inom styr- och [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

En kurs för dig som arbetar inom fjärrvärmeanläggningar och vill optimera driften. Du lär dig [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

Kurs i energiteknik

För dig som är verksam på Fjärrvärmeanläggningar. Du får specifika kunskaper inom kundcentraler [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

Kurs i Fjärrvärme

Utvecklingen inom fjärrvärmeproduktion ställer nya och högre kompetenskrav på drifttekniker. Få [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

Automation kurs

Kursen riktar sig till dig som arbetar med drift och underhåll. Lär dig automation för [...]

NÄSTA START: Ges som företagsintern kurs

Kurs i BIM-samordning

Skräddarsy din organisations unika utbildning tillsammans med STI och våra kunniga kurslärare [...]

NÄSTA START: Enligt ök

Kylteknik - El runt kylmaskiner

För dig som arbetar som tekniker inom industri och fastighet. Du får goda kunskaper i styr- och [...]

NÄSTA START: 12-13 nov kvällskurs

KURSAVGIFT: 9 990 kr (EXKL MOMS)

Affärsmässig Projektledning

Kursen för dig som jobbar som tekniker och vill vidareutveckla dig inom projektledning. Du lär [...]

NÄSTA START: -

KURSAVGIFT: 14 900 kr (EXKL MOMS)

Eldningsteknik

Du får goda kunskaper inom såväl förbrännings- som eldningsteknik och genomgång av [...]

NÄSTA START: -

KURSAVGIFT: 11 900 kr (EXKL MOMS)

YH-utbildningar

Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN.

Företagsutbildningar

Som yrkesverksam kan du gå kurser och vidareutveckla dig hos oss. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

sti logo horisontell

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter