Drönarjuridik - mäklare

Du kommer bland annat att lära dig om var du får flyga och vilken information du måste ha inför varje flygning. Reglerna för var du får flyga får en stark koppling till flygsäkerhet och hur drönaren är en del av ett större luftfartssystem.

Snabba fakta

ORT

Stockholm

LÄNGD

1 dag

PRIS

5 990 exkl.moms

NYHET på STI!

Drönarjuridik

Dagskurs i det nya regelverket gällande drönaranvändning

Drönare får användningsområden i allt fler branscher, allt från bröllopsfoto till byggnadsinspektioner. Det finns idag drönare av hög kvalitet till låg kostnad och som är väldigt enkla att använda. Eftersom det är så enkelt finns det även en hel del risker och ingen vill vara den som stänger en flygplats av misstag eller orsakar en olycka. Därför är det viktigt att känna till och följa flygsäkerhetsreglerna. Dessutom finns det en del andra regler att ha koll på.

Under kursen ger dig vår expert på drönarjuridik en genomgång av gällande regelverk för drönaroperationer och du får också en inblick i vad som kommer att krävas enligt kommande regelverk. Dessutom behandlas översiktligt vad som gäller enligt GDPR, kamerabevakningslagen och lagen om spridning av geografisk information.

Du kommer bland annat att lära dig om var du får flyga och vilken information du måste ha inför varje flygning. Reglerna för var du får flyga får en stark koppling till flygsäkerhet och hur drönaren är en del av ett större luftfartssystem. Du får då en större förståelse för varför reglerna finns och hur du kan göra bra säkerhetsbedömningar.

Kursen lämpar sig för dig som i sin yrkesroll använder eller kommer att använda drönare och vill få en grundkunskap om vilka regler som finns att förhålla sig till. Den passar även dig som ansvarar för drönarverksamhet eller av andra orsaker har behov av att känna till grunderna i regelverket kring drönare, exempelvis i roller som mäklare eller andra som jobbar med bild och foto..

Kaffe och lunch ingår under dagen.

 

Kursinnehåll

  • Luftfartsregler - var får du flyga och på vilket sätt?
  • Krav på operatören, piloten och drönaren
  • Vad händer om det går fel - ansvar
  • Vilka krav ställs på drönaroperatörer enligt GDPR och kamerabevakningslagen?
  • Hur fungerar spridningstillstånd?
  • Kommer du att kunna använda gamla drönare och andra frågor kring kommande EASA-​regelverk
  • Vilka förberedelser kan du göra inför nya reglerna?
  • Hur skapar du god flygsäkerhet?
  • Dokumentation av regelefterlevnad

 

Föreläsare

Joel Sköld - Affärsutvecklare, jurist

Med sin juridiska kompetens och pilotbakgrund sätter Joel drönarjuridiken i ett praktiskt sammanhang där flygsäkerhet och riskhantering står i fokus. Joel jobbar också mycket med dataskyddsfrågor som därför också får sin naturliga plats i utbildningen. Mer information hittar du här: https://www.jpinfonet.se/om-oss/medarbetare/joel-skold/ https://www.linkedin.com/in/joelskold/

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till mäklare men passar även andra som jobbar med foto och bild, exempelvis fotografer.

Juridik

grundläggande kunskaper

1 dag

8:30 - 17:00

5 990 kr

Kursavgift (exkl. moms)

Ingår

Lunch, fika och kursmaterial

 

22 okt

  • Fler datum kan tas fram vid förfrågan!

Vid frågor om kursen, kontakta kurs@sti.se eller 08-545 835 81

 

Andra populära kurser

Preparandkurs för kylcertifikat

En kurs för dig som vill lära dig att jobba effektivt med köldmediet CO2.

NÄSTA START: 9-10 okt

KURSAVGIFT: 7 500 kr (EXKL MOMS)

Få kolla på vilka lagar och regler som gäller vid användande av drönare.

NÄSTA START: 22 okt

KURSAVGIFT: 5 990 exkl.moms (EXKL MOMS)

Få kolla på vilka lagar och regler som gäller vid användande av drönare.

NÄSTA START: 17 okt

KURSAVGIFT: 5 990 exkl.moms (EXKL MOMS)

Kursen har fokus på teorin bakom BIM vilket innebär att det inte främst är en kurs i [...]

NÄSTA START: 17-18 okt. 7-8 nov. 28-29 nov.

KURSAVGIFT: 9 995 kr (EXKL MOMS)

I denna kurs förklaras det nya klassifikationssystemet CoClass och varför CoClass innebär en [...]

NÄSTA START: 21 okt. 12 nov. 5 dec.

KURSAVGIFT: 4 995 kr (EXKL MOMS)

Marknadschef

Projektmetodik som ger dig teori och praktiska verktyg för att driva egna projekt.

NÄSTA START: hösten 2019

KURSAVGIFT: 2 900 exkl.moms (EXKL MOMS)

Kursen riktar sig till beställare, projektörer och utförandeföretag där krav [...]

NÄSTA START: 11-12 nov

KURSAVGIFT: 9 990 (EXKL MOMS)

Kursen vänder sig till byggföretag och fastighetsförvaltande bolag och organisationer där [...]

NÄSTA START: 17-18 okt samt 5-6 dec

KURSAVGIFT: 9 990 (EXKL MOMS)

Kursen riktar sig till byggherrar, fastighetsbolag, projektörer och projektledare inom bygg- [...]

NÄSTA START: 13 nov

KURSAVGIFT: 4 990 (EXKL MOMS)

Kurser i Kraft och Fjärrvärme

För dig som är verksam på Fjärrvärmeanläggningar. Du får grundläggande kunskaper inom [...]

NÄSTA START: 26-27 aug (2 platser kvar)

KURSAVGIFT: 9 990 kr (EXKL MOMS)

Unik dagskurs i funktioner som El-filter, Skrubber, Tryckkärl och Rökgaskondensering inom [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

En kurs för dig som arbetar inom branscher kopplade till elkraft eller är nyfiken på ämnet.

NÄSTA START: Intresseanmälan

KURSAVGIFT: 1995 (EXKL MOMS)

Kylteknik - El runt kylmaskiner

För dig som arbetar som tekniker inom industri och fastighet. Du får goda kunskaper i styr- och [...]

NÄSTA START: Våren 2020

KURSAVGIFT: 9 990 kr (EXKL MOMS)

Säkra din arbetsmiljö!

NÄSTA START: 21 sep

KURSAVGIFT: 1 500 exkl.moms (EXKL MOMS)

Avancera dina kunskaper i Revit och CoClass!

NÄSTA START: 2 okt. 4 nov. 9 dec.

KURSAVGIFT: 5 995 kr (EXKL MOMS)

Kurs i BIM-samordning

Avancera dina kunskaper i BIM-projektering!

NÄSTA START: 23-24 sep. 15-16 okt. 19-20 nov.

KURSAVGIFT: 11 995 kr (EXKL MOMS)

AutoCAD

Lär dig att modellera i AutoCAD. I den här kursen får du en grundläggande introduktion i [...]

NÄSTA START: 14-15 okt, 4-5 nov, 18-19 nov

KURSAVGIFT: 9 995 kr (EXKL MOMS)

Kurs i fjärrvärmedistribution

För dig som är verksam på Fjärrvärmeanläggningar. Du får goda kunskaper inom distribution för [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

Kurs i styr- & reglerteknik

För dig som är verksam på energianläggningar. Du får fördjupade kunskaper inom styr- och [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

En kurs för dig som arbetar inom fjärrvärmeanläggningar och vill optimera driften. Du lär dig [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

Kurs i energiteknik

För dig som är verksam på Fjärrvärmeanläggningar. Du får specifika kunskaper inom kundcentraler [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

Kurs i Fjärrvärme

Utvecklingen inom fjärrvärmeproduktion ställer nya och högre kompetenskrav på drifttekniker. Få [...]

NÄSTA START: Erbjuds som internkurs

Automation kurs

Kursen riktar sig till dig som arbetar med drift och underhåll. Lär dig automation för [...]

NÄSTA START: Ges som företagsintern kurs

Kurs i BIM-samordning

Skräddarsy din organisations unika utbildning tillsammans med STI och våra kunniga kurslärare [...]

NÄSTA START: Enligt ök

Kylteknik - El runt kylmaskiner

För dig som arbetar som tekniker inom industri och fastighet. Du får goda kunskaper i styr- och [...]

NÄSTA START: HT 2019

Affärsmässig Projektledning

Kursen för dig som jobbar som tekniker och vill vidareutveckla dig inom projektledning. Du lär [...]

NÄSTA START: -

KURSAVGIFT: 14 900 kr (EXKL MOMS)

Eldningsteknik

Du får goda kunskaper inom såväl förbrännings- som eldningsteknik och genomgång av [...]

NÄSTA START: -

KURSAVGIFT: 11 900 kr (EXKL MOMS)

YH-utbildningar

Hos oss hittar du tekniska YH-utbildningar som ger bra jobb. Du kan utbilda dig till ingenjör, tekniker eller projektledare. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger studiemedel via CSN.

Kurser

Hos oss kan du som yrkesverksam gå kurser, vi har bl.a. kurser inom energi- och kylteknik. Vi specialanpassar även kurser inom teknikområdet till företag och organisationer. Kontakta oss om du vill ha mer information.

sti logo horisontell

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter